güncel yazılar...
Loading...

Dış Ticaret Ön Lisans Bölümleri

Bilindiği gibi Türkiye'deki üniversiteler temel olarak devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi olarak 2 kısma ayrılmaktadır.

Devlet üniversiteleri, ÖSYM'nin yaptığı sınavlar sonucunda oluşan puanlara göre ücretsiz olarak öğrenci kabul ederken, vakıf üniversiteleri öğrenci alırken belirli bir bedel de talep ettikleri için puan sıralaması bu üniversitelerin öğrenci kabulünde ikincil etmen olarak kalmaktadır.

Vakıf üniversitelerinin, tam ve yarı burslu olarak açmış oldukları sınırlı sayıdaki kontenjanların ise devlet üniversitelerinden daha fazla talep gördüğü, söz konusu programların yüksek puanlı öğrencileri kabul ettikleri ÖSYM'nin yıllık bazda hazırlamış olduğu yerleştirilme sonuçlarından görülmektedir.

2 yıllık dış ticaret ön lisans programlarında da en çok tercih edilen bölümler vakıf üniversitelerinin tam ve yarı burslu programlarıdır.

Bugünkü yazımda, Türkiye'de eğitim veren 2 yıllık dış ticaret ön lisans bölümlerini sizlere tanıtmak amacındayım.

Önemli Not: Yazı ilerleyen süreçte güncellenecektir.

Çankaya Üniversitesi, Çankaya Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı (Ankara) (Vakıf Üniversitesi)

İngilizce olarak eğitim verilen, Çankaya Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı, %100, %50 ve %25 burslu öğrenci kabul etmektedir.


İşletme, İktisat, Matematik, Türkçe, Bilgisayar derslerin zorunlu olduğu 1 dönemde öğrenciler ayrıca İşletme İletişimi ve Girişimcilik derslerinden birisini seçmeli olarak okuyabilmektedirler.

Muhasebe, İktisat, Hukuk, İngilizce ve Türkçe derslerinin zorunlu olduğu ikinci dönemde ise Yönetim, Uluslararası Lojistik ve Serbest Bölgeler derslerinden 2 tanesi öğrenciler tarafından seçmeli ders olarak alınabilmektedir.

3. dönemde, Çankaya Meslek Yüksekokulu Dış ticaret Programında öğrenciler İşletme Finansı, Pazarlama, İthalat ve İhracat İşlemleri, İstatistik, Atatürk İlkeleri, Uluslararası İktisat Teorisi derslerini zorunlu olarak alırken, Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma, Uluslararası Ticaret Hukuku, Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği derslerinden birisini seçme şansları bulunmaktadır.

4. ve son dönemde öğrencilerin zorunlu olarak almış oldukları dersler Elektronik Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Uluslararası İktisat, Türkiye Gümrük Rejimi ve Uluslararası Taşımacılık olup, öğrencilerin seçmesi istenilen seçimli dersler ise Türkiye'deki Dış Ticaret Kurumları ve Dış Ticaretin Finansmanı, Dış Ticaret İşlemleri, Küresel Finansal Pazarlar ve Uluslararası Ekonomik Kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Önemli Not: Ders isimlerinin orjinali İngilizce olup, tarafımdan Türkçe'ye çevrilmiştir, birebir karşılıkları olmayabilir.
Artıları: İngilizce eğitim vermesi.
Eksileri: Meslek yüksekokulununda, dış ticaret ile doğrudan bağlantılı diğer bölümlerin olmayışı. İstanbul gibi dış ticaretin yoğun olarak yapıldığı ilde yer almaması.

Bahçeşehir Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bulunan Meslek Yüksekokulu içerisinde yer alan Dış Ticaret Ön Lisans Programları, örgün eğitim ve uzaktan eğitim olmak üzere iki ana kola ayrılmaktadır.
BAU örgün eğitim dış ticaret programı tam burslu, %50 burslu ve ücretli öğrenci kabul ederken, uzaktan eğitim dış ticaret programı ise tam burslu ve ücretli öğrenci kabul etmektedir.

BAU bünyesindeki dış ticaret programında İngilizce hazırlık zorunlu olmayıp, isteğe bağlıdır. Üniversite, öğrencilerin elde edeceği kazanımlardan ötürü, hazırlık okunmasını tavsiye etmektedir.

Artıları: Meslek yüksekokulu bünyesinde "Deniz Ulaştırma ve İşletme" gibi dış ticaret ile ilgili bir başka bölüm olması ve üniversitenin Türkiye'nin dış ticaret merkezi olan İstanbul'da yer alması mesleki eğitim verecek, tecrübeli hocalara ulaşımı kolaylaştıracaktır.
Eksileri: Ders programları, ders içerikleri internette bulunmuyor. İngilizce eğitim vermemesi bence dezavantaj değil, fakat İngilizce alt yapısı sağlam olmayan öğrencilerin mutlaka İngilizce hazırlık sınıfını alması gerekmektedir.

Gedik Üniversitesi, Gedik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)

Gedik Üniversitesi, Gedik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı, normal öğretimin yanı sıra, ikinci öğretim için de ücretli, %50 burslu ve tam burslu öğrenci kabul eden bir vakıf üniversitesidir. (Özel Üniversite)

Gedik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulun'da verilen dış ticaret eğitimi ön lisans programının dili Türkçe'dir.

Dileyen öğrenciler, üniversite içerisinde yer alan yabancı diller yüksekokulunda, tercihli olarak İngilizce hazırlık okuyabilmektedirler.


Gedik Üniversitesi Dış Ticaret Ön Lisans Programının ders müfredatı dönemler halinde incelenince, pratik uygulamalara teorik dersler kadar yer verildiği görülmektedir.

Genel İşletme, Genel Muhasebe, İktisada Giriş, Ticari Matematik, Temel Hukuk, Dış Ticaret İşlemleri-1, Atatürk Ilkeleri ve Inkilâp Tarihi, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Türk Dili-1, Yabancı Dil-1 dış ticaret programının ilk döneminde okunan derslerdir.

Gedik Üniversitesi Dış Ticaret Ön Lisans Programı'nın 2. yarıyılında okutulan dersler Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Makro İktisat, Pazarlama İlkeleri, Ticaret Hukuku, Dış Ticaret İşlemleri-2, Dış Ticarette Paket Program Kullanımı, Girişimcilik, Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi-1, Türk Dili-1 ve Yabancı Dil-1'dir.

Gedik Üniversitesi MYO Dış Ticaret Ön Lisans Programı'nın 3. döneminde, Finansal Yönetim, Kambiyo Mevzuatı, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası İktisat, Gümrük Mevzuatı, İhracat ve İhracat Uygulamaları, İthalat ve İthalat Uygulamaları, Mesleki Yabanci Dil-1 ve Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi zorunlu olarak alınması gereken derslerdir. Bu dönemde Toplam Kalite Yönetimi veya Uluslararası İşletmecilik derslerinden birisi seçmeli olarak alınabilmektedir.

4. dönemde ise okutulan zorunlu dersler Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Pazarlama, Avrupa Birliği ile Entegrasyon Süreci, Dış Ticaret Finansmanı, Dış Ticaret Teşvikleri, Mesleki Yabancı Dil 2, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Uluslararası Ticarette Vergilendirilme olup, Elektronik Ticaret veya Uluslararası Ekonomik Sorunlar derslerinden birisinin seçmeli ders olarak tercih edilmesi istenilmektedir.

Ayrıca, öğrencilerin mezun olabilmeleri için Bitirme Projeleri'ni 4. dönem sonunda teslim etmeleri beklenmektedir.

Artıları: İstanbul'da yer alması. Programında pratik derslere diğer yüksekokullara nazaran daha fazla yer vermesi.
Eksileri: Meslek yüksekokulu bünyesinde dış ticaret ile ilgili diğer bölümlerin olmaması. Meslek yüksekokulunun daha ziyade sayısal alanlardaki ara eleman ihtiyacına dönük programlara yönelmiş olması.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Dış Ticaret Ön Lisans Programının eğitim dili İngilizce'dir.

Öğrenciler, Bilgi Üniversitesi Dış Ticaret Bölümüne devam edebilmek için, alacakları eğitimi anlayabilecek ölçüde İngilizce'ye vakıf olmak zorundadırlar.

Bu yüzden, öğrencilerden sene başında İngilizce muafiyet sınavından geçmeleri veya dış ticaret programına başlamadan önce hazırlık sınıfına kayıt olmaları talep edilmektedir.


Bilgi Üniversitesi'nin Dış Ticaret Ön Lisans Programının ders içerikleri incelendiğinde, insiyatifin daha ziyade teorik derslerden yana kullanıldığı görülmektedir.

Dış Ticaret Ön lisans Programı, sanki, iktisat, işletme, hukuk ve muhasebe dersleri arasına sıkıştırılmış ithalat ve ihracat derslerinden oluşturulmuş bir müfredata göre hazırlanmış, izlenimi vermektedir.

Oysa ki, öğrencileri doğrudan iş bulmaya dönük biçimde hazırlayacak derslerin bu programlarda öne çıkarılması daha uygun olabilirdi.

Artıları: İstanbul'da yer alması. Bilgi Üniversitesi'nin tüm 2 yıllık ön lisans programlarını düzenleyen Meslek Yüksekokulu'nun, 50 civarında farklı program altında ders vermesi, öğretim elemanı ve kurumsal zenginliğin göstergesidir. Bilgi Üniversitesin'de, Dış ticaret ile paralel alanlar olan, Lojistik Ön Lisans Programı ile Deniz Ulaştırma ve İşletme Ön Lisans Programı da mevcuttur.
Eksileri: Bölümün müfredatında, meslek derslerinden daha ziyade akademik derslere yer verilmesi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Ön Lisans Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)

Türkçe eğitim veren İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gelişim Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Ön Lisans Programı, 1. ve 2. öğretim kapsamında ücretli, tam burslu ve %50 burslu olarak öğrenci kabul etmektedir.
 

Bölüm müfredatı incelendiğinde 1. dönemde okutulan "Gümrük İşlemleri" dersi ve 2. dönemde okutulan "Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi" haricinde, 1 sene boyunca dış ticaret ile ilgili mesleki başka bir ders göze çarpmamaktadır. (Dış ticaret işlemleri muhasebesi dersinin de, ciddi bir muhasebe alt yapısı olmayan öğrencilere ne derece faydalı olacağını sizlerin takdirine bırakıyorum.)

Gelişim Üniversitesi Dış Ticaret Ön Lisans Programında, 3. yarı yıl ile birlikte dış ticaret ile doğrudan ilgili derslerin devreye girdiği görülmektedir. Bölümde, Lojistik, Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar, Uluslararası Finansman 3. yarıyılda okutulan zorunlu dersler iken, Mesleki İngilizce, Dış Ticaret Paket Programları, Dış Ticarette Standardizasyon ve Serbest Bölgeler bu dönemde tercih edilebilecek seçmeli derslerdir.

4. dönemde ise, Dış Ticaret İşlemleri ve Uluslararası İktisat zorunlu dersler iken, Uluslararası Pazarlama, Elektronik Ticaret, İlk Yardım, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ise bu dönemdeki seçmeli dersler olarak belirlenmiştir.

Artıları: İstanbul'da yer alması. Üniversite kapsamında dış ticaret bölümü ile alakalı "Lojistik", "Deniz ve Liman İşletmeciliği", "Hava Lojistiği" gibi bölümlerin de yer alması.
Eksileri: Vakıf üniversitesi olmasına rağmen, yeterince iddialı ve fark yaratıcı bir yönünü lanse edememiş olması. 4. döneme "İlk Yardım" ve "İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku" gibi doğrudan dış ticaret ara elemanları ile ilgili olmayan derslerin konulması.

Doğuş Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi)


İstanbul Aydın Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) (İngilizce / Türkçe)


Okan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) (İngilizce / Türkçe) 


Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Ön Lisans Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) (İngilizce / Türkçe)


Akdeniz Karpaz Üniversitesi, İşletmecilik Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Ön Lisans Programı (KKTC) (Vakıf Üniversitesi) (İngilizce / Türkçe)


Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Meslek Yüksekokulu, Dış Ticaret Ön Lisans Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) (Türkçe)


Plato Meslek YüksekOkulu, Dış Ticaret Ön Lisans Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) (Türkçe) (Uzaktan Eğitim Seçeneği)


İstanbul Kültür Üniversitesi, İşletmecilik Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Ön Lisans Programı (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) (Türkçe) 

Çağ Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret Ön Lisans Programı (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) (Türkçe) Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.