güncel yazılar...
Loading...

Çin Malı Sodyum Formiyat İçin Anti Damping Soruşturması Başlatıldı

12.Nisan.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan ilanla beraber Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli "Sodyum Formiyat" ithalatlarını kapsayacak şekilde anti damping araştırması başlatıldı.
Deri sanayinde kullanılan bir yardımcı malzeme olan "Sodyum Formiyat" aynı zamanda gıda katkı maddesi olarak da kulanılmaktadır (E237). Deri sanayine ek olarak "Sodyum Formiyat" tekstil ve inşaat sektöründe de kullanılmaktadır.

Çin Malı Suni Deriye Anti Damping Uygulaması Nihai Hale Getirildi

Çin Halk Cumhuriye'ti menşeli suni derilerin ithalatında hali hazırda uygulanmakta olan geçici anti damping önlemi yapılan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda kalıcı hale getirilmiştir.
12.Nisan.2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ (tebliğ no: 2015/9) ile beraber Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “koagüle suni deri” ithalatına 1,9 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. 

KKDF Oranlarında Değişiklik Yapıldı

10.Nisan.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı maddelerin KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) oranları yüzde altıdan (%6) sıfıra (0) indirildi.

Böylece kararda geçen maddeler için KKDF vergisi istinası getirilmiş oldu. Bir diğer değişle aşağıdaki ekli listede yer alan maddeler için, bir diğer karar yayınlanana kadar, KKDF kalkmış oldu.

Menşe Şahadetnamesi ile EUR1 Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dış ticaret işlemlerinde bir malın hangi ülkede üretildiği, ithalat esnasında oluşacak gümrük vergilerinin saptanması ve ayrıca ithalatı yapılacak ürünlerin hangi prosedürleri takip ederek serbest dolaşıma gireceğinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.
Örneğin Çin'den tekstil makinası ithal ettiğimizi farz edelim. Bu durumda ödeyeceğimiz vergiler ve uymak zorunda kalacağımız ithalat prosedürleri ile aynı makinayı Almanya'dan ithal edersek karşılaşacağımız ithalat vergileri ve prosedürleri arasında fark olabilecektir.

Bu farkın temel sebeplerinden birisi Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yer alan gümrük birliği anlaşmasıdır. Almanya'dan yapılan ithalatlar Çin'den yapılan ithalatlara göre daha kolay ve daha az maliyetli olabilmektedir. İşte bu şekilde avantajlı gümrük prosedürlerinden faydalanmanın yolu malın menşeini tespit eden menşe sertifikalarıdır.

Bugünkü yazımızda menşe şahadetnamesi (certificate of origin) ile EUR1 dolaşım belgesi arasındaki farkları inceleyeceğiz.

Akreditiflerle İlgili En Fazla Yanlış Bilinen 5 Durum

Akreditifli ödemeler ihracatçı ve ithalatçı firmaların kullanmaktan imtina ettiği bir ödeme yöntemi olup, genellikle firmalar bu ödeme yöntemini ancak mecbur kaldıklarında uygulamaktadırlar. Akreditifli ödemelerden firmaların uzak durmasındaki en önemli sebeplerden birisi uygulayıcıların akreditif hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasıdır.

Bugünkü yazımda özellikle ihracatçı ve ithalatçı firmalar tarafından sıklıkla sorulan ve akreditif ile ilgili doğru bilindiği zannedilen 5 nokta hakkında bilgi vermek istiyorum.

Akreditiflerde Aktarma (Transshipment) Kavramı

Maalesef Türkiye'deki dış ticaret ile ilgili içeriklerde ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Örneğin yarı-resmi önemli bir ihracat destek sitesinde akreditifte aktarma ile ilgili olarak şu ibarelere yer verilmiştir:
"Akreditifte aktarmaya izin verilmediği halde aktarma yapılmış ise, gecikmeler ve ekstra maliyetler ihracatçıya yüklenecektir." 

Oysaki akreditifte aktarma yasaklanmış olduğu halde aktarma yapılmış ise ve yapılan aktarma rezerv konusu teşkil etmekte ise; bu durumda evraklar rezervli duruma düşmektedir. Rezerv durumunda ise amir bankanın ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmakta ve akreditif altında ödemenin yapılması ancak akreditif amiri olan ithalatçı firmanın onayına istinaden yapılabilmektedir.

Akreditif ile Vesaik Mukabili Arasındaki Farklar Nelerdir?

Akreditifli ödemeler ile vesaik mukabili ödemeler, dış ticarette bankaların aracılık etmiş oldukları başlıca ödeme yöntemleridir. Her ne kadar bu iki temel ödeme yönteminin ortak pek çok özellikleri olsa da, birbirinden ayrıldıkları oldukça önemli noktalar da mevcuttur.


Bugünkü yazımızda sizlere akreditifli ödemeler ile vesaik mukabili ödemeler arasındaki temel farklılıkları göstermeye çalışacağım.

Konşimentolarda "Consignee" Bölümü Nasıl Doldurulmalıdır?

Bundan bir önceki yazımızda ciro edilebilir konşimentoları incelemiş ve konşimentoların ciro edilebilir şekilde düzenlenmeleri için mutlaka emre düzenlenmeleri gerektiğini belirtmiştik. Dilerseniz ciro edilebilir konşimentolar ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için önceki yazımızı inceleyebilirsiniz.
Bugünkü yazımızda ise konşimentonun önemli bir bölümü olan "consignee" bölümünün nasıl doldurulması gerektiği üzerinde duracağız.

Negotiable Bill of Lading Nedir?

Konşimentolar genellikle limandan limana (port-to-port) yük taşıması amacıyla düzenlenen taşıma belgeleridir. Genellikle dememim sebebi birden fazla taşıma şeklini kapsayan taşıma belgelerinin de multimodal konşimento (multimodal bill of lading) adı ile anılması sebebiyledir.
Resim CMA-CGM websitesinden alınmıştır.
Günümüz uluslararası denizyolu taşımacılığında birbirinden farklı işlevlere sahip konşimento çeşitleri yer almaktadır. Uluslararası denizyolu taşımacılığında kullanılan herbir konşimento çeşidinin farklı işlevi olmakla beraber, bu konşimento çeşitlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir: Ciro edilebilir konşimento, express konşimento, charter party konşimento, multimodal konşimento vb.

Charter Party Konşimento Nedir?

Mevcut denizyolu taşımalarının çok büyük bir kısmı konteyner taşımacılığı (container shipping) şeklinde yapılmaktadır. Konteyner taşımacılığı özellikle 1970'ler sonrasındaki uluslararası denizyolu ticaret taşımacılığını domine etmiştir.

Charter Party Konşimento Nedir?
Charter Party Konşimento Nedir?
Beyaz eşya, mobilya, makina aksam ve parçaları, tekstil, ev eşyaları gibi aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm yükler standart 20ft ve 40ft olarak isimlendirilen konteynerler vasıtası ile taşınmaktadır. Bozulacak gıda maddeleri reefer konteynerlerde taşınırken, kimyasallar ve likit yağlar ise tank konteynerlerde taşınabilmektedir.

2014 Yılında En Çok İhracat Yaptığımız 20 Ülke

2014 yılında en çok ithalat yaptığımız 20 ülkeye ilişkin verileri de www.dışticaret.biz.tr üzerinde yayınladım.

Dileyen arkadaşlar Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkelere ait dış ticaret istatistiklerini bu sayfamdan takip edebilirler.

2014 yılına ait ihracat verileri TUIK tarafından 2015 yılının ilk aylarında yayınlanmıştır. Bu verilere göre Türkiye'nin 2014 yılı içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirmiş olduğu 20 ülke de belli olmuştur.


Bugünkü yazımızda Türkiye'nin 2014 yılında en çok ihracat yapmış olduğu 20 ülkeyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Dilerseniz ilk olarak Türkiye'nin ihratında en çok öneme sahip 20 ülkeye ait verileri sizlerle paylaşarak yazıma başlayayım. Aşağıdaki tabloda 2014 yılı itibari ile ihracat yaptığımız ülkeler tutar bazında sıralanmıştır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.