güncel yazılar...
Loading...

Cargo Insurance Policy Nedir?

"Cargo Insurance Policy", İngilizce uluslararası sigortacılık terimi olup, Türkçe'ye "Yük Sigorta Poliçesi", "Emtea Nakliyat Sigortası Poliçesi", "Nakliye Sigorta Poliçesi", "Kargo Sigorta Poliçesi" veya "Nakliyat Sigorta Poliçesi" olarak çevrilmektedir.

Sigorta poliçeleri, genellikle, spot olarak ve tekil işlemler için düzenlenmektedir.

Bu özelliği ile sigorta poliçeleri, belirli bir süre zarfında yapılan tüm ihracat veya ithalat yüklemelerinin sigorta edildiği "Nakliyat Blok Abonman Sigortasın'dan" ayrılmaktadır.

Nakliye sigorta poliçeleri, International Underwriting Association of London'ın hazırlamış olduğu klozlar baz alınarak, sigorta firmalarınca düzenlenmektedir.

Halen uygulamada olan nakliye sigortası klozlarının başlıkları şu şekildedir:
  • CL382 Institute Cargo Clause (A) (All Risks) (01.01.2009 Revizyonu)
  • CL383 Institute Cargo Clause (B) (01.01.2009 Revizyonu)
  • CL384 Institute Cargo Clause (C) (01.01.2009 Revizyonu) 
Nakliye sigortası klozları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlar, "Nakliye Sigortası Nedir? Çeşitleri Nelerdir?" başlıklı yazımı inceleyebilirler.

Cargo Insurance Policy Nasıl Düzenlenir?

Nakliyat sigorta poliçesi, sigorta firmalarınca veya sigorta firmalarının acentaları tarafından düzenlenmektedir. 


Normal şartlar altında nakliyat sigorta poliçesinde aşağıdaki bölümlerin olması beklenir:

Issue Date: Sigortanın düzenlendiği tarihi göstermektedir. 

Date of Loading: Yükleme gününü belirtmektedir. Taşıma belgesi üzerinde yazan yükleme günü ile sigorta poliçesindeki yükleme günü birbirinin aynısı olmak zorundadır.

Scope of Cover: Sigorta poliçesinin hangi riskleri kapsadığı bu bölümde yer almalıdır. 

Total Sum Insured: Sigorta poliçesinin maksimum ne kadarlık hasarı karşılayacağı bu kalemde yazılmalıdır. Uluslararası teslim şekilleri kurallarında (Incoterms 2010) ve akreditif kurallarında, sigorta kapsamının fatura tutarının en az %110'u kadar olması gerektiği belirtilmektedir.

Insured: Sigortalı firma bu bölüme yazılmaktadır. Bazı sigortalarda ayrıca assured bölümü de yer almakta iken, bazı sigortalarda da "insured" yerine "assured" ibaresinin kullanıldığı görülmektedir.

Departure: Yükleme ülkesini göstermektedir.

Destination: Varış ülkesini göstermektedir.

From: Yükleme limanı veya kalkış havaalanını göstermektedir.

To: Boşaltma limanını veya varış havaalanını göstermektedir.

Conveyance: Taşıma aracını göstermektedir. Örneğin gemi, tır, uçak gibi...

Name of Vessel, Flag, Built, Grt: Gemi adı, bayrağı, yapım yılı ve geminin sicile kayıtlı gros tonaj bilgileri sırası ile bu bölümlere girilmektedir. 

Premium: Sigorta firmasına, yaptırılan sigorta karşılığında ödenen ücreti göstermektedir. 

Explanations: Sigorta poliçesinin diğer bölümünde yazılamayan ek açıklamalar bu bölüme yazılır. Akreditifli işlemlerde, akreditif numarası, amir bankanın adı, akreditif açılış tarihi gibi ilave detaylar bu bölüme yazılmaktadır.

Cargo Insurance Policy Örneği:

Yazımın son bölümünde, bir adet nakliyat sigorta poliçesi örneğini sizlerle paylaşmak istemekteyim.


Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.