güncel yazılar...
Loading...

TURK EXIMBANK

İhracata bağlı büyüme politikaları izleyen ülkeler için yaptıkları ihracatlarını sürekli arttırmak asıl ekonomik hedeflerden birisi konumundadır.

İhracat ise bilindiği gibi çeşitli riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca ihracatçıların diğer ülke ihracatçıları ile rekabet edebilmeleri müşterilerine en az rakipleri kadar uygun fiyat ve vade şartlarını sağlamalarına bağlıdır.


Devletlerin ürünlere yaptıkları doğrudan sübvanse edici desteklerin DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) tarafından yasaklanması ile beraber yeni tarz destekler gündeme gelmiştir.

Bu desteklerin en bilinenlerinin başında EXİMBANK'ların uygulamaları gelmektedir.

Dünya'da EXIMBANK'lar :

Almanya 1917  Hermes Kreditversicherungs
İngiltere  1919  Export Credits Guarantee Department (ECGD)
A.B.D    1934  Eximbank
Japonya 1950  The Export-Import Bank of Japan(Japon Eximbank)
Güney Afrika Cumhuriyeti 1956 Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa (CGIC)

Türkiye'de Eximbank :

Devlet yatırım bankası, 25.03.1987 tarihinde 3322 sayılı kanunla Türkiye İhracat Kredi Bankası’na (Türk Eximbank) dönüştürülmüştür

Türk Eximbank'ın Başlıca Amaçları :
 • İhracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi,
 • İhraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması,
 • İhracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması
 • Girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması,
 • İhracatçılar ile yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence kazandırılması ,
 • Yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat maksadına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.
Türk Eximbank Sunumu:


Türk Eximbank'ın amaçları, ihracatın geliştirilmesi, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi, ihracatta pazar payı artışı, ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırmak ve ihracatçılarımıza güvence sağlamak olarak özetlenebilmektedir.


Türk Eximbank, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri dışında 9 ayrı şube ile ihracatçılarımıza hizmet vermektedir.


İhracat kredileri, ülke kredileri ve sigorta işlemleri, Türk Eximbank'ın sunmuş olduğu başlıca hizmetlerdir.


İhracat Kredileri: İhracatçı, ihracatçı-imalatçı, ihracat için imalat yapan firmalar, turizm işletmeleri ve acentaları, yurtdışı müteahhitlik firmaları, uluslararası nakliyat ve taşımacılık firmaları ve buna benzer ihracata dönük faaliyetlerde bulunan firmalar Eximbank ihracat kredilerinden faydalanabilmektedir.


Eximbank kredileri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilmektedir:

 • Kısa Vadeli İhracat Kredileri: Vadesi genelde 360 güne kadar vadeli olan ve ihracatın finansmanı için maliyeti LIBOR+0.50’den başlayan krediler.
 • Orta-Uzun Vadeli Krediler: Vadesi 10 yıla kadar olan ve işletme sermayesi ihtiyacı ve yatırım gibi projelerin finanse edilebildiği krediler.
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Yönelik Krediler: Müteahhitlik, Turizm, Nakliyat, Yazılım v.b. Sektörlere özel her hangi bir fiziki mal çıkışı olmadan ülkemize döviz girdisi sağlayan projelerin finansmanına yönelik krediler.
Türk Eximbank İhracat Sigortası İşlemleri: Eximbank ihracat sigortası kullanarak ihracatçı firmalar aşağıdaki faydaları sağlayabilmektedirler:

 • Daha uzun vadeli ihracat yapabilme
 • Yeni piyasalara güven içinde girebilme
 • Türk Eximbank kredilerinde teminat gösterebilme
 • Türk Eximbank kredilerinde faiz indirimi
Eximbank Uluslararası Krediler: Alıcı kredisi niteliğindeki Uluslararası Krediler kapsamında, kredinin borçlusu, devlet garantisi teminatı altında ilgili ülkenin kamu kurum ve kuruluşları olabildiği gibi detaylı bir finansal analiz sonucunda Türk Eximbank tarafından muteber kabul edilen yurt dışı bankalar da olabilmektedir.

Tüketim malları, sermaye malları ihracatı  (Uluslararası Ticaretin Finanmasnı) ile projelere (Uluslararası Proje Kredileri) finansman imkanı sunulmaktadır.

Kısa ve Orta – Uzun Vadeli Kredi seçenekleri bulunmaktadır.Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.