güncel yazılar...
Loading...

Almanya İhracatı ile Türkiye İhracatının Karşılaştırılması

Almanya Avrupa Birliği içerisinde en çok ihracat yapan ülkedir. Almanya esasen kalkınmasını ve gelişmişlik düzeyini yapmış olduğu ihracata borçludur çünkü Almanya'nın kömür haricinde herhangi bir doğal kaynağı söz konusu değildir.
2013 yılında Türkiye 151 milyar USD ihracat yaparken Almanya 1.493 milyar USD ihracat yaptı.
Not : Almanya'nın ihracat rakamı tahminidir.
Türkiye de gelişme yolunda ilerlemek için kendisine ihracat odaklı kalkınmayı hedef almış ve sürekli olarak ihracatını arttırma peşinde olan bir ülkedir.

İthalat Akreditifleri En Çok Azalan Ülkeler

Uluslarası Ticaret Odası yapmış olduğu periyodik araştırmalar ile küresel olarak uluslararası ticaretin finansmanının yönünü tespit etmeye çalışmaktadır. Bu çalışmalardan birisi ICC'nin yıllık bazda yaptığı "Global Survey: Rethinking Trade and Finance" araştırmasıdır. ICC bu çalışmasının sonuçlarını pdf dökümanı olarak kendi sitesinden yayınlamaktadır. 
2012 yılı içerisinde ithalat açılış akreditifleri en çok azalan ilk 8 ülke.