güncel yazılar...
Loading...

Export Customs Clearance Nedir?

Customs İngilizce ticari bir terim olup, temel anlamda, dış ticaret işlemlerinde "Gümrük" anlamında kullanılmaktadır.

Export Customs Clearance ise, yine İngilizce bir dış ticaret terimi olup, İhracat Gümrük İşlemleri'ni tanımlamak için kullanılmaktadır. Bana göre biraz daha yakın anlamı ile "İhracat Gümrüklemesi" olarak da kullanılabilir.

Günümüzde, genel olarak ülkeler ihracata dayalı kalkınma modelleri uyguladıkları için ihracat aşamasında her hangi bir gümrük vergisi uygulaması, istisna ürünler hariç olmak üzere, olmamaktadır.

İhracat Gümrük İşlemleri | Export Customs Clearance | İhracat Gümrükleme

İhracat gümrük prosedürleri olabildiğince basitleştirilmiş olup, düzgün çalışan, üretici ihracatçılar için süreç, kullanılan taşıma yöntemini göre küçük farklılıklar göstermekle beraber, şu şekilde ilerlemektedir:

İhracat Gümrük İşlemleri Süreci

  1. Ürünlerin üretiminin tamamlanması, paketlenmesi ve ihracata hazır hale getirilmesi
  2. Nakliye organizasyonu
  3. İç nakliye ile taşıma aracının veya konteynerin yükleme yapılacak fabrikaya getirilmesi veya yine iç nakliye ile ürünlerin taşıyıcının deposuna veya limana teslim edilmesi
  4. Türkiye ihracat mevzuatına uygun biçimde gerekli evrakların hazırlanması (Konu ile ilgili detaylı bilgiye erişmek için "İhracatta Neden Hem İngilizce Hem De Türkçe Belgeler Hazırlanır?"
  5. Genellikle, ihracatçı firmaların gümrük temsilcileri olan gümrükçüler tarafından Gümrük Beyannamesinin doldurulması ve Gümrüğe ibraz edilmesi
  6. Ürünlerin çıkış gümrük bölgesinde belge üzerinde (sarı hat) veya gerçek anlamda (kırmızı hat) muayene edilmesi
  7. Ürünlerin Türkiye Gümrük sahasını izin verilen süreler içerisinde terk etmesi
  8. İhracat gümrük beyannamesinin kapatılması.
Önemli Not: 8. aşamadan sonraki süreçte ise ürünlerin uluslararası düzeyde taşınarak alıcının ülkesine getirilmesi, ihracatçının hazırlamış olduğu İngilizce belgeler ile alıcının İthalat Gümrük İşlemleri'ni başlatması gelmektedir.

Yukarıda basit biçimde açıklanan ihracat gümrük işlemleri aşamaları esasen Türkiye'nin ihraç etmiş olduğu ürünlerin %75'lik kısmına tekabül etmekle beraber bazı ürünlerde istisnai belgelerin ihracat aşamasında gümrüklerce arandığı gözden uzak tutulmamalıdır.

Örneğin, bal ihracatında iki aşamalı bir analiz süreci bulunmaktadır.

Önemli Not: Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde  EXW- Ex Works teslim şekli haricindeki tüm incotermslerde ihracat gümrük işlemleri satıcı tarafından yapılır. 

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.