güncel yazılar...
Loading...

TÜRKİYE'NİN LİTVANYA'YA İHRACATI

Herkese Selamlar,

Bugünkü yazımızda Türkiye'nin Litvanya'ya olan ihracatı üzerinde duracağız. Litvanya 3 milyon'a yaklaşan nüfusu ve 15.000 USD'yi aşan kişi başı geliri ile küçük ama üzerinde durulması gereken bir pazar durumundadır.

Litvanya 2004 yılında Avrupa Birliği'ne kabulünden sonra gelişim sürecini hızlandıran ülkelerden birisi konumundadır. Litvanya Avrupa Birliği içerisinde yer almasına rağmen euro kullanmayan ülkelerden birisidir. Litvanya'nın para birimi Litvanya Litası'dır. Son ekonomik krizde Litvanya'nın euro kullanmaması Litvanya ekonomisi için adeta bir can kurtarıcı simit görevi görmüştür. Litvanya ekonomisi son finansal krizden nispeten en az yarayı alarak çıkmıştır.
Akreditif Bilgi Merkezi gururla sunar. | Hemen şimdi %50 indirim ile Incoterms 2010 teslim şekillerini öğrenmeye başla. CDCS sertifikalı uluslararası akreditif uzmanı Özgür Eker tarafından hazırlanan online eğitime %50 indirimli olarak ulaşma fırsatını kaçırmayın.  Sertifikalı


Litvanya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış

  1. Litvanya 2012 yılında 29,6 milyar dolar ihracat yapmıştır. Litvanya söz konusu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 62. ülke konumunda bulunmaktadır. Litvanya'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 15,000 dolar civarındadır. 
  2. Litvanya 2012 yılında 32 milyar dolar ithalat yapmıştır. Litvanya ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde en fazla ithalat yapan 61. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır. 
  3. Litvanya'nın ihracatı ve ithalatı birbirine oldukça yakın seviyelerde yer almaktadır. 2012 yılında Litvanya az da olsa dış ticaret açığı vermiş bir ülke konumundadır. Yalnız Litvanya'nın önemli bir turizm potansiyeli olduğu da unutulmamalıdır.
  4. Litvanya'nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Mineraller, gıda ürünleri, makine ve aksamları, elektrikli aletlerdir. 
  5. Litvanya'nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Rusya, Latvia, Almanya ve Polonya'dır. 
  6. Litvanya'nın başlıca ithalat yaptığı ürünler : Mineraller, gıda ürünleri, makine ve aksamlarıdır.
  7. Litvanya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Rusya, Almanya, Polonya ve Latvia'dır.

Türkiye'nin Litvanya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış

Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Litvanya'ya yapmış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır. Aşağıdaki grafik incelendiğinde 2005 yılından itibaren Türkiye'nin Litvanya'ya olan dış satımının istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü ve son yıllarda artmakta olduğu görülmektedir. 2005 yılında ancak 149 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirdiğimiz Litvanya'ya 2012 yılında 275 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirmeyi başarmış durumdayız. Bu ise 7 yıllık süreç içerisinde yüzde 85'lik  bir artış anlamına geliyor.

Şekil 1 : Türkiye'nin yıllara göre Litvanya'ya yapmış olduğu ihracat. Rakamlar milyon USD.
Litvanya 2012 yılında toplam 32 milyar dolarlık bir ithalat yapmıştır. Türkiye'nin Litvanya'ya 2012 yılında yapmış olduğu 275 milyon dolarlık ihracat 2012 yılındaki toplam Litvanya ithalatının yüzde 1'lik kısmını kapsamaktadır. Bu rakamın kısa vadede yıllık 400 milyon dolara çıkarılmasının mümkün olabileceği varsayımından yola çıkarak hala Litvanya ile ticaret yapmak için fırsatların olduğu söylenebilir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.