güncel yazılar...
Loading...

TURKİYE'NİN BREZİLYA'YA İHRACATI

Bugünkü yazımda Türkiye'nin Brezilya'ya olan ihracatı üzerinde duracağım. 

Yazımızın ilk bölümünde, Brezilya ekonomisini genel olarak inceledikten sonra, kendi hazırlamış olduğum tablolar üzerinden Türkiye'nin Brezilya'ya olan ihracatını yıllara göre inceleyeceğim. 

Uluslararası pazarlama ile ilgili yazmış olduğum, hemen hemen her yazımda belirttiğim gibi, Türkiye'nin ana pazarı konumundaki Avrupa ülkeleri, eski güçlerinden oldukça uzakta bulunmaktadırlar. 

Eğer ülke olarak kalkınma hızımızı korumak istiyorsak, mutlaka ihracat için alternatif pazarlara yönelmeliyiz. 

Brezilya bu alternatif pazarların en önemlilerinden birisi konumundadır.


Brezilya'nın Ekonomik Durumuna Genel Bakış
  • Brezilya doğal zenginlikleri ile öne çıkan ülkelerden birisidir. Brezilya gelişmekte olan ülkeler arasında zengin doğal kaynakları ile önemli bir potansiyele sahip ülke konumundadır.
  • Brezilya’nın dış ticareti yıllar itibariyle çok hızlı bir artış göstermektedir. 2005 yılında 192 milyar $ olan toplam ticaret hacmi 2008 yılında 371 milyar $’a yükselmiştir.
  • Brezilya ithal ettiğinden daha fazla ihracat yapabilen nadir gelişmekte olan ülkelerden birisi konumundadır.
  • Brezilya dünyanın en büyük soya fasulyesi ve portakal suyu ihracatçısıdır. Ayrıca kahve, muz, orman ürünleri, demir cevheri gibi ürünlerde Brezilya'nın önemli bir ihracat kapasitesi vardır. 
  • Brezilya'nın başlıca dış ticaret partnerleri ise : Çin (toplam ihracatının %17'si ve toplam ithalatının toplam %15'i), ABD (toplam ihracatının %11'si ve toplam ithalatının toplam %11'i), Arjantin, Almanya, Hollanda ve Hindistan'dır.
Türkiye'nin Brezilya'ya Yapmış Olduğu İhracata Bakış


Aşağıdaki şekilde Türkiye'nin Brezilya'ya yapış olduğu ihracat rakamları yer almaktadır.

Aşağıdaki grafik incelendiğinde, 2005 yılından itibaren Türkiye'nin Brezilya'ya olan dış satımının sürekli artmakta olduğu görülmektedir.

2005 yılında ancak 100 milyon USD'lik bir dış satım gerçekleştirdiğimiz Brezilya'ya 2012 yılında 1 milyar USD'lik bir dış satım gerçekleştirmeyi başarmış durumdayız. Bu ise 7 yıllık süreç içerisinde 10 katlık bir artış anlamına geliyor.

Sanırım, bazı firmalar Brezilya'yı sağlık bir alternatif pazar olarak keşfedeli uzunca bir süre olmuş.

Şekil 1 : Türkiye'nin yıllara göre Brezilya'ya yapmış olduğu ihracat. Rakamlar milyon USD.

Brezilya 2012 yılında toplam 223 milyar dolarlık bir ithalat yapmıştır.

Türkiye'nin Brezilya'ya 2012 yılında yapmış olduğu 1 milyar dolarlık ihracat 2012 yılındaki toplam Brezilya ithalatının binde 5'lik kısmını kapsamaktadır.

Bu rakamın yıllık 2 milyar dolara çıkarılması yani yüzde 1'lik hedefin tutturulması mümkün olabileceği varsayımından yola çıkarak, halihazırda Türkiye'deki ihracatçı firmalar açısından, Brezilya ile ticaret yapmak için epey fırsat olduğu söylenebilir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.