güncel yazılar...
Loading...

DÜNYA PİRİNÇ İHRACATI VE İTHALATI

Bugünkü yazımızda Dünya pirinç ihracatı ve ithalatı üzerinde duracağız. Dünya genelinde başlıca pirinç dış satımı yapan ve yerel tüketimini dış alım yolu ile karşılayan ülkeleri tanıyacağız.

Resim: Background vector designed by Freepik
Dünya Pirinç Üretimi

Dünya'da pirinç üretimi son yıllarda istikrarlı bir artış göstermektedir. 2012-2013 sezonunda Dünya genelinde toplam 470 milyon ton pirinç üretilmiştir. Üretilen pirincin önemli bir kısmının üretildiği ülke içerisindeki iç piyasada tüketilmesi sonucunda 2013 yılında toplam 38 milyon ton civarında bir pirincin dış ticarete konu olduğu görülmektedir. Aşağıdaki şekilde son 5 yıla ait dünya pirinç üretimi verileri yer almaktadır. 

Şeklimizden de görüleceği gibi Çin, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Vietnam ve Tayland Dünya'nın en önemli pirinç üreticileri konumundadır. 2008 yılında 449 milyon ton olan dünya pirinç üretimi 2013 yılında 469 milyon tona çıkmıştır.

Şekil 1 : Dünya pirinç üretimini gösterir grafik
Dünya Pirinç İhracatı ve İthalatı

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi yetiştirilen pirincin büyük bir bölümünü ülkeler kendi iç piyasalarında kullanmaktadırlar. Bu yüzden en büyük pirinç üreticisi ülke konumunda yer alan Çin en çok pirinç ihraç eden ülke değildir. 2013 yılında Çin üretmiş olduğu pirincin %1'ini bile ihraç etmemiştir.

Öyleyse en çok pirinç ihraç eden ülkeler hangileridir.

Bu sorunun cevabını verebilmemiz için aşağıdaki şeklimize bakmamız gerekmektedir. aşağıdaki şeklimizde Dünya genelinde pirinç ihracat ve ithalat rakamları ülkeler bazında verilmektedir. isterseniz önce işin ihracat kısmına bakalım.

2013 yılında en çok pirinç ihraç eden ülke Hindistan olmuştur. 

2013 yılında dünya genelinde yaklaşık 38 milyon ton pirinç ihraç edilmiştir. Bunun 10 milyon tonundan fazlasını tek başına Hindistan ihraç etmiştir. 

Dünya genelinde ikinci en çok pirinç ihraç eden ülke ise 7.2 milyon ton ile Vietnam ve 7 milyon ton ile Tayland'dır. 

Bu iki ülkeyi 3.2 milyon ton ile ABD ve 3 milyon ton ile Pakistan izlemektedir. Hindistan, Vietnam, Tayland, ABD ve Pakistan 2013 yılında dünya genelinde ihraç edilen 38 milyon ton pirincin 31 milyon tonunu ihraç etmişlerdir.
Şekil 2 : Dünya pirinç ihracat ve ithalat rakamları
Dünya genelinde önemli pirinç ithalatçılarına baktığımızda ise 3.2 milyon ton ile Çin, 2,8 milyon ton ile Nijerya, 1,9 milyon ton ile İran ve 1,4 milyon ton ile Irak'ın öne çıktığını görmekteyiz.

Pirinç ticaretinin ithalat kısmında daha parçalı bir yapının varlığından söz edilebilir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.