güncel yazılar...
Loading...

Import Customs Clearance Nedir?

Customs, İngilizce bir dış ticaret terimi olup Gümrük anlamında kullanılmaktadır.

Bugünkü yazımızın başlığını oluşturan Import Customs Clearance terimi ise İthalat Gümrük İşlemleri'ni açıklamak için kullanılan bir tabirdir.

Ayrıca, günlük kullanımda ithalat yapan firmalarda "malın gümrüğü yapıldı mı" veya "mal gümrükten çekildi mi" şeklinde kullanılan cümlelerde açıklanmak istenen durumdur.

Export Customs Clearance başlığında İhracat Gümrük İşlemleri'ne dair yapmış olduğum açıklamalarda, bir dış ticaret işleminde kabaca ihracat ve ithalat olmak üzere iki farklı gümrük süreci olduğunu belirtmiştim.

Satıcının ülkesinden ürünlerin ihraç edilmesi aşamasında gerçekleştirilen gümrük işlemleri İhracat Gümrük İşlemleri (Export Customs Clearance) olarak adlandırılırken; alıcının ülkesine ürünlerin giriş yaparken tabii olacağı gümrük işlemleri ise İthalat Gümrük İşlemleri (Import Customs Clearance) olarak isimlendiirlmektedir.

Import Customs Clearance | İtahalat Gümrük İşlemleri

Günümüzde ülkeler bazı istisnalar hariç olmak üzere ihracat aşamasında gümrük vergileri uygulamaz iken; ithalat aşamasında ürünlerden gümrük vergisi alabilmektedirler.

İthalat gümrük işlemleri ithalat yapılan ülkeden ülkeye, üründen ürüne ve hatta ürünün menşe ülkesine göre farklılıklar göstermekle birlikte, Türkiye için genel olarak aşağıdaki adımlar izlenerek tamamlanmaktadır.

İthalat Gümrük İşlemleri Süreci

  1. İthalatı yapılacak ürünün gümrük tarife pozisyonu (GTİP) tespit edilir.
  2. Tespit edilen GTİP numarası üzerinden, malın menşe ülkesi de dikkate alınarak gümrük vergileri ve diğer vergiler tespit edilir, gümrükte istenilecek belgelerin neler olduğu öğrenilir, söz konusu mal için her hangi bir tarife dışı uygulama olup olmadığı (gözetim, anti damping uygulaması, kota vb..) araştırılır.
  3. Ön araştırma neticesi sonucunda ithalat yapılması uygunsa bulunursa, ithalat aşamasında en az şekilde arsiye ve demuraj ödenecek şekilde en uygun teslim şekli ve ödeme yöntemi seçilerek satış sözleşmesi imzalanır.
  4. Ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'ne gelmesinden hemen sonra uygun gümrük rejimi çerçevesinde satıcıdan elde edilen belgeler ile İthalat Gümrük İşlemleri başlatılır.
  5. Gümrüğün yapacağı kontrol ve işlemlerden sonra gerekli vergiler ödenir ve malların Türkiye içerisinde serbest dolaşıma girmesi sağlanır.
Önemli Not: Incoterms 2010 kuralları çerçevesinde  DDP -Delivery Duty Paid teslim şekli haricindeki tüm incotermslerde ithalat gümrük işlemleri alıcı tarafından yapılır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.