güncel yazılar...
Loading...

Free In - Liner Out (FI-LO veya FILO) Nedir?

Free In – Liner Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"FI-LO" veya "FILO" şeklinde kısaltılan, "Free In - Liner Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin yükleme limanında gemiye yükleme masrafını kapsamamasına rağmen, konteynerlerin boşaltma limanında gemiden tahliye edilmesine ilişkin masrafları kapsadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

FI-LO terimi, konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masraflarını taşıtan firmaların; tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masraflarını ise taşıyıcıların karşıladığını açıklamak için kullanılmaktadır.

Free In - Liner Out (FI-LO veya FILO) Nedir?

Liner In - Liner Out Teriminin Grafik Yardımı İle Açıklanması:

Aşağıdaki grafikte, FILO terimi denizyolu konteyner taşımacılığında kullanıldığı anlamı ile açıklanmıştır.

Free In - Liner Out (FI-LO veya FILO) | Lojistik
Grafik Kaynakları: Free vector art via Vecteezy
Limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında, taşıyıcının vermiş olduğu navlun teklifinin, konteynerleri yükleme limanında gemiye yükleme masraflarını kapsamadığını, fakat tahliye limanında konteynerleri gemiden boşaltma masraflarını kapsadığını belirtmek için kullanılan terime "Free In – Liner Out" denilmektedir.
Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Liner In - Liner Out (LILO) Nedir?

"Free In ve Liner Out" Terimi ve Incoterms İlişkisi

"Free In ve Liner Out" terimi Incoterms 2010'da ve Incoterms 2000'de yer almamaktadır. Dolayısı ile "Free In ve Liner Out" her hangi bir anlamda teslim şekli değildir.

Incoterms'ler, alıcı ve satıcı arasında ürünlerin teslimine dair standardize edilmiş bilgileri içermektedir. Incotermsler bu nedenle satış sözleşmesine veya proforma faturaya yazılmaktadır.

"Free In ve Liner Out" gibi taşıyıcı terimleri ise taşıma sözleşmesinin içeriğinde yer almaktadır ve taşıyıcı ile taşıtan arasında imzalanan taşıma sözleşmesinde, tarafların hangi maliyetleri karşılayacağının detaylarını belirlemektedir.

"Free In ve Liner Out" terimi konteynerli denizyolu taşımacılığında, taşıma belgesi olan konşimento üzerinde belirtilebilmektedir.

Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Free In - Free Out (FIFO) Nedir?

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.