güncel yazılar...
Loading...

Almanya İhracatı ile Türkiye İhracatının Karşılaştırılması

Almanya Avrupa Birliği içerisinde en çok ihracat yapan ülkedir. Almanya esasen kalkınmasını ve gelişmişlik düzeyini yapmış olduğu ihracata borçludur çünkü Almanya'nın kömür haricinde herhangi bir doğal kaynağı söz konusu değildir.
2013 yılında Türkiye 151 milyar USD ihracat yaparken Almanya 1.493 milyar USD ihracat yaptı.
Not : Almanya'nın ihracat rakamı tahminidir.
Türkiye de gelişme yolunda ilerlemek için kendisine ihracat odaklı kalkınmayı hedef almış ve sürekli olarak ihracatını arttırma peşinde olan bir ülkedir.

İthalat Akreditifleri En Çok Azalan Ülkeler

Uluslarası Ticaret Odası yapmış olduğu periyodik araştırmalar ile küresel olarak uluslararası ticaretin finansmanının yönünü tespit etmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalardan birisi ICC'nin yıllık bazda yaptığı "Global Survey: Rethinking Trade and Finance" araştırmasıdır. ICC bu çalışmasının sonuçlarını pdf dökümanı olarak kendi sitesinden yayınlamaktadır. 
2012 yılı içerisinde ithalat açılış akreditifleri en çok azalan ilk 8 ülke.

En Çok İhracat Potansiyeli Gösteren 20 Gelişmekte Olan Ülke

2008 yılında başlayan finansal kriz, 2009 yılı itibari ile yerini ekonomik krize bırakmış ve hemen hemen tüm ülkelerin dış ticaretini negatif olarak etkilenmiştir.

ABD ve İngiltere merkezli olarak başlayan küresel finansal kriz, özellikle gelişmiş ülkelerin finansal sistemlerini etkilemiş, gelişmiş ülkelerin bankacılık sistemlerini savunma amaçlı politikalar belirlemesi ile daha önce eşi benzeri görülmemiş iflaslar ve kurtarma operasyonları yaşanmaya başlamıştır.

Pek çok finansal kurumun battığı veya kurtarılmak zorunda kaldığı bu dönemde, gelişmiş ülkelerde kredi kullanımı azalmış, işsizlik artmış ve gelişmiş ülkelerin ekonomileri durgunluk dönemine girmiştir.

Özellikle ABD'nin ve Avrupa'nın ithalatı ekonomik kriz sonrası belirgin bir düşüş dönemine girmiştir. Türkiye'nin yoğun olarak ihracat yaprığı Avrupa Birliği ülkeleri, küresel ekonomik kriz ile birlikte içe kapanmışlardır.

2007 yılında Türkiye'nin tüm ihracatının yaklaşık %56'sı AB ülkelerine yapılıyor iken, bu oran 2012 yılında %38'lere kadar düşmüştür.


Küresel ekonomik kriz sonrasında ise bazı gelişmekte olan ülkelerin popülaritesi artmış, bu ülkeler krizden en az hasarla çıktıktan sonra hızla ihracat ve ithalat rakamlarını arttırmaya başlamışlardır.

Gelişmiş ülkelere yaptığımız ihracatımızdaki azalışın telefi edilmesinin en önemli yolu, makro düzeyde ülke olarak; mikro düzeyde de firma olarak alternatif pazarlara erişimdir.

Bugünkü yazımda, Türkiye için en çok ihracat potansiyeli gösteren 20 gelişmekte olan ülkeyi ele alacağım. Bu ülkeler tespit edilirken aşağıdaki faktörler göz önüne alınmıştır:
  1. Ekonomik büyüme potansiyeli
  2. İhracat yapmak için seçilen ülkenin yansıtmış olduğu potansiyel
  3. Seçilen ülkedeki yönetimin dış ticarete olan desteği
  4. Seçilen ülkenin yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmaları ile daha geniş pazarlara açılma olanağı sunması
  5. Seçilen ülkenin doğrudan yatırım yoluyla iş geliştirmeye açık olup olmaması

Çin'in Soya Fasulyesi İthalatı 2014 Yılında Artacak

Herkese Selamlar,

Bugünkü yazımızda Çin’in 2014 yılındaki soya fasulyesi ithalatına dair öngörüleri içeren bir raporun üzerinde duracağız.

ABD Tarım Bakanlığı Pekin Bürosu’nun elde etmiş olduğu verilere göre Çin'in 2014 yılı içerisinde 2013 yılına göre daha fazla miktarda soya fasulyesi ithal etmesi beklenmektedir. Söz konusu büro bu sonucu iki nedene dayandırmaktadır. Çin’in 2014 yılında daha fazla soya fasulyesi ithal etmesini açıklayan nedenler şu şekilde sıralanmaktadır.

DÜNYA PİRİNÇ İHRACATI VE İTHALATI

Bugünkü yazımızda Dünya pirinç ihracatı ve ithalatı üzerinde duracağız. Dünya genelinde başlıca pirinç dış satımı yapan ve yerel tüketimini dış alım yolu ile karşılayan ülkeleri tanıyacağız.

Resim: Background vector designed by Freepik
Dünya Pirinç Üretimi

Dünya'da pirinç üretimi son yıllarda istikrarlı bir artış göstermektedir. 2012-2013 sezonunda Dünya genelinde toplam 470 milyon ton pirinç üretilmiştir. Üretilen pirincin önemli bir kısmının üretildiği ülke içerisindeki iç piyasada tüketilmesi sonucunda 2013 yılında toplam 38 milyon ton civarında bir pirincin dış ticarete konu olduğu görülmektedir. Aşağıdaki şekilde son 5 yıla ait dünya pirinç üretimi verileri yer almaktadır. 

Şeklimizden de görüleceği gibi Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Vietnam ve Tayland Dünya'nın en önemli pirinç üreticileri konumundadır. 2008 yılında 449 milyon ton olan dünya pirinç üretimi 2013 yılında 469 milyon tona çıkmıştır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.