güncel yazılar...
Loading...

Buğday Unu İhracatı

Buğday, insanlığın yaratmış olduğu medeniyette ciddi izleri olan bir gıda maddesidir.

Önemli bir besin kaynağı olan buğday, insanoğlunun hayatına doğada kendiliğinden yetişen ataları ile girmiş, zamanla insanların tarımı öğrenmeleri ile beraber, yerleşik hayata geçmelerinde ve günümüz kültür düzeyine erişmesinde yadsınamaz katkıları olmuştur.

İlk buğdayın genetik izlerine Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Karacadağı civarında rastlanmıştır. Yine, insanoğlunun yerleşik hayata geçmesi ve tarımı öğrenmesi neticesinde oluşturmuş olduğu, buğday depoları kalıntılarına, eski dönemlere ait buğday tohumlarına Anadolu'nun çeşitli yerlerinde rastlanmaktadır.


Bugünkü yazımda, Anadolu'nun tarihi boyunca önemli bir ticari faaliyet alanı oluşturan buğday unu ihracatı ile ilgili bilgileri sizlere iletmeye çalışacağım.

Dünya Çapında Buğday Unu İhracatı ve En Çok Buğday Unu İhracatı Yapan Ülkeler:

Buğday unu, 110110 gümrük tarife pozisyonu altında ve "buğday unu / mahlut unu" başlığında listelenmektedir.

2014 yılında, Dünya çapında 5 milyar 77 milyon dolarlık buğday unu ihracatı yapılmıştır. Söz konusu ithalatın ağırlık olarak karşılığı ise 11 milyon 492 bin 747 ton'dur.

Aşağıdaki grafikte 2014 yılında en fazla buğday unu ihraç eden ülkeler yer almaktadır.

Türkiye, 2014 yılında yapmış 932 milyon 593 bin dolarlık un ihracatı ile Dünya çapında en çok buğday unu ihraç eden ülke konumundadır.

Türkiye'yi, 561 milyon 454 bin dolarlık ihracat ile Kazakistan, 351 milyon 153 bin dolarlık ihracat ile Almanya, 221 milyon 139 bin dolarlık ihracat ile Fransa, 208 milyon 401 bin dolarlık ihracat ile Belçika, 195 milyon 350 bin dolarlık ihracat ile Pakistan izlemektedir.

İngiltere (142 milyon 506 bin USD) , Kanada (141 milyon 415bin USD), Hindistan (136 milyon 411 bin USD) ve Arjantin (130 milyon 776binUSD) en fazla buğday unu ihraç eden diğer ülkelerdir.

Resim: Free Vector by 1001FreeDownloads.com
Dünya Çapında Buğday Unu İthalatı ve En Çok Buğday Unu İthalatı Yapan Ülkeler:

2014 yılında, Dünya çapında toplam 5 milyar 141 milyon dolarlık buğday unu ithal edilmiştir. Söz konusu ithalatın ağırlık olarak karşılığı ise 11 milyon 675 bin 785 tondur.

Aşağıdaki grafikte 2014 yılında en fazla buğday unu ithal eden ülkeler yer almaktadır.

Grafikten de görüleceği üzere, 2014 yılında en fazla buğday unu ithal eden ülkeler Afganistan ve Irak olmuştur.

Daha sonra sırası ile Hollanda, Özbekistan, Angola, Fransa, ABD, Hong Kong, Suriye ve Brezilya en fazla un ithal eden ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye'nin Buğday Unu İhracatı:

Yazımın başlangıç bölümünde de belirtmiş olduğum gibi, Türkiye, 2014 yılında yapmış 932 milyon 593 bin dolarlık un ihracatı ile Dünya çapında en çok buğday unu ihraç eden ülke konumundadır.

Türkiye'nin buğday unu ihracatını ülkeler bazında aşağıdaki grafik yardımı ile inceleyebiliriz.


Yukarıdaki şekilden de görülebileceği üzere, 2014 yılında Türkiye en fazla buğday ununu Irak'a ihraç etmiştir. Türkiye'nin Irak'a yapmış olduğu buğday unu ihracatı, toplam buğday unu ihracatının yaklaşık %52'sini oluşturmaktadır.

Irak'tan sonra, Türkiye'nin buğday unu ihraç etmiş olduğu diğer ülkeler sırası ile Suriye, Filipinler, Angola ve Sudan'dır.

Türkiye'nin buğday unu ithalatı yok denecek kadar azdır. (2014 yılında 1 milyon 595 bin dolar)

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.