güncel yazılar...
Loading...

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Nedir? Nasıl Uygulanacaktır?

Doğrulanmış Brüt Ağırlık, (DBA) olarak kısaltılan ve İngilizce'si Verified Gross Mass (VGM) olan, uluslararası denizyolu konteynerli yük taşımacılığı terimidir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) VI/2 maddesine ek yaparak, konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının gemiye yükleme yapılmadan önce bildirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

01.Temmuz.2016 tarihinden itibaren, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) verisi üretilmemiş her hangi bir konteynerin yüklenme şansı, SOLAS hükümleri çerçevesinde, bulunmamaktadır.

Yazının Konu Başlıkları:


Doğrulanmış Brüt Ağırlık Tanıtım
Resim: Free vectors via Vecteezy
01.Temmuz.2016 tarihinde, tüm Dünya genelindeki konteynerli taşıma yapan firmalar için geçerli olacak kurallara göre, yükleten (shipper) yüklemiş olduğu her bir konteyneri için Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) verisi üretmekle mükelleftir.

Bugünkü yazımda, 01.Temmuz.2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olan Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) konusunu ayrıntılı biçimde incelemeye çalışacağım.

Konteyner Brüt Ağırlığı Neden Önemlidir:

Konteyner taşımacılığı yapan firmalar ve liman operatörleri, yükleyiciler (shipper) tarafından deklare edilmiş konteyner brüt ağırlıklarını yaptıkları operasyonel işlemlerde kullanmaktadırlar.

Örneğin, konteynerleri liman içerisinde kaldırmakta kullanılan vinçler, konteynerleri bir yerden diğerine taşımakta kullanılan ekipmanlar dolu konteynerlerin brüt ağırlıkları baz alınarak seçilmektedir.

Aynı şekilde, konteyner gemilerine konteyner istifleme hesapları da, yükleyicilerin deklare etmiş oldukları brüt ağırlıklara göre yapılmaktadır.

Yükleyiciler tarafından yanlış verilen konteyner brüt ağırlıkları, gemilerin güvenliği açısından büyük tehlikelerin ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Örnek Olay 1: Deneb İsimli Konteyner Gemisinin Yan Yatması

Yanlış konteyner ağırlık bildirimi nedeniyle yaşanan konteyner gemisi kazası
Resim, IMO'nun doğrulanmış brüt ağırlık çalışmasından alınmıştır.
2011 yılının Haziran ayında, Deneb isimli konteyner gemisi İspanya'nın Algeciras limanında yan yatmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde, 16 adet konteynerin deklare edilen brüt ağırlıklarının çok çok üzerinde oldukları saptanmıştır.

Örnek Olay 2: MSC Napoli İsimli Konteyner Gemisinin Fiziksel Hasar Görmesi
Yanlış konteyner ağırlık bildirimi nedeniyle yaşanan konteyner gemisi kazası
Resim, IMO'nun doğrulanmış brüt ağırlık çalışmasından alınmıştır.
2007 yılının Ocak ayında, MSC Napoli isimli konteyner gemisi Manş Denizin'de fırtınaya yakalanmıştır. Gemi fırtınaya dayanamamış ve ağır hasar almış, mürettebat gemiyi terk etmek zorunda kalmıştır.

Daha sonra yapılan araştırmada, gemide sağlam olarak kalan 660 konteynerden 137 tanesinin deklere edilen ağırlıktan çok daha fazla brüt ağırlığa sahip oldukları tespit edilmiştir.

Örnek Olay 3: Avustralya'nın Darwin Limanın'da Konteyner Düşmesi


Yanlış konteyner ağırlık bildirimi nedeniyle yaşanan konteyner kazası
Resim, IMO'nun doğrulanmış brüt ağırlık çalışmasından alınmıştır.
4 ton olarak deklare edilen brüt konteyner ağırlığının, aslında 28 ton olması neticesinde, hatalı ekipman kullanımı sonucunda oluşan kazadır. Konteyner 2 işçinin hemen yanına düşmüştür. Limanlarda sık rastlanan bir kaza türüdür.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Uygulaması İle Hedeflenen Nedir?

Doğrulanmış brüt ağırlık uygulaması ile hedeflenen nokta, yükleyicilerin vermiş oldukları yanlış brüt ağırlık bildirimleri neticesinde oluşan kazaların önüne geçmektir.

Gemilerin yükleme planları, ihracatçıların taşıyıcı firmalara ve liman operatörlerine bildirecekleri gerçek brüt ağırlık baz alınarak yapılacaktır.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA)'nın Beyanından Kim Sorumludur?

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) (Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi) şartlarına göre, konteynerli denizyolu taşımacılığında kullanılan konşimentoda, yükleyici olarak deklare edilen taraf, taşıyıcı ve terminal operatörüne Doğrulanmış Brüt Ağırlık'ı bildirmekle mükelleftir.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Nasıl Belirlenmelidir?

SOLAS'ın revize edilen kuralları, yükleyicilere Doğrulanmış Brüt Ağırlık'ı belirlemek için 2 farklı yöntem önermektedir.
Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belirleme Yöntemleri
Söz konusu yöntemler detaylı olarak aşağıda açılanmıştır:

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belirlemek İçin Kullanılabilecek 1. Yöntem:

  • Yöntem 1: Kalibre edilmiş ve sertifikalı tartım ekipmanı kullanılarak, yükleyici ve/veya yükleyici tarafından belirlenmiş üçüncü taraf doldurma ve mühürleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından konteyneri tartabilir.
Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belirleme Yöntemleri | Yöntem 1
Resim: Forklift, Lorry and Car vector designed by bazaardesigns, hosted on vector open stock

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belirlemek İçin Kullanılabilecek 2. Yöntem:

  • Yöntem 2: Yükleyici ve/veya yükleyici tarafından belirlenmiş üçüncü taraf tüm paket, kargo, palet, istif kalasları, emniyet ekipmanları ve diğer paketleme/ yükleme materyalinin hepsinin tartımını yapar, tüm bu ağırlıkların hepsinin toplamını konteynerin darasına ekler. Elde edilen toplam ağırlık bildirilmesi gereken ağırlıktır. Bu yöntemde kullanılacak tartım ekipmanları yükleme ve mühürleme yapılan bölgenin yetkili otoritesi tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belirleme Yöntemleri | Yöntem 2
Resim: Forklift, Lorry and Car vector designed by bazaardesigns, hosted on vector open stock

Yükleyiciler, Doğrulanmış Brüt Ağırlığı Nasıl Taşıyıcılara Bildireceklerdir?

Alternatif 1: Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belirlemek için kullanılabilecek 1. veya 2. yöntem kullanılarak, yükleyiciler tarafından hesaplanan doğrulanmış brüt ağırlıklar, taşıyıcı firmaların acentalarına bildirilecektir.

Taşıyıcı firmaların acentaları da söz konusu doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini, hem gemiye hem de terminal operatörüne ileteceklerdir.
Doğrulanmış Brüt Ağırlık Bildirim Yöntemleri | Yöntem 1
Bu yöntem ile doğrulanmış brüt ağırlığı acentalarına bildirecek olan yükleyici firmalar aşağıdaki seçeneklerden birisini kullanabileceklerdir:
  • Acentanın web sitesinde yer alan formalar doldurularak Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) bildirimi.
  • SOLAS tarafından belirlenmiş olan her hangi bir EDI iletişim yöntemi ile (VERMAS, CODECO, COARRI, COPARN) Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) bildirimi.
  • Konşimento talimatı (Yükleme Notası) ile birlikte acentalara Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) bildirimi. Burada konşimento talimatının Doğrulanmış Brüt Ağırlık bildirim cut-off tarihinden önce acentaya geçilmesi büyük önem arz etmektedir.
  • Acentalar e-mail yoluyla yapılan Doğrulanmış Brüt Ağırlık bildirimlerini kabul edebilmektedirler. Pek çok acenta, DBA bildirimlerinde konteyner numarası, konteyner rezervasyon numarası, konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı (DBA), konşimentosunda yükleyici olarak tanımlanan firma ünvanı ve yükleyiciyi temsil eden sorumlu kişinin adının e-mail ile yapılan bildirimlerde yer almasını talep etmektedirler.
Sizin Için Seçtigimiz Yazi: Yükleme Notası Nedir? Nasıl Doldurulur?
Alternatif 2: Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belirlemek için kullanılabilecek 1. yöntem tercih edilerek, liman işletmecileri tarafından hesaplanan doğrulanmış brüt ağırlıklar, acentalara ve taşımayı yapan hatta bildirilecektir.

Liman işletmecileri tarafından DBA bilgisini elde eden acentalar, söz konusu veriyi yükleyicilere iletebileceklerdir.
Doğrulanmış Brüt Ağırlık Bildirim Yöntemleri | Yöntem 2

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Bilgisi Oluşturulmadığında Süreç Nasıl İşleyecektir?

Yukarıdaki grafikler vasıtası ile detaylı biçimde açıklandığı gibi, yükleyiciler tarafından veya yükleyiciler adına yetkilendirilen kuruluşlar tarafından (liman işletmeleri, özel teşebbüs firmaları vb...) her bir konteyner için Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) verisi oluşturulmak zorundadır.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) bilgisi olmayan konteynerler hiç bir şekilde gemiye yüklenmeyecektir.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık uygulaması 01.Temmuz.2016 tarihinde resmi olarak başlayacaktır. İhracat yapan firmaların her hangi bir zarara uğramamak adına, yapacakları yüklemeler öncesinde konu ile ilgili detaylı bilgi almak için acentaları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.