güncel yazılar...
Loading...

Detention Masrafı Nedir? Neden Oluşur?

İthalat yapan firmaların karşılaştıkları önemli maliyet kalemlerinden birisi olan demuraj masraflarını önceki yazılarımda açıklamıştım.

Ayrıca, demuraj masraflarının iyi anlaşılması için bilinmesi gerekli bir kavram olan serbest süre terimini de bir önceki yazımda detaylı biçimde ele almıştım.

Bugünkü yazımda ise, konteynerli ihracat ve ithalat yüklemelerinde karşımıza çıkan detention masrafı kavramını ele alıp açıklamaya çalışacağım.

Yazımın kalan bölümünü okumaya devam etmeden önce, eğer demuraj masrafları ve serbest süre ile ilgili yeterli bilgiye sahip değilseniz, yukarıda linklerini verdiğim yazılarımı okumanızı tavsiye ederim.

İhracat ve ithalat yüklemelerinde detention masrafı nedir, neden oluşur
Resim: Container shipping design vector
Detention Nedir? Neden ve Ne Zaman Oluşur?

İthalat Aşamasında Detention Masrafları

İlk önce detention teriminin tanımını verip, daha sonra konunun iyi anlaşılması için detaylı açıklamasını yapacağım.

Detention, yaptıkları yükleme işlemlerinde nakliyecilerin ekipmanlarını kullanan ithalatçı ve ihracatçı firmaların, nakliyeciler tarafından kendilerine verilen serbest süre içerisinde, nakliyecilerin ekipmanlarını teslim etmeyerek, gecikmeye sebebiyet vermeleri neticesinde, nakliyecilere ödemekle yükümlü hale geldikleri para cezasına verilen isimdir.

Tıpkı demuraj gibi detention da ithalatçı ve ihracatçı firmalar tarafından nakliyecilere ödenen bir çeşit para cezasıdır.

Detention masrafını demuraj kavramından ayıran başlıca farklılık ise; temel olarak demurajın liman içerisinde oluşan bekleme neticesinde ödenmesi gereken bir para cezası olmasına karşın, detentionın nakliyecinin ekipmanlarının geç iade edilmesi neticesinde ortaya çıkmasıdır.

ithalatta demuraj ve detention kavramının grafik ile açıklaması
Resim: Icon made by Freepik from www.flaticon.com 
Yukarıdaki resimde ithalat aşamasındaki demuraj ve detention masrafları ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Resme göre, konteynerin limana tahliye olması ile beraber serbest süre başlamaktadır. Serbest süre içerisinde konteyner için her hangi bir masraf oluşmamaktadır.

Serbest süre içerisinde, gümrük işlemlerinin tamamlanmasını takiben, konteynerin limandan alınıp, ürünler ithalatçının deposuna boşaltıldıktan sonra, boş konteynerin tekrar limana geri döndürülmesi gerekmektedir.

Eğer, konteyner serbest süre içerisinde limana boş olarak döndürülemiyorsa, bu durumda demuraj ve detention masrafları ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıdaki grafikte, yeşil renkli gösterilen alan liman içerisinde oluşan bekleme masrafını gösterdiği için demuraj masrafı olarak adlandırılmaktadır. 

Grafikte turuncu ile gösterilen alan ise liman haricinde gerçekleştiği için detention masrafı olarak adlandırılmaktadır.

Önemli Not: Türkiye'de ithalat aşamasında demuraj ve detention masrafları tek isim altında, "Demuraj Masrafları" ile talep edildiği için, ithalat aşamasında detention masraflarına ayrıca yer verilmemektedir.

İhracat Aşamasında Detention Masrafları

Az önce de belirtmiş olduğum gibi, Türkiye'de uygulamada detention masrafları sadece ihracat yüklemelerinde kullaılmaktadır.

ihracatta detention kavramının grafik ile açıklaması
Resim: Icon made by Freepik from www.flaticon.com
Yukarıdaki resimde, ihracat aşamasında oluşabilecek detention masrafları grafik yardımı ile açıklanmaya çalışılmıştır.

Konteyner ile yükleme yapan ihracatçı firmalar, boş konteynerleri limandan veya nakliyecinin deposundan almakta, ürünlerini yükledikten sonra konteynerleri dolu olarak yükleme limanındaki terminal alanına teslim etmektedirler.

Yukarıdaki grafikte boş konteynerin limandan alınıp, dolu konteynerin tekrar limana teslim edilmesi durumunda oluşacak detention masrafı açıklanmıştır.

İhracatçıların, boş konteynerleri teslim aldıktan sonra, konteynerleri tekrar limana dolu olarak döndürmeleri için kendilerine verilen bir süre vardır. Bu sürenin aşılması durumunda ise detention masrafları oluşmaktadır.

Örneğin, standart 40 ft konteyner için Seago hattının vermiş olduğu "İhracat Detention Serbest Süre" si 10 gün olup, söz konusu 10 gün içerisinde, limandan boş olarak alınan konteynerin, limana full olarak gate in olması gerekmektedir.

Bu durum gerçekleşmez ise, 10. günü takip eden her gün için Seago nakliye firması ihracatçıya 20USD/Gün detention masraf faturası düzenlemektedir. 

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.