güncel yazılar...
Loading...

Advised Letter of Credit Nedir?

Amir banka tarafından açılan akreditifler, ihbar bankaları tarafından akreditif lehtarlarına iletilmektedir.

Bu şekilde akreditif lehtarına iletim işlemi gerçekleşmiş akreditiflere, İngilizce "Advised Letter of Credit", Türkçe olarak ise "İhbar Edilmiş Akreditif" denilmektedir.

Akreditifler, ihbar bankaları aracılığıyla akreditif lehtarlarına iletilmekte olup, teyit bankası olmayan bir ihbar bankasının, ödeme ile ilgili bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Grafik: Designed by Freepik
Akreditif İhbarı ile İlgili Bilmeniz Gerekenler:
  1. Bir akreditif ihbar bankası aracılığıyla lehtara ihbar edilebilir.
  2. Teyit bankası olmayan bir ihbar bankası akreditifi ve herhangi bir değişikliği ibraz karşılama veya iştira etme yükümlülüğü olmaksızın ihbar eder.
  3. İhbar bankası akreditifi veya değişikliği ihbar etmekle akreditifin veya değişikliğin görünür gerçekliğini kendine göre yeterli biçimde belirlediğini ve ihbarın, alınan akreditifin veya değişikliğin şartlarını doğru olarak yansıttığını belirtmiş olur.
  4. Bir akreditifi ihbar etmesi istenen bir banka ihbar etmeme yolunu seçtiği takdirde akreditifi, değişikliği veya ihbarı aldığı bankaya bu hususta gecikmeksizin bilgi vermelidir.
Akreditif ihbarları, amir bankadan ihbar bankasına, güvenli ve şifreli bir haberleşme sistemi olan Swift mesajları ile gönderilmektedir.

Bu konuda güncel akreditif kuralları olan UCP 600 şu şekilde bir açıklama yapmaktadır:
  • Şifreli telekomünikasyon aracılığıyla gönderilen bir akreditif veya değişiklik, üzerinden işlem yapılacak (operative) akreditif veya değişiklik olarak görülecek ve daha sonra alınan herhangi bir posta teyidi dikkate alınmayacaktır.
Amir banka açmış olduğu akreditifi, "MT 700 Issue of a Documentary Credit" swift mesaj formatına dönüştürdükten sonra ihbar bankasına iletmektedir.

Eğer, bir banka diğer bir bankanın açmış olduğu akreditifi ihbar ediyor ise, bu durumda kullanacağı swift mesajı "MT 710 Advice of a Third Bank's or a Non-Bank's Documentary Credit" olmaktadır. 
Önemli Not: MT710 aynı zamanda banka dışı finansal kurumların açmış olduğu akreditiflerin ihbar edilmesinde de kullanılmaktadır.
Sizin Için Seçtigimiz Yazı: Akreditiflerde Revize Ne Demektir?

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.