güncel yazılar...
Loading...

JAPONYA'YA İHRACAT YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR NELERDİR?

Bu yazımda, Japonya'ya nasıl ihracat yapılması gerektiği üzerinde duracağız. 

Bundan bir önceki yazımda, Türkiye'nin Japonya'ya olan ihracatını yıllara göre incelemiştim. Artık biliyoruz ki, Türkiye'nin Japonya'ya yapmış olduğu ihracat Japonya'nın toplam ithalatının ancak onbinde dördü civarında yer almaktadır. 

Dolayısı ile Türk ihracatçıları için Japonya üzerinde çalışılabilecek alternatif bir pazar konumundadır.


Neden Japonya'ya İhracat Yapmalıyız?
  1. Japonya ekonomisi dünyanın ilk 5 ekonomisi arasındadır.
  2. Japonya'nın toplam ithalatı dünya genelinde uzun yıllardır ilk beşte yer almaktadır. 
  3. Japonya kısıtlı doğal kaynaklara sahip bir ülkedir. Gıda ve tekstil sektöründe önemli ithalatı vardır.
  4. Japonya'nın kişi başına düşen milli geliri yüksektir. Bu Japon tüketicilerinin kaliteli ürünlere hak ettiği bedeli ödeyebileceği anlamına gelmektedir. Bu durum Türk firmaları için özellikle organik gıda ve organik tekstil grubunda önemli fırsatlar yaratabilir. 
Japonya'ya İhracat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?
  1. Dil Bariyeri : Japonya'da dil bariyeri önemli bir engeldir. İngilizce kullanımı konusunda bazı sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu yüzden iş görüşmelerinde çoğu zaman bir tercüman kullanılması gerektiği hatırda tutulmalıdır.
  2. Dakiklik : Japonya için dakiklik iş hayatının vazgeçilmezidir. Çoğu zaman iş görüşmelerine Japon firmalar toplantı saatinden 10-15 dakika önce gelmektedirler. Bu yüzden Japonya ile çalışmak için ilk önce Türk tipi zaman anlayışını bir kenara bırakmak gerekmektedir.
  3. Kartvizitler : Japonya'daki iş görüşmeleri kartvizitlerin değiştirilmesi ile başlamaktadır. Japon iş kültürü formal ilişkilere çok büyük önem atfettiği için kartvizit kullanımına özen gösterilmelidir. Ayrıca Japonya'da kullanılacak kartvizitlerin İngilizce ve Japonca olarak düzenlenmesi düşünülmelidir. 
  4. Problemlerin Çözümü : Japon iş kültüründe ortaya çıkan problemlerin açıkça tartışılmasından kaçınmaya eğilim gözlenmektedir. Dolayısı ile eğer bir sorun çözülmek isteniyor ise o problem ile ilgili olarak bir sunum hazırlanması yoluna gidilmesinde fayda vardır. Bu hazırlanacak olan sunumda problemin tanımı yapılmalı ve her iki tarafın sorumlulukları ayrıntılı olarak ele alınmalıdır. Böylece Japon tarafın problem ile ilgili olarak görüş beyan etmesi sağlanmaya çalışılmalıdır. 
  5. Formaliteler : Japon iş hayatı geleneksel formal düzen üzerine kurulmuştur. Japonya ile iş yaparken karşı tarafa yeterli zamanı vermelisiniz. Unutmayın Amerikalı'lar ne kadar pragmatik karar vericiler ise Japonlar da o kadar ince eleyip sık dokuyan bir iş kültürüne sahiptir. Bu formal düzeni her adımda hissetmeye hazır olun.
Gelecek yazılarımızda Japonya pazarına ait yazılarımıza devam edeceğiz.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.