güncel yazılar...
Loading...

DTM-DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI


Türkiye'de dış ticaret ile ilgili hemen hemen tüm kurumların bağlı oldukları Dış Ticaret Müsteşarlığı aşağıdaki genel müdürlükleri bünyesinde barındırmaktadır.

-İhracat Genel Müdürlüğü
-İthalat Genel Müdürlüğü
-Anlaşmalar Genel Müdürlüğü
-Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
-Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
-Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü
-Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Dış ticaret ile ilgili en kapsamlı bilgilerin ve istatistiklerin yer aldığı DTM'nin internet sitesi Türkiye'nin dış ticaretinin kalbinin attığı yer olarak tarif edilmektedir.