güncel yazılar...
Loading...

Customs Clearance Nedir?

Customs Clearance, İngilizce bir dış ticaret terimi olup, "Gümrükleme" veya "Gümrük İşlemleri" anlamında kullanılmaktadır.

Gümrük işlemleri, ülkelerin gümrük kanunlarına göre yapılmaktadır. Her ülkenin uygulamış olduğu gümrük kanunları birbirinden farklılıklar göstermektedir.

Devletlerin önemli bir gelir kaynağı olan gümrük vergilerine olan ihtiyaçları, ülkelerin ekonomik gelişme hedefleri, ülkelerin stratejik önemdeki yerli sanayilerini koruma istekleri, devletlerin üyesi bulunduğu uluslararası örgütler, ülkeler arasındaki gümrük kanunlarını farklılaştıran başlıca etmenlerdir.

Gümrük kanunlarındaki farklılıklar, ülkeler arasındaki gümrük işlemlerinin de farklılaşmasına sebep olmaktadır.


Daha önceki yazılarımda detaylı olarak açıklamaya çalıştığım gibi dış ticaret işlemlerinde gümrükleme temel olarak ihracat aşamasında gerçekleştirilen İhracat Gümrük İşlemleri (Export Customs Clearance) ve ithalat aşamasında gerçekleştirilen İthalat Gümrük İşlemleri (Import Customs Clearance) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Bir ürünün, ihracatı yapılan ülkedeki üretim tesisinden yola çıkıp, ithalatı yapılacak ülkedeki alıcısına ulaşana kadar geçen sürede, önce ihracat gümrük işlemlerinden sonra da ithalat gümrük işlemlerinden geçmesi gerekmektedir.

Teslim Şekilleri ile Gümrükleme Arasındaki İlişki Nasıldır?

Ex Works teslim şekli hariç diğer tüm teslim şekillerinde ihracat gümrük işlemleri ihracatçılar tarafından yapılmakta, ihracat aşamasında ortaya çıkan masraflar ve varsa gümrük vergileri yine ihracatçılar tarafından ödenmektedir.

DDP teslim şekli hariç diğer tüm teslim şekillerinde ise ithalat gümrük işlemleri ithalatçılar tarafından yapılmakta, ithalat aşamasında ortaya çıkan masraflar ve tahakkuk eden gümrük vergileri yine ithalatçılar tarafından ödenmektedir.

Örneğin; FOB teslim şekli ile Almanya'ya salça ihraç eden bir firma, Türkiye'deki ihracat gümrük işlemlerini yapıp, malları geminin güvertesine yükledikten sonra teslim sorumluluğunu yerine getirmiş olmaktadır. Bu noktadan itibaren ana nakliye bedelini ödemek ve Almanya'daki gümrük işlemlerini gerçekleştirip, Almanya gümrüğünde ortaya çıkan gümrük vergilerini ödemek durumundadır.

Gümrükleme İşlemleri İçin İzlenmesi Gereken Süreç Nasıl İşler?

Her bir ürünün ihracat ve ithalat gümrük süreçleri birbirinden çeşitli farklılıklar göstermektedir. Hatta ürünlerin menşe ülkesi de gümrük süreçlerine ve gümrük vergilerine etki eden bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

İhracat aşamasındaki gümrük işlemlerini büyük çoğunlukla ihracatçı firmalar, söz konusu ülkenin yasal mevzuatına göre gerçekleştirmektedirler. Örneğin, Türkiye'de Maliye Bakanlığı baskılı Türkçe fatura, gümrük beyannamesi, taşıma belgesi ve çeki listesi pek çok ürünün ihracatı için yeterli olabilmektedir. (İhracat aşamasında hazırlanan Türkçe belgeler)

İthalat gümrükleme aşamasında ise, ithalatçılar büyük oranda ihracatçıların uluslararası geçerliliği olan bir dilde hazırlamış olduğu belgelere ihtiyaç duymaktadırlar.

Bu yüzden, ithalatçıların gümrük aşamasında her hangi bir sıkıntıya maruz kalmamaları için ihracatçıların ithalatçılar ile sürekli iletişim halinde olması ve ithalatçının gümrükleme işlemleri için ihtiyaç duyacağı belgeleri sağladıklarından emin olmaları gerekmektedir.

İhracatçılar, alıcıların ithalat gümrükleme aşamasında ihtiyaç duyacağı belgeleri, seçilen ödeme yöntemini de dikkate alarak, ithalatçılara ulaştırmaktadırlar.

İthalatçılar da kendilerine ulaşan söz konusu belgeler ile ithalat gümrük işlemlerini başlatmaktadırlar.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.