güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı ve Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler Hangileridir?

Bundan önceki yazılarımda dış ticaret açığı ve dış ticaret fazlası terimlerinin tanımını yapmış, örneklerle her iki terimi de basit bir dille açıklamıştım.

Daha sonra, Türkiye'nin neden dış ticaret açığı verdiği üzerinde durmuş; yıllara göre Türkiye'nin dış ticaret açığı istatistiklerini araştırıp, tablolar ve grafikler yardımı ile yayınlamıştım.

Bugünkü yazımda ise Türkiye'nin en önemli dış ticaret istatistiklerinden birisi olan, Türkiye'nin ülkeler bazında dış ticaret açığını ve dış ticaret fazlasını inceleyeceğim.

Türkiye'nin Dış Ticaret Açığı ve Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler Hangileridir?

Dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülkeleri inceleyerek yazımıza başlayalım.

Türkiye'nin En Çok Dış Ticaret Açığı Verdiği Ülkeler:

Aşağıdaki tabloda 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülkeler listelenmiştir.

Türkiye'nin En Fazla Dış Ticaret Açığı Verdiği Ülkeler
http://www.trademap.org/ sitesinden derlenen veriler ile Özgür Eker tarafından oluşturulmuştur.
Listeye göre Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği 10 ülke sırası ile şunlardır:
 1. Çin 
 2. Rusya 
 3. Almanya 
 4. Güney Kore 
 5. Hindistan 
 6. ABD 
 7. Japonya 
 8. İtalya 
 9. Malezya 
 10. Vietnam

2016 yılı içerisinde Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği ülke Çin olmuştur. 

Türkiye, Çin'den 25 milyar 440 milyon dolarlık mal ithal ederken; Çin'e 2 milyar 329 milyon dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin 2016 yılında yalnızca Çin'e vermiş olduğu dış ticaret açığı 23 milyar 111 milyon dolardır.

Çin'in ardından Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülke Rusya olmuştur. Türkiye'nin 2016 yılında Rusya'ya vermiş olduğu dış ticaret açığı 13 milyar 427 milyon dolardır.

Çin ve Rusya'dan sonra Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı vermiş olduğu ülke Almanya'dır. Almanya ile 2016 yılında yapmış olduğumuz uluslararası ticaret neticesinde 7 milyar 468 milyon dolarlık dış ticaret açığı vermiş durumdayız.

Değerlendirme:

Türkiye'nin özellikle Asya Ülkeleri ile yapmış olduğu ticarette, ihracat yönünde zorlandığı görülmektedir. Türkiye'nin en çok dış ticaret açığı verdiği 10 ülkeden 7'si Asya'da yer almaktadır.

Türkiye, cari açığını indirmek istiyorsa Çin, Rusya, Almanya, Güney Kore, Hindistan, ABD, Japonya, İtalya, Malezya, Vietnam gibi Asya ülkelerine ihracatını arttırmanın bir yolunu aramalı ve bulmalıdır.

Türkiye'nin En Çok Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler:

Aşağıdaki tabloda 2016 yılı içerisinde Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası verdiği ülkeler listelenmiştir.

Türkiye'nin En Fazla Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler
http://www.trademap.org/ sitesinden derlenen veriler ile Özgür Eker tarafından oluşturulmuştur.
Listeye göre Türkiye'nin en çok dış ticaret fazlası verdiği 10 ülke sırası ile şunlardır:
 1. Irak 
 2. İngiltere 
 3. Birleşik Arap Emirlikleri 
 4. İsrail 
 5. Suudi Arabistan 
 6. Mısır 
 7. Cezayir 
 8. Suriye 
 9. Azerbaycan 
 10. Gürcistan

2016 yılında Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası vermiş olduğu ülke Irak olmuştur.

Türkiye, 2016 yılında Irak'a 7 milyar 640 milyon dolarlık mal ihraç ederken; aynı yıl içerisinde Irak'tan 836 milyon dolarlık ürün ithalatı gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin 2016 yılında yalnızca Irak'a karşı vermiş olduğu dış ticaret fazlası 6 milyar 803 milyon dolardır.

Irak'ın ardından Türkiye'nin en çok dış ticaret fazlası verdiği ülke İngiltere olmuştur. Türkiye'nin 2016 yılında İngiltere'ye vermiş olduğu dış ticaret fazlası 6 milyar 370 milyon dolardır.

Irak ve İngiltere'den sonra Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası vermiş olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Birleşik Arap Emirlikleri ile 2016 yılında yapmış olduğumuz uluslararası ticaret neticesinde 1 milyar 705 milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiş durumdayız.

Değerlendirme:

Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkeler incelendiğinde, İngiltere hariç olmak üzere, yakın çevresinde bulunan Orta Doğu ülkelerinin çokluğu göze çarpmaktadır.

Bu da Türkiye'nin düşük katma değerli ürün ihraç etmiş olduğu gerçeğini akla getirmektedir. Türkiye'nin ihracatını arttırmak için mutlaka katma değeri yüksek ürün ihracatına yönelmesi gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek Yazılar:

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.