güncel yazılar...
Loading...

En Çok İhracat Potansiyeli Gösteren 20 Gelişmekte Olan Ülke

2008 yılında başlayan finansal kriz, 2009 yılı itibari ile yerini ekonomik krize bırakmış ve hemen hemen tüm ülkelerin dış ticaretini negatif olarak etkilenmiştir.

ABD ve İngiltere merkezli olarak başlayan küresel finansal kriz, özellikle gelişmiş ülkelerin finansal sistemlerini etkilemiş, gelişmiş ülkelerin bankacılık sistemlerini savunma amaçlı politikalar belirlemesi ile daha önce eşi benzeri görülmemiş iflaslar ve kurtarma operasyonları yaşanmaya başlamıştır.

Pek çok finansal kurumun battığı veya kurtarılmak zorunda kaldığı bu dönemde, gelişmiş ülkelerde kredi kullanımı azalmış, işsizlik artmış ve gelişmiş ülkelerin ekonomileri durgunluk dönemine girmiştir.

Özellikle ABD'nin ve Avrupa'nın ithalatı ekonomik kriz sonrası belirgin bir düşüş dönemine girmiştir. Türkiye'nin yoğun olarak ihracat yaprığı Avrupa Birliği ülkeleri, küresel ekonomik kriz ile birlikte içe kapanmışlardır.

2007 yılında Türkiye'nin tüm ihracatının yaklaşık %56'sı AB ülkelerine yapılıyor iken, bu oran 2012 yılında %38'lere kadar düşmüştür.


Küresel ekonomik kriz sonrasında ise bazı gelişmekte olan ülkelerin popülaritesi artmış, bu ülkeler krizden en az hasarla çıktıktan sonra hızla ihracat ve ithalat rakamlarını arttırmaya başlamışlardır.

Gelişmiş ülkelere yaptığımız ihracatımızdaki azalışın telefi edilmesinin en önemli yolu, makro düzeyde ülke olarak; mikro düzeyde de firma olarak alternatif pazarlara erişimdir.

Bugünkü yazımda, Türkiye için en çok ihracat potansiyeli gösteren 20 gelişmekte olan ülkeyi ele alacağım. Bu ülkeler tespit edilirken aşağıdaki faktörler göz önüne alınmıştır:
 1. Ekonomik büyüme potansiyeli
 2. İhracat yapmak için seçilen ülkenin yansıtmış olduğu potansiyel
 3. Seçilen ülkedeki yönetimin dış ticarete olan desteği
 4. Seçilen ülkenin yapmış olduğu serbest ticaret anlaşmaları ile daha geniş pazarlara açılma olanağı sunması
 5. Seçilen ülkenin doğrudan yatırım yoluyla iş geliştirmeye açık olup olmaması

EN ÇOK İHRACAT POTANSIYELİ GÖSTEREN 20 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE

 1. Brezilya
 2. Şili
 3. Çin
 4. Kolombiya
 5. Hong Kong
 6. Hindistan
 7. Endonezya
 8. Israil
 9. Malezya
 10. Mesika
 11. Peru
 12. Rusya
 13. Suudi Arabistan
 14. Singapur
 15. Güney Africa
 16. Güney Kore
 17. Tayland
 18. Birleşik Arap emirlikleri
 19. Mısır
 20. Vietnam

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.