güncel yazılar...
Loading...

FOODEX JAPAN 2014 FUARI

Foodex Japan 2014 Fuarı Milli Katılım Duyurusu

Türkiye geleneksel olarak Avrupa Birliği ülkeleri ile dış ticaret yapan bir ülke görünümündedir. Fakat son yıllarda Avrupa ile yapmış olduğumuz uluslararası ticaret gitgide düşmektedir.


2008 yılında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat %57 düzeyinde iken bu rakam 2012 yılında %38 düzeyine düşmüştür. Daha önceki yazımızda Avrupa ile olan dış ticaretimize değinmiş ve konuyu detaylı olarak incelemiştik.

İlgilenen arkadaşlar buradan o yazımıza ulaşabilirler.

Zaman alternatif pazarlar arama ve bulma zamanıdır. Japonya ise Türk ihracatçısı için önemli bir alternatif pazar konumundadır.

Japonya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış

Japonya'nın gayri safi yurtiçi hasılası $5,98 trilyon dolar olup bu tutar Japonya'yı Dünya'nın en büyük üçüncü ekonomisi yapmaktadır. Japonya'da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla USD 46,895'dır. Bu rakam Japonya'yı dünya genelinde kişi başına düşen geliri en yüksek 18. ülke yapmaktadır.

Japonya'nın başlıca ithalat yapmış olduğu ürünler : Akaryakıt (%32), Makina ve Ekipman (%19), Gıda (%9), Mamül Ürünler (%9), Kimyasallar (%8), Ham maddeler (%7) ve Tekstil (%4) olarak sıralanmaktadır. Yukarıdaki liste incelendiğinde Japonya'nın önemli bir gıda ithalatçısı olduğu görülmektedir. Japonya Türkiye'deki gıda firmaları için önemli bir alternatif pazar konumundadır.

Japonya Türkiye'deki gıda firmaları için önemli bir alternatif pazar konumundadır. 
Foodex Japan 2014 Fuarı ile İlgili Bilgiler

Foodex Japan Asya-Pasifik bölgesindeki en büyük gıda fuarıdır. Foodex Japan fuarı 35 yıldır düzenli olarak kapılarını profesyonel gıda firmalarına açmaktadır. Bir önceki fuara 70.000'in üzerinde gıda profesyoneli ziyaret etmiştir. Bu fuar ile yalnızca Japon pazarına değil Japonya'nın çevresinde yer alan Kore, Tayvan ve Çin gibi gelişen Asya ekonomilerine de ulaşmak mümkün olmaktadır.

04-07 Mart 2014 tarihleri arasında Japonya’nın Chiba kentinde Makuhari Messe (Nippon Convention Center)’de 39.su düzenlenecek olan Asya-Pasifik Bölgesinin en büyük gıda fuarı Foodex Japan 2014 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına ihracatçı birliklerince Türkiye milli katılımı organize edilecektir.
Foodex Japan 2014 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına ihracatçı birliklerince Türkiye milli katılımı organize edilecektir.
Tarım ve gıda ürünleri ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşılayan Japonya gıda ve içecek sektörü için önemli bir pazardır. Foodex Japan fuarına, 2013 yılında 67 ülke ve bölgeden toplam 2.544 firma ve 71.000’in üzerinde ziyaretçi katılmıştır.

Katılım Ücreti:

Fuara desteksiz m2 katılım bedeli nakliye dahil 1165 USD/m2, nakliye hariç 1080 USD/m²’dir.

Fiyata dahil olan Hizmetler:
  • Yer kirası, stand inşaatı ve dekorasyonu, 
  • Sergilenecek ürünlerin nakliyesi (tek yön (gidiş) taze ve dondurulmuş ürünler hariç), 
  • Temizlik, aydınlatma giderleri, internet bağlantısı hizmetleri 
  • Fuar basılı-online kataloğunda ve Genel Sekreterliğimizce hazırlanan katalogta yer alma, 
  • Reklam ve tanıtım hizmetleri 
  • Standlarda ikram hizmetleri
Devlet Desteğinden Faydalanma:
Fuar “Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ”i çerçevesinde devlet desteği kapsamında olup; Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş İhracatçı Birliklerine üye şirketler 15.000 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla katılım bedelinin ve standlarında görevlendireceği en fazla 2 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si kadar destekten faydalanabileceklerdir. 

Japonya’nın 2014 yılı hedef ülkeleri arasında olması halinde destek oranı %70 olacaktır. Şahıs firmaları devlet desteğinden faydalanamamaktadır.

Başvuru ve Ödemeler:

Fuara katılmak isteyen firmaların 5000 USD tutarındaki katılım payı peşinatı ödeme dekontu ile birlikte aşağıdaki bağlantıda yer alan başvuru formunun online olarak doldurulup, çıktısının her sayfası kaşe-imzalı (Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce) olarak, en geç 25 Ekim 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar elimizde olacak şekilde fuarlar@egebirlik.org.tr e-posta adresi ve +902324886100 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

Stand yerleşimleri puanlama esasına göre yapılmaktadır. (Başvuru ücreti ödeme tarihi %50, geçmiş katılım sayısı %30, stand büyüklüğü %20) Bu nedenle başvurunuzu erken yapmanız stand yerinizin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

Detaylı Bilgi :

İrtibat: Ege İhracatçı Birlikleri / Özlem GÖKKAN VURAL (Fuarlar Şubesi) Tel: 0232 488 60 44
E-Posta: fuarlar@egebirlik.org.tr
NOT: Ege İhracatçı Birlikleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 01/03/2013 tarih, B-2013/2 numaralı fuar organizasyon yetki belgesi sahibidir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.