güncel yazılar...
Loading...

Cut-off Nedir?

Cut-off, İngilizce'de farklı alanlarda kullanılan bir kelime olmakla beraber, uluslararası taşımacılıkta, her hangi bir işleme izin verilen son süreyi belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Cut-off tarihleri genellikle, konteyner gemi programları içerisinde yer alan bilgilerden olup, kullanım yerlerine göre aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
  • konteynerin ihracatçılar tarafından yükleme limanı içerisindeki terminale teslim edilmesine izin verilen son tarihi, (konteyner cut off)
  • ihracat beyannamesinin taşıyıcının liman içerisindeki ofisine teslim edilmesine izin verilen son tarihi (beyanname cut off),
  • ihracatçı tarafından hazırlanan yükleme notasının (konşimento talimatı) taşıyıcıya teslim edilebileceği son tarihi (talimat cut off).
Cut-off Nedir?  Beyanname, Konteyner, Konşimento Talimatı İçin Cut-Off Süreleri Ne Anlama Gelmektedir?

Cash Against Documents At Sight

Bugünkü yazımda, sitemi takip eden bir okuyucumdan gelen bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Okuyucumun sorusu aşağıdaki gibidir.

Fas’a Cash Against Documents At Sight Ödeme Şekli ile İhracat

Ben Soner, İstanbul'daki bir üretici firmanın ihracat departmanından sizinle iletişime geçmiş bulunmaktayım.

Az önce telefonda görüştüğümüz gibi, Fas’a Cash Against Documents At Sight ödeme şekli ile bir ihracatımız söz konusu olacaktır.
  1. Bu ihracat ile ilgili olarak muhabir bankanın ödemeyi yapacağı ile ilgili olarak nasıl bir garanti alabiliriz?
  2. Banka avali sadece vadeli ödemeler için mi söz konusu? Cash Against Documents At Sight olduğu zaman banka avali alamaz mıyız?
  3. Cash Against Documents At Sight'a göre müşterimiz muhabir bankaya vesaikler ulaştığı anda ödemeyi yapmak zorunda mı yoksa malların ilgili ülke gümrüğüne gelmesini bekleyebilir mi?
Vesaik Mukabili Ödemelerde Ödeme Güvencesi Nasıl Sağlanır?

İlginiz için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Nedir? Nasıl Uygulanacaktır?

Doğrulanmış Brüt Ağırlık, (DBA) olarak kısaltılan ve İngilizce'si Verified Gross Mass (VGM) olan, uluslararası denizyolu konteynerli yük taşımacılığı terimidir.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) VI/2 maddesine ek yaparak, konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının gemiye yükleme yapılmadan önce bildirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

01.Temmuz.2016 tarihinden itibaren, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) verisi üretilmemiş her hangi bir konteynerin yüklenme şansı, SOLAS hükümleri çerçevesinde, bulunmamaktadır.

Yazının Konu Başlıkları:


Doğrulanmış Brüt Ağırlık Tanıtım
Resim: Free vectors via Vecteezy
01.Temmuz.2016 tarihinde, tüm Dünya genelindeki konteynerli taşıma yapan firmalar için geçerli olacak kurallara göre, yükleten (shipper) yüklemiş olduğu her bir konteyneri için Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) verisi üretmekle mükelleftir.

Bugünkü yazımda, 01.Temmuz.2016 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olan Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) konusunu ayrıntılı biçimde incelemeye çalışacağım.

ETA/ETD Nedir? (Estimated Time of Arrival/Estimated Time of Departure)

ETA ve ETD kısaltmaları hem denizyolu taşımacılığında hem de havayolu yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan terimlerdir.

ETA, İngilizce "Estimated Time of Arrival" kelimelerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir kısaltma olup, Türkçe'ye "Tahmini Varış Zamanı" olarak çevrilmektedir.

ETD ise, İngilizce "Estimated Time of Departure" kelimelerinin ilk harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir kısaltma olup, Türkçe'ye "Tahmini Kalkış Zamanı" olarak çevrilmektedir.

ETA ve ETD terimleri havayolu taşımacılığında kullanıldığında, bir uçağın havalimanına tahmini varış saatini ve tahmini kalkış saatini belirtmektedir.

ETA ve ETD terimleri denizyolu taşımacılığında ise, bir geminin limana tahmini varış gününü ve aynı geminin aynı limandan tahmini kalkış gününü belirtmek amacıyla kullanılmaktadır.


ETA ve ETD terimlerinin açıklamalarını verdikten sonra dilerseniz, örneklerle ETA ve ETD kavramlarını inceleyelim.

Free In - Liner Out (FI-LO veya FILO) Nedir?

Free In – Liner Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"FI-LO" veya "FILO" şeklinde kısaltılan, "Free In - Liner Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin yükleme limanında gemiye yükleme masrafını kapsamamasına rağmen, konteynerlerin boşaltma limanında gemiden tahliye edilmesine ilişkin masrafları kapsadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

FI-LO terimi, konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masraflarını taşıtan firmaların; tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masraflarını ise taşıyıcıların karşıladığını açıklamak için kullanılmaktadır.

Free In - Liner Out (FI-LO veya FILO) Nedir?

Liner In - Liner Out (LILO veya LI-LO) Nedir?

Liner In – Liner Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"LI-LO" veya "LILO" şeklinde kısaltılan, "Liner In - Liner Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin hem gemiye yükleme masrafını hem de konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

LI-LO terimi, konteynerlerin, hem yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masrafların; hem de tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masrafların taşıyıcıya ait olduğunu açıklamak için kullanılmaktadır.


Önemli Not: Sadece, konteynerin gemiye yüklenme masrafları ve konteynerin gemiden tahliye masraflarını kapsayan Liner In-Liner Out kavramı, limanlarda oluşan diğer lokal masrafları içermemektedir.

Liner In – Free Out (LI-FO veya LIFO) Nedir?

Liner In – Free Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"LI-FO" veya "LIFO" şeklinde kısaltılan, "Liner In - Free Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin gemiye yükleme masrafını kapsamasına rağmen, konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsamadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

LI-FO terimi, konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masrafların taşıyıcı tarafından; tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masrafların ise taşıtanlara ait olduğunu açıklamak için kullanılmaktadır.

Liner In – Free Out (LI-FO veya LIFO) Nedir?

Free In - Free Out (FI-FO veya FIFO veya FIO) Nedir?

Free In - Free Out, İngilizce bir lojistik terimi olup, genellikle konteynerli yük taşıyan, taşıyıcı firmalarca kullanılmaktadır.

"FI-FO" veya "FIFO" şeklinde kısaltılan, "Free In - Free Out" terimi, taşıyıcılar tarafından verilen navlun teklifinin, konteynerlerin gemiye yükleme masrafını ve konteynerlerin gemiden tahliye edilme masraflarını kapsamadığını açıklamak için kullanılmaktadır.

"FIFO" teriminde geçen free kelimelerinin pek çok durumda ithalatçıların ve ihracatçıların kafasını karıştırdığı görülmektedir. Pek çok ihracatçı ve ithalatçı, "Free In ve Free Out" terimi ile konteynerlerin ücretsiz olarak gemiye yüklenip, yine ücretsiz olarak gemiden tahliye edileceği yanılgısına kapılmaktadır.

Free In - Free Out (FI-FO veya FIFO veya FIO) Nedir?

Oysa, "FIFO" terimi taşıyıcılar tarafından kullanılan bir kavram olup, olayı taşıyıcı gözünden açıklamaktadır. "Free In ve Free Out" teriminin taşıyıcılar açısından anlamı, konteynerlerin taşıyıcıların hiç bir katkısı ve dahli olmaksızın gemiye yüklenip, yine gemiden tahliye edilmesi işlemidir.

Konteynerlerin, yükleme limanında (port of loading) gemiye yüklenmesine ait masraflar ile tahliye limanında (port of discharge) gemiden boşaltılmasına ait masraflar alıcı ve satıcılara ait olacaktır.

Place of Receipt ve Place of Delivery Nedir?

"Place of Receipt", İngilizce lojistik terimi olup, konteynerli denizyolu taşımacılığında, yükün nakliyeci tarafından teslim alındığı yeri tanımlamak için kullanılmaktadır.

"Place of Receipt" terimi konşimentoda kullanıldığında, nakliyecinin yükleme limanından daha önceki evrelerde yükü, yükleyiciden (shipper) teslim aldığı anlaşılmalıdır.

"Place of Delivery" veya "Final Destination", aynı anlama gelen İngilizce lojistik terimleri olup, konteynerli denizyolu taşımacılığında, yükün nakliyeci tarafından alıcıya teslim edildiği yeri tanımlamak için kullanılmaktadır.

place of receipt ve place of delivery kavramları resim

"Place of Delivery" veya "Final Destination" terimi konşimentoda kullanıldığında, nakliyecinin tahliye limanından daha sonraki evrelerde yükü alıcıya (consignee) teslim ettiği anlaşılmalıdır.

Dilerseniz, "Place of Receipt" ve "Place of Delivery" terimlerini açıkladıktan sonra, bu iki kavramın dış ticaret uygulamalarında ne şekilde kullanıldığını detaylı biçimde anlamaya çalışalım.

Port of Loading ve Port of Discharge Nedir?

"Port of Loading" İngilizce bir Lojistik terimi olup; "Yükleme Limanı" anlamına gelmektedir.

Yine, İngilizce bir lojistik terimi olan "Port of Discharge" ise "Boşaltma Limanı" veya "Tahliye Limanı" olarak Türkçe karşılık bulmaktadır.

Yükleme ve tahliye limanları, denizyolu taşıma belgesi olan konşimentolarda karşımıza çıkan terimler olup, akreditifli ödemelerde üzerinde önemle durulmaktadır.

Bugünkü yazımda, yükleme limanı ve tahliye limanı kavramları ile ilgili olarak detaylı bilgileri sizlerle paylaşmak amacındayım.

2015 Fındık İhracat Şampiyonları

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2015 yılının en fazla fındık ihraç eden firmalarını açıkladı.

Dünya fındık üretiminin yaklaşık %75’ini gerçekleştiren Türkiye, Dünya çapında lider fındık üreticisi ve ihracatçısı konumundadır.

Türkiye dışında İtalya, İspanya, ABD, Azerbaycan ve Gürcistan diğer önemli fındık üretici ülkelerdir.

Türkiye'nin fındık ihracatının çok büyük kısmı Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilmektedir. AB ülkelerinin Türkiye'nin toplam fındık ihracatındaki payı yaklaşık %80 düzeyindedir.

Çerez olarak tüketimi olan fındığın asıl kullanım yeri fındıklı ürünler üreten sanayi kollarıdır. Nitekim, fındık tüketiminin yaklaşık %90'ı kavrulmuş, beyazlatılmış, kıyılmış, dilinmiş, un ve püre halinde çikolata, bisküvi, şekerleme sanayiinde, tatlı, pasta ve dondurma yapımı ile yemek ve salatalarda yardımcı madde olarak kullanılmaktadır.

2015 findik ihracatci firmalar
Grafik Kaynak: http://www.icons-land.com
Bugünkü yazımda 2015 yılında en fazla fındık ihraç etmiş 10 firmanın bilgilerini sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayım.

Terminal Handling Charges (THC) Nedir?

Terminal Handling Charges, (THC) olarak kısaltılarak kullanılan İngilizce lojistik terimidir.

Terminal Handling Charges (THC), konteyner taşıması yapan firmaların, yükleyici (shipper) ve alıcılardan (consignee) tahsil etmiş oldukları, navluna ilave bir masraf olarak karşımıza çıkmaktadır.

Terminal Handling Charges (THC), liman içerisinde yük cinsi fark etmeksizin, liman gümrüklü sahasında ya da gümrüksüz dış sahada, yüke verilen her türlü aktarma, taşıma, indirme / bindirme, serme, istife koyma / istiften alma, transfer, "shifting" vb. tüm hizmetlerin genel adıdır. (Evyap Limanı Web Sitesi)

Yükleme limanında (port of loading) oluşan Terminal Handling Charges (THC), Origin Handling Charge (OHC) olarak isimlendirilmektedir. Türkçe'ye "İhracat Terminal Ellleçleme Masrafları" olarak çevrilebilmektedir.

THC Nedir, Terminal Handling Charges Nedir

Tahliye limanında (port of discharge) oluşan Terminal Handling Charges (THC), "Destination Handling Charge-(DHC)" olarak isimlendirilmektedir. Türkçe'ye "İthalat Terminal Ellleçleme Masrafları" olarak çevrilebilmektedir.

Arabplast 2017 Fuar Duyurusu

8.Ocak.2017 ile 10.Ocak.2017 tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde 13.'sü düzenlenecek olan "Arabplast 2017" Fuarı'na ihracatçı firmaların yeterli başvuru yapması ve Ekonomi Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması durumunda milli katılım organizasyonu düzenlenecektir.

Arabplast 2017 fuarına yapılacak milli katılım organizasyonu, İKMİB - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilecektir.

Arabplast 2017 fuarına katılım bedeli nakliye dahil 915 USD/m2, nakliye hariç 840 USD/m2 olarak planlanmıştır.

arabplast 2017 fuar duyurusu

Ardiye Nedir? Demuraj ile Ardiye Arasındaki Fark Nedir?

Ardiye, dış ticaret işlemlerinde kullanıldığı anlamı ile, Güncel Türkçe Sözlük'te "Genellikle ticaret eşyasının saklandığı yer, depo ve böyle bir yerde saklanılan eşya için ödenen ücret" şeklinde tanımlanmaktadır.

İthalat ve ihracat işlemlerinde ardiye, liman işletmecisinin denetim ve gözetimi altında bulunan yerlerdeki, örneğin liman içerisindeki terminallerde ve rıhtımlarda, konteynerlerin muhafaza edilmesi hizmeti ve bu hizmet sonrasında talep edilen ücreti tanımlamaktadır.

Dilerseniz ardiye terimini açıkladıktan sonra, ithalat ve ihracat işlemlerinde ardiyenin nasıl oluştuğunu ve ardiye masrafının nasıl hesaplandığını grafikler yardımı ile anlamaya çalışalım.

Ardiye ve demuraj kavramlarının açıklaması
Resim Kaynak: Wharf Industrial from 365psd.com

Detention Masrafı Nedir? Neden Oluşur?

İthalat yapan firmaların karşılaştıkları önemli maliyet kalemlerinden birisi olan demuraj masraflarını önceki yazılarımda açıklamıştım.

Ayrıca, demuraj masraflarının iyi anlaşılması için bilinmesi gerekli bir kavram olan serbest süre terimini de bir önceki yazımda detaylı biçimde ele almıştım.

Bugünkü yazımda ise, konteynerli ihracat ve ithalat yüklemelerinde karşımıza çıkan detention masrafı kavramını ele alıp açıklamaya çalışacağım.

Yazımın kalan bölümünü okumaya devam etmeden önce, eğer demuraj masrafları ve serbest süre ile ilgili yeterli bilgiye sahip değilseniz, yukarıda linklerini verdiğim yazılarımı okumanızı tavsiye ederim.

İhracat ve ithalat yüklemelerinde detention masrafı nedir, neden oluşur
Resim: Container shipping design vector

Free Time (Serbest Süre) Nedir?

Deniz yolu ile yapılan ithalatlarda, eğer ürünler full konteynerler ile taşınıyor ise, konteynerler gemiden limana indirildikten sonra belirli bir süre demuraj masrafına tabii olmaksızın liman sahasındaki terminallerde bekleyebilmektedirler.

Konteynerlerin liman içerisindeki terminallerde demuraj masrafına tabii olmasızın bekledikleri bu süreye "Serbest Süre" denilmektedir. (Liman işletmecisine ödenen ardiye ücretinde her hangi bir free time bulunmamaktadır.)

Serbest sürenin İngilizce karşılığı ise "Free Time" olarak kullanılmaktadır.

Serbest süre nedir, Free time nedir
Resim: Freight transportation vector material

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.