güncel yazılar...
Loading...

Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

1850'li yıllardan itibaren motosiklet benzeri araçlar batılı ülkelerde kullanımdadır. İlk ticari motosiklet ise 1894 yapımı, Hildebrand & Wolfmüller markalı, Alman menşeli bir üründür. Bu ürünün patenti 20 Ocak 1894 tarihinde alınmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sürecinde askeri amaçlı motosiklet üretimi çok büyük artış kaydetmiştir. İlk modern motosikletlerin ortaya çıkışı da yine 1. Dünya Savaşı sürecine denk gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında sivil kullanıma uygun ticari motosiklet pazarı gelişmiştir. Bu süreçte, Amerikan menşeli Harley Davidson'ın Dünya çapında bir satış başarısı yakaladığı görülmektedir.

İkinci Dünya Savaşı boyunca motosikletler genellikle ordular için askeri amaçlı olarak üretilmeye devam etmiştir.

İkinci Dünya Savaşın'dan sonra ABD'de motosikletler belirli sosyal statüye ait insanları cezbederken, Avrupa'da daha ekonomik modeller öne çıkmaya başlamıştır. 1970'li yıllardan itibaren Japon motosiklet üreticilerinin küresel pazarda üstünlük kurdukları görülmektedir.
Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

Günümüzde ise Asya ülkeleri başta olmak üzere, az gelişmiş ülkelerden gelen ucuz motosiklet talebine ise Çin'li ve Hindistanlı motosiklet üreticilerinin cevap verdikleri görülmektedir.

Bugünkü yazımda, Dünya çapında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olan motosiklet ihracat ve ithalat pazarı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

Dünya Çapında En Çok Motosiklet İthal Eden Ülkeler

Aşağıdaki grafikte, 2016 yılı içerisinde Dünya çapında en çok motosiklet ithal eden 10 ülkeye yer verilmiştir.

Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

Grafik incelendiğinde, ABD'nin 2016 yılı içerisinde en fazla motosiklet ithalatı yapan ülke olduğu anlaşılmaktadır.

ABD'nin 2016 yılında yapmış olduğu motosiklet ithalatı tutarı 2 milyar 75 milyon dolardır. ABD'nin arkasından en çok motosiklet ithalatı yapan ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, Filipinler, İngiltere, Japonya ve İspanya olarak sıralanmaktadır.

Dünya çapında en çok motosiklet ithal eden 10 ülkeden 7 tanesi Avrupa ülkesidir.

Dünya Çapında En Çok Motosiklet İhraç Eden Ülkeler

Aşağıdaki grafikte, 2016 yılı içerisinde Dünya çapında en çok motosiklet İhraç eden 10 ülkeye yer verilmiştir.

Dünya Motosiklet İhracatı ve İthalatı

Çin, Dünya çapında açık ara en fazla motosiklet ihraç eden ülkedir. Çin'in ardından Japonya ve Almanya ikinci ve üçüncü sıraları paylaşmaktadır.

Daha sonra Hindistan, İtalya, ABD, Tayland, Avusturya, Belçika ve Hollanda en fazla motosiklet ihraç eden ülkeler olarak sıralanmaktadır.

Motosiklet ihracatında Asya ülkelerinin bariz bir üstünlüğü göze çarpmaktadır. 

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.