güncel yazılar...
Loading...

Liner In - Liner Out (LILO veya LI-LO) Nedir?

Liner In – Liner Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"LI-LO" veya "LILO" şeklinde kısaltılan, "Liner In - Liner Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin hem gemiye yükleme masrafını hem de konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

LI-LO terimi, konteynerlerin, hem yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masrafların; hem de tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masrafların taşıyıcıya ait olduğunu açıklamak için kullanılmaktadır.


Önemli Not: Sadece, konteynerin gemiye yüklenme masrafları ve konteynerin gemiden tahliye masraflarını kapsayan Liner In-Liner Out kavramı, limanlarda oluşan diğer lokal masrafları içermemektedir.

Liner In - Liner Out Teriminin Grafik Yardımı İle Açıklanması:

Aşağıdaki grafikte, LILO terimi denizyolu konteyner taşımacılığında kullanıldığı anlamı ile açıklanmıştır.
Grafik Kaynakları: Free vector art via Vecteezy
Limandan limana yapılan konteyner taşımacılığında, taşıyıcının vermiş olduğu navlun teklifinin, konteynerleri yükleme limanında gemiye yükleme masraflarını ve tahliye limanında konteynerleri gemiden boşaltma masraflarını kapsadığını belirtmek için kullanılan terime "Liner In – Liner Out" denilmektedir.
Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Liner In - Free Out (LIFO) Nedir?

"Liner In ve Liner Out" Terimi ve Incoterms İlişkisi

"Liner In ve Liner Out" terimi Incoterms 2010'da ve Incoterms 2000'de yer almamaktadır. Dolayısı ile "Liner In ve Liner Out" her hangi bir anlamda teslim şekli değildir.

Incoterms'ler, alıcı ve satıcı arasında ürünlerin teslimine dair standardize edilmiş bilgileri içermektedir. Incotermsler bu nedenle satış sözleşmesine veya proforma faturaya yazılmaktadır.

"Liner In ve Liner Out" gibi taşıyıcı terimleri ise taşıma sözleşmesinin içeriğinde yer almaktadır ve taşıyıcı ile taşıtan arasında imzalanan taşıma sözleşmesinde, tarafların hangi maliyetleri karşılayacağının detaylarını belirlemektedir.

"Liner In ve Free Liner" terimi konteynerli denizyolu taşımacılığında, taşıma belgesi olan konşimento üzerinde belirtilebilmektedir.

Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Free In - Free Out (FIFO) Nedir?

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.