güncel yazılar...
Loading...
İhracat sürecinde her yapılan işlem sonucunda bir belge oluşturulmaktadır.

Alıcısına yükleme yapan ihracatçı firma talep edeceği mal bedelini ticari fatura (commercial invoice) düzenleyerek dile getirmektedir. 

Yine limandan limana konteyner taşımacılığı yapan taşıyıcı firma malları dış görünüş itibari ile sağlam olarak yükleme limanında teslim aldığını ve boşaltma limanına kadar malların güvenilir bir şekilde taşınıp alıcısına teslim edileceğine dair taahhüdünü taşıma belgesi (bill of lading) düzenleyerek beyan etmektedir. 

Yukarıdaki örneklerin çoğaltılması mümkündür. 

Dolayısı ile üzerinde durulması gereken nokta ihracat işlemlerinde belgelerin yapılan işlemlerin bir aynası olduğudur. 

İhracat işlemlerinde bazen belgeler o kadar önem kazanmaktadır ki belirli ödeme yöntemlerinde ödemenin yapılıp yapılmayacağı yalnızca belge kontrolü sonucunda yapılan değerlendirme ile sonuca bağlanmaktadır.

Bu yazımızda ihracat işlemlerinde kullanılan belgeleri ana başlıklar itibari ile inceleyeceğiz. İlerleyen günlerde her bir ihracat belgesini ayrıntılı olarak ve örnekler üzerinden ele alacağız. 

İhracat İşlemlerinde Kullanılan Belgeler Hangileridir:

Taşıma Belgeleri : İhracat işlemlerinde kullanılan belgelerin içerisinde taşıma belgelerinin ayrı bir önemi vardır. 

Özellikle denizyolu taşımalarında kullanılan konşimentoların tarihi çok eskiye dayanmaktadır ve bu yüzden yerleşik kuralları ve hatta kendilerine has hukuki kuralları vardır. Aşağıda başlıca taşıma belgeleri sınıflandırılmıştır.
Ticari Belgeler: Bir ihracat işleminde karşılaşılabilecek başlıca ticari belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Resmi Belgeler: Başlıca resmi belgeler aşağıda açıklanmıştır.
Sigorta Belgeleri :
  • Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)
  • Sigorta Şehadetnamesi (Insurance Certificate)
  • Açık Küvertür (açık teminat) ( open cover )
Finansal Belgeler:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.