güncel yazılar...
Loading...

Konşimentolarda "Consignee" Bölümü Nasıl Doldurulmalıdır?

Bundan bir önceki yazımızda ciro edilebilir konşimentoları incelemiş ve konşimentoların ciro edilebilir şekilde düzenlenmeleri için mutlaka emre düzenlenmeleri gerektiğini belirtmiştik. Dilerseniz ciro edilebilir konşimentolar ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak için önceki yazımızı inceleyebilirsiniz.
Bugünkü yazımızda ise konşimentonun önemli bir bölümü olan "consignee" bölümünün nasıl doldurulması gerektiği üzerinde duracağız.

Konşimentolarda "Consignee" Nedir? "Consignee" bölümünün önemi nedir?

Konşimentolarda alıcının kim olduğu "Consignee" bölümü ile belirlenmektedir. Konşimentoların genellikle sol üst köşesinde yer alan ve ilk olarak doldurulması istenilen bölümdür.

"Consignee" bölümünün nasıl doldurulacağı konşimentolarda malın teslimi açısından büyük bir öneme sahiptir. 

  • Emre yazılı olarak düzenlenen konşimentolar ciro edilebilir konşimento olarak kabul edilmektedir.
  • Nama yazılı olarak düzenlenen konşimentolar ise ciro edilemez konşimento olarak kabul edilmektedir.
Bir konşimento emre yazılı olarak düzenlenmiş ise taşıyıcı (carrier) veya taşıyıcı agentası (agent of the carrier) malları alıcıya varış limanında ancak orjinal konşimentonun ibrazı karşılığında teslim edebilmektedir. 

Bir konşimento nama yazılı olarak düzenlenmiş ise taşıyıcı (carrier) veya taşıyıcı agentası (agent of the carrier) malları alıcıya varış limanında orjinal konşimentonun ibrazı karşılığında veya orjinal konşimento ibrazı olmaksızın sadece kimlik tespiti vasıtası ile teslim edebilmektedir. (Uygulama ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.)

Akreditifli İşlemlerde Consignee Bölümünün Doldurulmasına İlişkin Örnek:

Akreditifli ödemelerde amir bankalar (issuing banks) genellikle konşimentoların kendi emirlerine düzenlenmesini istemektedirler.

MT 700 - Issue of a Documentary Credit (Akreditif Açılış Swift Mesajı)
46A:Documents Required
  • Full set of clean shipped on board ocean bill of lading showing 'freight prepaid' drawn on to the Order of AB Bank Limited, Branch, 81, V.LP. Road. Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh and marked notify applicants of the credit bearing our both letter of credit no.
Yukarıdaki akeditif metninde konşimentonun amir banka emrine düzenlenmesi istenilmiştir. Konşimentodaki "consignee" bölümü akreditife uygun olarak düzenlenmelidir.
Konşimentoların "Consignee" Bölümünde yazan negotiable only if consigned "to order", "to order of" a named Person or "to order of bearer" ibaresi ne anlama gelmektedir?

Konşimentoların "Consignee" bölümünde yazan negotiable only if consigned "to order", "to order of" a named Person or "to order of bearer" ibaresi konşimentoların ancak emre düzenlendikleri takdirde ciro edilebilir (negotiable) olduğunu belirtmektedir.

Bir konşimento ancak aşağıdaki şekilde düzenlenirse emre düzenlenmiş olmaktadır. 
  • to order
  • to order of a (herhangi bir firma veya banka ismi)
  • to order of the bearer.
Aksi halde nama düzenlenmiş konşimentolardan söz edilmelidir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.