güncel yazılar...
Loading...

Almanya İhracatı ile Türkiye İhracatının Karşılaştırılması

Almanya Avrupa Birliği içerisinde en çok ihracat yapan ülkedir. Almanya esasen kalkınmasını ve gelişmişlik düzeyini yapmış olduğu ihracata borçludur çünkü Almanya'nın kömür haricinde herhangi bir doğal kaynağı söz konusu değildir.
2013 yılında Türkiye 151 milyar USD ihracat yaparken Almanya 1.493 milyar USD ihracat yaptı.
Not : Almanya'nın ihracat rakamı tahminidir.
Türkiye de gelişme yolunda ilerlemek için kendisine ihracat odaklı kalkınmayı hedef almış ve sürekli olarak ihracatını arttırma peşinde olan bir ülkedir.

Türkiye kendisine 2023 yılında 500 milyar USD yıllık ihracat hedefi koymuştur. Bu iddialı bir hedeftir. 

Türkiye'nin 2013 yılı ihracatı 151,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat yapabilmemiz için ihracatımızı şimdiki seviyesinin 3 katının biraz üzerine çıkarmamız gerekmektedir.

Oysa ki Almanya 2013 yılında tam 1 tilyon 493 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakam bizim 2023 hedefimizin bile yaklaşık 3 katıdır. 

Almanya'nın 2013 yılında yapmış olduğu ihracat Türkiye'nin 2013 yılında yapmış olduğu ihracatın ise yaklaşık 9 katıdır.

Türkiye eğer ihracat ile kalkınmak ve gelişmek istiyor ise Almanya örneğini iyi incelemeli ve Almanya'nın ihracat konusunda neleri doğru yaptığını anlamalı ve bu doğruları kendi bünyesine katmanın yollarını aramalıdır.

Aksi halde ihracatımızın arttığını değil geriye gittiğini göreceğiz.

Malum rekabet artık şahıslar üzerinde değil ülkeler üzerinde de yürüyor. Her ülke daha fazla üretim yapmak, daha fazla ihracat gerçekleştirmek için birbiriyle kıyasıya rekabet ediyor.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.