güncel yazılar...
Loading...

TÜRKİYE'NİN POLONYA'YA İHRACATI

Bugünkü yazımda Türkiye'nin Polonya'ya olan ihracatı üzerinde duracağım. 

Polonya 40 milyon'a yaklaşan nüfusu ve 18.000 USD'ye yaklaşan kişi başı geliri ile önemli bir pazar konumundadır. Polonya Avrupa Birliği içerisinde yer almasına rağmen euro kullanmayan ülkelerden birisidir. 

Son ekonomik krizde Polonya'nın euro kullanmaması Polonya ekonomisi için adeta bir can kurtarıcı simit görevi görmüştür. Polonya ekonomisi krizden nispeten en az yarayı alarak çıkmıştır.Polonya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış
  • Polonya 2012 yılında 188 milyar dolar ihracat yapmıştır. Polonya söz konusu ihracat rakamıyla dünya genelinde en fazla ihracat yapan 25. ülke konumunda bulunmaktadır. Polonya'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla 18,000 dolar civarındadır. Polonya alım gücü Türkiye'den yüksek bir tüketici kitlesini barındıran bir ülkedir. 
  • Polonya 2012 yılında 195 milyar dolar ithalat yapmıştır. Polonya ulaşmış olduğu bu ithalat rakamıyla dünya genelinde en fazla ithalat yapan 24. ülke konumuna yerleşmiş bulunmaktadır. 
  • Polonya'nın ihracatı ve ithalatı birbirine oldukça yakın seviyelerde yer almaktadır. 2012 yılında Polonya az da olsa dış ticaret açığı vermiş bir ülke konumundadır. 
  • Polonya'nın başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler : Elektro-mekanik ürünler, taşıtlar, hava araçları, gemiler, işlenmiş sebze ve meyveler, şarküteri ve et ürünleridir. 
  • Polonya'nın başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'dir. 
  • Polonya'nın başlıca ithalat yaptığı ürünler : Makine ve taşıt ekipmanları, yarı-mamuller, kimyasallar, petrol ve minerallerdir. 
  • Polonya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler ise : Almanya, İtalya, Fransa, Rusya ve Çin'dir. 
Türkiye'nin Polonya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış

Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Polonya'ya yapmış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır.

Aşağıdaki grafik incelendiğinde 2005 yılından itibaren Türkiye'nin Polonya'ya olan dış satımının istikrarlı bir şekilde sürdürüldüğü ve son yıllarda artmakta olduğu görülmektedir.

2005 yılında ancak 830 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirdiğimiz Polonya'ya 2012 yılında 1.853 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirmeyi başarmış durumdayız.

Bu ise 7 yıllık süreç içerisinde yüzde 120'lik bir artış anlamına geliyor. 


Polonya 2012 yılında toplam 195 milyar dolarlık bir ithalat yapmıştır.

Türkiye'nin Polonya'ya 2012 yılında yapmış olduğu 1.85 milyar dolarlık ihracat 2012 yılındaki toplam Polonya ithalatının yüzde 1'lik kısmını kapsamaktadır.

Bu rakamın yıllık 3,5 milyar dolara çıkarılması yani yüzde 2'lik hedefin tutturulması mümkün olabileceği varsayımından yola çıkarak hala Polonya ile ticaret yapmak için oldukça fırsat olduğu söylenebilir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.