güncel yazılar...
Loading...

ABD ile Çin'in Dış Ticaretinin Karşılaştırılması

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya çapında en büyük iki ekonomiye sahip ülkelerdir. ABD ve Çin'in bir diğer özelliği de Dünya çapında en fazla dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası veren ülkeler olmalarıdır.

ABD, 323 milyonluk nüfusu ve kişi başına düşen 57 bin dolarlık geliri ile gelişmiş bir ülkedir. ABD, genellikle yenilikçi ürün ve hizmetler üreten firmalarıyla uluslararası ticarette söz sahibi olmaktadır.

Çin ise 1 milyar 373 milyon kişilik nüfusu ile Dünya'nın en kalabalık ülkesidir. Çin'in kişi başına düşen geliri yaklaşık 8 bin dolardır.

Çin, özellikle 1980'li yıllardan itibaren Dünya'nın üretim merkezi olmuştur. Başlangıçta batılı ülkeler için ucuz işgücü olan Çin zamanla hem sermaye toplamış, hem de üretimi öğrenmiştir.

Bugün için pek çok Çin'li firma batılı firmalara rakip olmuştur. Bu gelişme de zamanında Çin'e yatırım yapan ülkelerin, mevcut durumda Çin'e karşı sürekli ve büyük miktarlarda dış ticaret açığı vermelerine ve işgücü kayıplarına sebebiyet vermektedir.


Bugünkü yazımda, ABD ile Çin'in ithalat, ihracat verilerini inceleyip, her iki ülkenin dış ticaretlerinin nasıl bir seyir izlediğini açıklamaya çalışacağım.

ABD'nin İhracatı ve İthalatı

Aşağıdaki tabloda ABD'nin 2012 ile 2016 yılları arasındaki ihracat ve ithalat rakamları yer almaktadır.

ABD'nin İhracatı ve İthalatı
http://www.trademap.org/ sitesinden alınan veriler ile Özgür Eker tarafından oluşturulmuştur.
ABD 2012 yılında 1 trilyon 544 milyar dolarlık ihracat yapmış, buna karşılık aynı yıl içerisinde 2 trilyon 334 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir.

2013 yılında ABD'nin ihracatı ve ithalatı hemen hemen yatay bir seyir takip etmiştir. 2013 yılı itibari ile ABD'nin ihracat ve ithalatı sırası ile 1 trilyon 577 milyar dolar ve 2 trilyon 326 milyar dolardır.

2014 yılında ise ABD'nin hem ihracatının hem de ithalatının artış kaydettiği görülmektedir. 2012 ve 2016 yılları arasındaki zaman dilimi baz alındığında, 2014 yılı ABD'nin en çok ithalat ve ihracat yapmış olduğu yıl olmuştur.

2015 ve 2016 yıllarında ise ABD'nin dış ticaret rakamlarının düşüşte olduğu yukarıdaki tablodan çok net biçimde görülmektedir.

2016 yılında ise ABD'nin ihracatı 1 trilyon 453 milyar dolar olmuştur. Aynı yıl içinde ABD'nin toplam ithalatı ise 2 trilyon 249 milyar dolardır. Mevcut durumda ABD Dünya çapında en fazla dış ticaret açığı veren ülkedir.

Çin'in İhracatı ve İthalatı

Aşağıdaki tabloda Çin'in 2012 ile 2016 yılları arasındaki ihracat ve ithalat rakamları yer almaktadır.

http://www.trademap.org/ sitesinden alınan veriler ile Özgür Eker tarafından oluşturulmuştur.
Yukarıdaki grafik incelendiğinde, Çin'in ihracatının 2012 yılından 2014 yılına kadar artış gösterdiği görülmektedir. 2014 yılından itibaren ise Çin'in ihracatı gerilemeye başlamış ve 2016 yılında hemen hemen 2012 yılı seviyesine düşmüştür.

Çin'in ithalat ayağına baktığımızda ise Çin'in ithalatının da tıpkı ihracatı gibi 2014 yılına kadar arttığı; 2014 yılı sonrasında ise düşüş trendine girdiği görülmektedir.

2012 ile 2016 yılları arasında ise Çin'in ihracatı hemen hemen aynı seviyede kalmış iken; ithalatı ise yaklaşık %14 azalmıştır. Bu durum ise Çin'in dış ticaret fazlasının artmasına yol açmıştır. Mevcut durumda Çin Dünya çapında en fazla dış ticaret fazlası veren ülkedir.

ABD'nin Dış Ticaret Açığı ve Çin'in Dış Ticaret Fazlası (Bin, USD)

Aşağıdaki tabloda, 2012 ile 2016 yılları arasında ABD'nin vermiş olduğu dış ticaret açığı ile yine aynı yıllar arasında Çin'in vermiş olduğu dış ticaret fazlasına yer verilmiştir.

http://www.trademap.org/ sitesinden alınan veriler ile Özgür Eker tarafından oluşturulmuştur.
Tablonun sol kısmı incelendiğinde, ABD'nin vermiş olduğu dış ticaret açığının 2012 yılından 2016 yılına gelene kadar fazla değişmediği görülmektedir. 2016 yılı itibari ile ABD'nin dış ticaret açığı 796 milyar dolardır. ABD, Dünya çapında açık ara en çok dış ticaret açığı veren ülkedir.

Tablonun sağ tarafında ise Çin'in dış ticaret fazlasına ait veriler yer almaktadır. 2012 yılında 230 milyar dolar olan Çin'in dış ticaret fazlası 2016 yılına gelindiğinde 509 milyar dolara çıkmıştır. Çin, Dünya genelinde en fazla dış ticaret fazlası olan ülkedir.

Sonuç ve Değerlendirme:

Bugünkü yazımda, ABD ve Çin'in dış ticaret verilerini inceleyip, her iki ülkenin ihracat, ithalat, dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası istatistiklerini karşılaştırdım.

ABD ve Çin Dünya'nın en büyük iki ekonomisidir. Bu iki ülke aynı zamanda birer ithalat ve ihracat devi konumundadır. ABD, Dünya'nın en fazla ithalat yapan ülkesi iken, Çin de Dünya'nın en fazla ihracat yapan ülkesidir.

ABD ve Çin'in dış ticaret açısından bir diğer özellikleri de ABD'nin Dünya'nın en fazla dış ticaret açığı veren ülkesi iken, Çin'in de Dünya'nın en fazla dış ticaret fazlası veren ülkesi olmasıdır.

Bu durum yakın zamanda ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olacak gibi görünmekte olup, gelecek yazımın konusu olacaktır.

İlginizi Çekebilecek Yazılar:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.