güncel yazılar...
Loading...

Kabuklu ve Kabuksuz Ceviz İthalatı ve İhracatı

Ceviz, kabuklu veya kabuksuz olarak ithal edilen, zengin besin değeri olan, ticari değeri yüksek bir kuruyemiştir.

Özellikle, sağlıklı hayat tarzının öneminin artması ile beraber, doğal beslenmeye dikkat eden bireyler, diyet yapan kişiler, hamileler düzenli ceviz tüketmeye özen göstermektedirler.

Pek çok diyetisyen ve doktor da ceviz tüketimini teşvik edici açıklamalar yapmaktadır. Düzenli ceviz tüketimin kalp sağlığına olumlu etkileri olduğu söylenmektedir.

Ceviz, barındırmış olduğu ekonomik değer dolayısı ile ihracat ve ithalat işlemlerine konu olmaktadır. Bugünkü yazımda, Dünya'nın ve Türkiye'nin ceviz ihracatı ve ithalatına ışık tutmaya çalışacağım.

İçindekiler:

Dünya Kabuklu ve Kabuksuz Ceviz İhracatı

Türkiye'nin Ceviz İhracatı ve İthalatı

Türkiye'ye Ceviz İthalatında Gümrük İşlemleri Nasıldır?
Dünya Ceviz İhracatı


Ceviz ihracatını daha önce de belirtmiş olduğum gibi iki başlık altında incelememiz mümkündür. Kabuklu ceviz ihracatı ve kabuksuz ceviz ihracatı.

Dünya Kabuklu Ceviz İhracatı:

Kabuklu cevize ait ihracat ve ithalat istatistikleri 080231 gümrük tarife pozisyonu altında incelenmektedir. (İngilizcesi: Walnuts in shell, fresh or dried)

2014 yılında toplam 257 bin 31 ton kabuklu ceviz ihracatı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu miktar ceviz ihracatı için ödenen toplam tutar ise 1 milyar 109 milyon 422 bin dolardır.

Yıllara göre Dünya kabuklu ceviz ihracatı incelendiğinde ise, 2011 yılından 2014 yılına kadar yaklaşık %20'lik bir artış göze çarpmaktadadır.

2011 yılında 891 milyon 132 bin dolar olan Dünya kabuklu ceviz ihracatı, 2012 yılında 896 milyon dolara yükseldikten sonra, 2013 yılında ise 1 milyar 151 milyon 163 bin dolara çıkmıştır. 2014 yılında yaşanan küçük bir düşme neticesinde Dünya kabuklu ceviz ihracatı 1 milyar 109 milyon 422 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.

En Çok Kabuklu Ceviz İhracatı Yapan Ülkeler Hangileridir?

Dünya çapında en çok kabuklu ceviz ihracatı yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir.

ABD, 2014 yılında yapmış olduğu 578 milyon dolarlık kabuklu ceviz ihracatı ile Dünya çapında yapılan toplam kabuklu ceviz ihracatının yaklaşık %52'sini tek başına gerçekleştirmiştir.

Yukarıdaki şekilden de görüleceği üzere, ABD'den sonra en fazla kabuklu ceviz ihraç eden ülkeler sırası ile Meksika, Fransa, Şili, Hong Kong, Avustralya, Arjantin, macaristan, ispanya ve Ukrayna olmuştur.

Kabuklu ceviz ihracatında esas söz sahibi ülkeler ise ilk 5'te yer alan ülkelerdir. (ABD, Meksika, Fransa, Şili, Hong Kong)

Dünya İç Ceviz İhracatı (Kabuksuz): 

Kabuksuz iç cevize ait ihracat ve ithalat istatistikleri 080232 gümrük tarife pozisyonu altında incelenmektedir. (İngilizcesi: Walnuts, fresh or dried, shelled or peeled)

2014 yılında toplam 221 bin 324 ton kabuksuz ceviz ihracatı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu miktar ceviz ihracatı için ödenen toplam tutar ise 2 milyar 14 milyon 12 bin dolardır.

Yıllara göre Dünya kabuksuz ceviz ihracatı incelendiğinde ise, 2011 yılından 2014 yılına kadar yaklaşık %40'lik bir artış göze çarpmaktadadır.

Dünya kabuksuz ceviz ihracatı yıllar itibari ile düzenli bir artış göstermiştir.

2011 yılında 1 milyar 424 milyon 115 bin dolar olan Dünya kabuklu ceviz ihracatı, 2012 yılında 1 milyar 579 milyon 667 bin dolara, 2013 yılında 1 milyar 638 milyon 647 bin dolara ve 2014 yılında da 2 milyar 14 milyon 12 bin dolara çıkmıştır.

En Çok Kabuksuz İç Ceviz İhracatı Yapan Ülkeler Hangileridir?

Dünya çapında en çok kabuksuz ceviz ihracatı yapan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir.

ABD, 2014 yılında yapmış olduğu 881 milyon dolarlık kabuksuz ceviz ihracatı ile Dünya çapında yapılan toplam kabuksuz ceviz ihracatının yaklaşık %44'ünü tek başına gerçekleştirmiştir.

Yukarıdaki grafikten, Dünya çapında diğer önemli kabuksuz ceviz ihracatı yapan ülkelerin bilgesine ulaşılabilirsiniz.


Türkiye'nin Ceviz İhracatı ve İthalatı


Türkiye'nin Kabuklu Ceviz İhracatı ve İthalatı: Türkiye, net kabuklu ceviz ithalatçısı bir ülke konumundadır.

2014 yılında, Türkiye yalnızca 24 bin dolarlık kabuklu ceviz ihraç ederken, 102 milyon 777 bin dolarlık kabuklu ceviz ithal etmiştir.

Türkiye, Dünya çapında en çok kabuklu ceviz ithal eden 3. ülke konumundadır. (Bu kalemde en çok ithalat yapan ülkeler İtalya ve Hong Kong'dur.)

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2014 yılında en çok kabuklu ceviz ithal etmiş olduğu 5 ülke yer almaktadır.

Grafikten de görüleceği gibi, 2014 yılında Türkiye'nin yapmış olduğu kabuklu ceviz ithalatının %69'u ABD'den gerçekleştirilmiştir.

ABD'yi Şili (%15), Özbekistan (%5), Ukrayna (%3) ve Bulgaristan (%2) takip etmektedir.

Türkiye'nin Kabuksuz İç Ceviz İhracatı ve İthalatı: Türkiye, net kabuksuz iç ceviz ihracatçısı bir ülke konumundadır.

2014 yılında, Türkiye 64 milyon 104 bin dolarlık kabuksuz iç ceviz ihraç ederken, 10 milyon 97 bin dolarlık kabuksuz iç ceviz ithal etmiştir.

Türkiye, Dünya çapında en çok kabuksuz ceviz ihraç eden 9. ülke konumundadır. (Bu kalemde en çok ihracat yapan ülkeler ABD, Şili, Meksika, Moldova ve Ukrayna'dır.)

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin 2014 yılında en çok kabuksuz iç ceviz ihraç etmiş olduğu 5 ülke yer almaktadır.

Türkiye'ye Ceviz İthalatında Gümrük İşlemleri Nasıldır?


Türkiye'ye Yapılan Kabuklu Ceviz İthalatında Gümrük İşlemleri
 1. Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatinda ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenli̇ği ve Denetimi: 2016/21) Gtip: 0802.31.00.00.00 Kabuklu Cevizler
 2. Kabuklu cevizlerin ithalatında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Uygunluk Yazısı düzenlenir.
 3. Kabuklu ceviz ithalatında, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik, hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.
 4. Japonya menşeli ve/veya çıkışlı kabuklu ceviz ithalatında, ürünlerin radyasyon içermediğinin kanıtlanması amacıyla, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından düzenlenecek uygunluk yazısı aranır.
 5. Kabuklu ceviz ithalatında, gözetim uygulaması bulunmaktadır. Buna göre, kabuklu ceviz ithalatında CIF Kıymet: 1.800 ABD Doları/Ton (Brüt ağırlık) altında beyan edilirse, ithalat aşamasında Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi aranacaktır.
 6. Şili'den ithal edilecek kabuklu cevizlere tarife kontenjanı açılmıştır.
Türkiye'ye Yapılan Kabuksuz İç Ceviz İthalatında Gümrük İşlemleri
 1. Bazi Tarım Ürünlerinin İhracatinda ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenli̇ği ve Denetimi: 2016/21) Gtip: 0802.32.00.00.00 Kabuksuz İç Cevizler
 2. Kabuksuz ceviz ithalatında, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik, hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.
 3. Japonya menşeli ve/veya çıkışlı kabuksuz ceviz ithalatında, ürünlerin radyasyon içermediğinin kanıtlanması amacıyla, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından düzenlenecek uygunluk yazısı aranır.
 4. Kabuksuz iç ceviz ithalatında, gözetim uygulaması bulunmaktadır. Buna göre, kabuksuz ceviz ithalatında CIF Kıymet: 5.400 ABD Doları/Ton (Brüt ağırlık) altında beyan edilirse, ithalat aşamasında Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi aranacaktır.
 5. Şili'den ithal edilecek kabuksuz cevizlere tarife kontenjanı açılmıştır.
Konu İle İlgili Yazılar:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.