güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Almanya ile Dış Ticareti

Almanya Dünya genelinde her zaman en çok ihracat yapan ilk 3-4 ülkeden birisi olmuştur.

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler özellikle Türkiye açısından her zaman önem arz etmiştir. Almanya, Türkiye'nin en çok ürün ihraç ettiği ülkelerden bir tanesidir.

İhracatın yanı sıra, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkelerin başında da Almanya yer almaktadır. Türkiye, özellikle yapmış olduğu sanayi yatırımları için ihtiyaç duyduğu büyük sanayi makinaları başta olmak üzere, Almanya'dan önemli miktarda mal ithal etmektedir.


Bugünkü yazımda, Türkiye ile Almanya arasındaki dış ticaretin gelişimine açıklık getirmeye çalışacağım.

Türkiye'nin Almanya ile Dış Ticareti

Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin Almanya ile yapmış olduğu dış ticaret verileri yer almaktadır.

Tuik verilerinden derlenmiştir.

Veriler incelendiğinde Türkiye'nin Almanya'ya yapmış olduğu ihracatın 2000 yılından 2008 yılına kadar düzenli olarak arttığı görülmektedir.

2000 yılında Türkiye'nin Almanya'ya olan ihracatı yaklaşık 5 milyar ABD Doları iken bu rakam 2008 yılı sonunda yaklaşık 13 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. 2009 yılında ise yaşanan küresel ekonomik kriz nedeni ile Almanya'ya olan ihracatımız 10 milyar ABD Dolarının altına inmiştir.

Yine tablodan görüleceği üzere Türkiye'nin Almanya'dan yapmış olduğu ithalatın da 2000 yılından 2009 yılına kadar belirli kesintilerle de olsa sürekli bir artış kaydettiği görülmektedir.

Özellikle 2001 ve 2009 yıllarında Türkiye'nin Almanya'dan yapmış olduğu ithalat rakamlarında düşüş göze çarpmaktadır. 2001 yılında Türkiye'nin yaşamış olduğu ekonomik kriz ile 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik krizin, yaşanan ithalat düşüşlerinin başlıca sebebi olduğu anlaşılmaktadır.

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 30 milyar dolara ulaşmıştır. Buna rağmen Türkiye Almanya karşısında net ürün ithalatçı konumdadır. Türkiye'nin Almanya'ya karşı 2009 yılı dış ticaret dengesi 5 milyar 700 milyon ABD Doları açık vermiştir.

2010 Yılı Sonrası Verileri

2010 yılı sonrası verilerine baktığımızda, Türkiye'nin Almanya'ya yapmış olduğu ihracatının düzenli bir artış gösterdiği söylenebilmektedir. Yalnızca, 2012 yılında hafif bir düşme yaşanmıştır.

2010 yılında 11,4 milyar dolar olan, Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı, 2014 yılında 15,1 milyar dolara yükselmiştir.

İthalat tarafında ise inişli çıkışlı bir artış trendi göze çarpmaktadır. Türkiye'nin Almanya'dan ithalatı 2010, 2011 ve ve 2013 yıllarında artarken, 2012 ve 2014 senesinde kısmi düşüşler yaşanmasına rağmen, genel toplamda Türkiye'nin Almanya'dan yapmış olduğu ithalat 2010 ve 2014 yılları arasında artış göstermiştir.

2010 yılında 17,5 milyar dolar olan Türkiye'nin Almanya'dan ithalatı, 2014 yılında 22,3 milyar dolara tırmanmıştır.

Türkiye'nin Almanya'ya karşı 2014 yılı dış ticaret dengesi 7 milyar 222 milyon ABD Doları açık vermiştir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.