güncel yazılar...
Loading...

Free In - Free Out (FI-FO veya FIFO veya FIO) Nedir?

Free In - Free Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"FI-FO" veya "FIFO" şeklinde kısaltılan, "Free In - Free Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin gemiye yükleme masrafını ve konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsamadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

"FIFO" teriminde geçen free kelimelerinin pek çok durumda ithalatçıların ve ihracatçıların kafasını karıştırdığı görülmektedir. Pek çok ihracatçı ve ithalatçı, "Free In ve Free Out" terimi ile konteynerlerin ücretsiz olarak gemiye yüklenip, yine ücretsiz olarak gemiden tahliye edileceği yanılgısına kapılmaktadır.

Free In - Free Out (FI-FO veya FIFO veya FIO) Nedir?

Oysa, "FIFO" terimi taşıyıcılar tarafından kullanılan bir kavram olup, olayı taşıyıcı gözünden açıklamaktadır. "Free In ve Free Out" teriminin taşıyıcılar açısından anlamı, konteynerlerin taşıyıcıların hiç bir katkısı ve dahli olmaksızın gemiye yüklenip, yine gemiden tahliye edilmesi işlemidir.

Konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masraflar ile tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masraflar alıcı ve satıcılara ait olacaktır.

Free In - Free Out Teriminin Grafik Yardımı İle Açıklanması:

Aşağıdaki grafikte, FIFO terimi lojistik sektöründe kullanıldığı anlamı ile açıklanmıştır.

Free In - Free Out lojistik teriminin grafik yardımı ile açıklanması
Grafik Kaynakları: Free vector art via Vecteezy
Grafikten de görüleceği gibi, "Free In ve Free Out" çerçevesinde yapılan limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında, taşıyıcının vermiş olduğu navlun teklifi, konteynerleri yükleme limanında gemiye yükleme ve tahliye limanında gemiden boşaltma masraflarını kapsamamaktadır.

Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Yükleme Limanı Nedir? Boşaltma Limanı Nedir?

"Free In ve Free Out" Terimi ve Incoterms İlişkisi

"Free In ve Free Out" terimi Incoterms 2010'da ve Incoterms 2000'de yer almamaktadır. Dolayısı ile "Free In ve Free Out" her hangi bir anlamda teslim şekli değildir.

Incoterms'ler, alıcı ve satıcı arasında ürünlerin teslimine dair standardize edilmiş bilgileri içermektedir. Incotermsler bu nedenle satış sözleşmesine veya proforma faturaya yazılmaktadır.

 "Free In ve Free Out" gibi taşıyıcı terimleri ise taşıma sözleşmesinin içeriğinde yer almaktadır ve taşıyıcı ile yükleyen ve alıcı arasındaki taşıma anlaşmasının detaylarını belirlemektedir.

 "Free In ve Free Out" terimi konteynerli denizyolu taşımacılığında, taşıma belgesi olan konşimento üzerine yazılabilmektedir.

Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Navlun Nasıl Hesaplanır?

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.