güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne İhracatı

Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Yarımadası’nın güneydoğusunda yer alan, 7 adet küçük emirliğin birleşmesi ile oluşmuş, bir ülkedir.

Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şarika ve Ummül-Kayveyn emirliklerinden oluşan Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan en önemli emirlikler Abu Dabi Emirliği ile Dubai Emirliği'dir.

BAE’nin 2015 yılı nüfusu 9 milyon kişi civarında olup, ülkenin nüfusunun yaklaşık %88’ini bu ülkeye çalışmaya gelmiş göçmenler oluşturmaktadır. BAE nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan göçmenler (expat) daha çok inşaat ve finans alanında çalışmakla beraber, hayatın tüm alanlarında karşınıza çıkmaktadırlar.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya'nın en çok petrol ihraç eden ülkelerinden birisidir. Ülke içerinde özellikle Abu Dabi'nin petrol ihracatı önem kazanmaktadır. Ülke içerisinde yer alan diğer emirliklerden sadece Dubai'nin petrol ihracatı bulunmaktadır.


Bugünkü yazımda, Türkiye için önemli bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikleri'ne olan ihracatımızı ele alacağım.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ekonomisine Genel Bakış:

  • BAE, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi üyesi ülkeler içerisinde Suudi Arabistan’dan sonra en büyük ikinci ekonomiye sahiptir.
  • BAE, önemli miktarda petrol ihraç etmesine rağmen, petrole olan bağımlılığını azaltma çabasındadır. BAE’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) %71’i petrol dışı sektör gelirlerinden oluşmaktadır. 
  • BAE, kurmuş olduğu serbest bölgeler vasıtası ile hem doğrudan yatırımları ülkesine çekmeye çalışmakta, hem de petrol harici sektörlerde gelişmeye çalışmaktadır. BAE’de bulunan 21 serbest bölgede, 20.000’in üzerinde firma bulunmaktadır.
  • BAE’de bulunan başlıca serbest bölgeler şunlardır: RAK Free Trade Zone (7500 firma) , Jebel Ali Free Zone (6,000 firma), Sharjah Airport International Free Zone (3,900 firma) , Dubai Airport Free Zone (1,300 firma), Dubai Media City (1,200 firma), Dubai Internet City (1,000 firma)
  • BAE, 2014 yılında 271 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. Söz konusu ithalat rakamı, BAE’ni Dünya’nın en büyük 19. ithalatçı ülkesi yapmaktadır.
  • BAE’nin başlıca ithalat yapmış olduğu ülkeler: Çin (%16), Hindistan (%14), Japonya (%4), Suudi Arabistan (%3)'dır.
  • BAE’nin başlıca ithal etmiş olduğu ürünler: Makine, değerli taşlar, tekstil, taşıtlar, mineraller ve kimyasallardır.
  • BAE, 2014 yılında 404 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. Söz konusu ihracat rakamı, BAE’ni Dünya’nın en büyük 15. ihracatçı ülkesi yapmaktadır.
  • BAE’nin başlıca ihracat yapmış olduğu ülkeler: Japonya (%19), Hindistan (%12), Güney Kore (%8), Tayland (%7,9).
  • BAE’nin başlıca ihraç etmiş olduğu ürünler: Ham petrol, rafine edilmiş petrol, doğal gaz, altın ve alüminyumdur.

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne İhracatı

Aşağıdaki grafikte, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2005 ile 2014 yılları arasında yapmış olduğu ihracat gösterilmektedir.

Tuik verileri ile Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatı.
Grafik incelendiğinde, 2008 ve 2012 yıllarında Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğu ihracatın anormal derecede artmış olduğu görülmektedir.

2012 yılında yaşanan farkın nedeni ise altın ihracatından kaynaklanmaktadır. 2008 yılındaki artışın nedeni ise inşaat demiri satışında yaşanan artış olmuştur.

Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur gibi bir re-export merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Çinli ve Hindistanlı pek çok firmanın ürünü, Dubai'deki serbest bölgeler üzerinden Körfez ülkelerine ve Afrika kıtasındaki alıcılara ulaşmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri, bu yönüyle de Türkiye'deki ihracatçı firmalara olanaklar sunmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.