güncel yazılar...
Loading...

TURKİYE'NİN JAPONYA'YA İHRACATI

Bu yazımda, Türkiye'nin Japonya'ya ihracatını ele alacağım. 

Japonya Dünya'nın önemli ekonomilerinden birisidir. Türkiye için ise önemli bir alternatif pazar olma özelliği göstermektedir. 

Bugünkü yazımın ilk kısmında, Japonya ekonomisine, ihracat ve ithalat rakamlarına bakacağız. Daha sonra ise Türkiye'nin Japonya'ya yapmış olduğu ihracatı yıllar itibari ile ele alacağız. 

Umarım yazımız alternatif pazar arayışındaki firmalara kaynak olup yön göstermesi bakımından faydalı olacaktır.

Japonya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış

Japonya dünyanın önde gelen ekonomilerinden birisi olmakla kalmayıp önemli bir dış ticaret ülkesidir de. Nitekim Japonya Dünya genelinde en çok ihracat yapan ilk 3 ülkeden birisidir. Yine Japonya yapmış olduğu bu ihracatı yetersiz doğal kaynakları ile karşılayamamakta ve büyük miktarda ithalata da imza atmaktadır.

Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılası $5,98 trilyon dolar olup bu tutar Japonya'yı Dünya'nın en büyük üçüncü ekonomisi yapmaktadır. Japonya'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD 46,895'dır. Bu rakam Japonya'yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 18. ülke yapmaktadır.

Japonya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ürünler : Akaryakıt (%32), Makina ve Ekipman (%19), Gıda (%9), Mamül Ürünler (%9), Kimyasallar (%8), Ham maddeler (%7) ve Tekstil (%4) olarak sıralanmaktadır. Yukarıdaki liste incelendiğinde Japonya'nın önemli bir gıda ve tekstil ithalatçısı olduğu görülmektedir. Japonya Türkiye'deki gıda ve tekstil firmaları için önemli bir alternatif pazar konumundadır.


Türkiye'nin Japonya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış


Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Japonya'ya yapış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır. Şekil incelendiğinde Türkiye'nin Japonya'ya yapmış olduğu ihracatın yıllık 200 milyon USD ile 350 milyon USD arasında dalgalandığı görülmektedir. 2005-2007 yıllarında stabil seviyede dalgalanan rakamlar, 2008 yılında görülen artışla rekor seviyeye çıkmış daha sonra 2009 yılında gözlenen büyük düşüşle beraber tekrar 2005 seviyesine düşmüştür. Japonya'ya ihracatımız son yıllarda görülen istikrarlı artış ile tekrar 2008 yılındaki zirve rakamı olan 330 milyon dolar seviyesine çıkmıştır.  

Şekil 1 : Türkiye'nin yıllara göre Japonya'ya yapmış olduğu ihracat. Rakamlar milyon USD.

2012 yılında Japonya toplam 80 milyar USD'lik ithalat yapmıştır. Japonya'nın Türkiye'den yapmış olduğu ithalat ise toplam ithalatının ancak 0,0004'üne (onbinde dört) tekabül etmektedir. Türk ihracatçıları açısından bu güzel bir fırsatı yansıtmaktadır. sabırlı bir çalışma ile Japonya Türkiye için önemli bir alternatif pazar olacaktır.  

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.