güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Rusya'ya İhracatı ve İthalatı

Rusya, resmi ismi ile Rusya Federasyonu, Avrasya'nın kuzeydoğusunda yer alan, kaplamış olduğu 17,075,400 kilometre karelik alan ile Dünya'nın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir.

Batıda, Kuzey ve Doğu Avrupa devletleri ile sınırları bulunan Rusya'nın doğu sınırları ise Çin ve Moğalistan'a kadar uzanmakta olup, Rusya'da 11 farklı saat dilimi uygulaması bulunmaktadır.

Batı kültürü ile doğu kültürü arasında kalmışlığın en güzel örneklerinden olan Rusya, elbette bu konuda Türkiye'yi de işin içine katmak gerekmekte, pek çok konuda batı ile aynı değerleri paylaşmasına rağmen, tipik Asya ülkesi reflekslerini de barındırmaktadır.

2010 nüfus sayımına göre Rusya'da 142 milyon kişi yaşamaktadır.

En önemli şehirleri ise 12.000.000'luk nüfusu ile Moskova, 5,1 milyon kişilik popülasyonu ile Saint Petersburg olup, Novosibirsk, Yekaterinburg, , Nizhny Novgorod, Kazan, Chelyabinsk, Samara, Omsk, Rostov-na-Donu, Ufa, Krasnoyarsk, Perm, Voronezh ve Volgograd nüfusu 1 milyonun üzerindeki Rus şehirleridir.

Resim: Designed by Freepik
1917 yılında yaşanan ihtilal neticesinde ve akabinde gelişen iç savaşın ardından, 1922 yılında komünist bir idare altına giren Rusya, 1991 yılında yaşanan dağılma ile tekrar liberal sisteme entegre olmuştur.

Rusya, Dünya'dan Hangi Ürünleri İthal Etmektedir ve Rusya'nın Toplam İthalatı Ne Kadardır?

Rusya, 2014 yılında toplam 286 milyar dolarlık ithalat yapmıştır.

Rusya'nın yapmış olduğu 2014 yılı toplam ithalatının yaklaşık 52 milyar dolarını 84 Gtip numarası altında belirtilen; "Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları", 33 milyar dolarını; 85 Gtip numarası altında listelenen "Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları;aksam-parça-aksesuarı", 31 milyar dolarını; 87 Gtip numarası altında listelenen "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça, aksesuarı", 12 milyar dolarını; 30 Gtip numarası altında listelenen "Eczacılık ürünleri", 11 milyar dolarını da; 39 Gtip numarası altında bulunan "Plastikler ve mamulleri" oluşturmaktadır.

Rusya'nın 2014 Yılında En Çok İthal Ettiği 20 Ürün

Yukarıdaki tabloda, Rusya'nın 2014 yılı içerisinde en çok ithal etmiş olduğu 20 ürün grubu gösterilmektedir. Yukarıdaki tabloda gösterilen 20 ürün grubunun, Rusya'nın 2014 yılı toplam ithalatındaki oranı yaklaşık %75 civarındadır.

Rusya'nın toplam ithalatını inceleyip, Rusya'nın başlıca hangi ürünleri ithal ettiğini anladıktan sonra, dilerseniz hep beraber Rusya'nın hangi ülkelerden ithalat yaptığını anlamaya çalışalım.

Aşağıdaki grafikte, Rusya'nın 2014 yılı için en çok ithalat yaptığı 10 ülke yer almaktadır.

Grafik incelendiğinde, Rusya'nın açık ara, 2014 yılı içerisinde en fazla ithalatı Almanya'dan gerçekleştirdiğini görmekteyiz. 2014 yılı içerisinde, Rusya Almanya'dan 36 milyar dolar tutarında ürün ithal etmiştir.

Almanya'nın ardından, bana göre ilginç bir biçimde, Rusya'nın ürün ithalatında tercih etmiş olduğu en büyük ikinci ithalatçı ülke İsviçre olmuştur. İsviçre'nin 2014 yılında Rusya'ya yapmış olduğu ihracat 22 milyar doların biraz üzerindedir.

Rusya, sırası ile Çin'den 19 milyar dolar, İngiltere'den 15 milyar dolar, Beyaz Rusya'dan 12 milyar dolar, Fransa'dan 10,8 milyar dolar, Hollanda'dan 10,5 milyar dolar, İrlanda'dan 10,1 milyar dolar, Güney Kore'den 9,9 milyar dolar  ve Ukrayna'dan 9,5 milyar dolar'lık ürün ithal etmiştir.

Rusya, Dünya'ya Hangi Ürünleri İhraç Etmektedir ve Rusya'nın Toplam İhracatı Ne Kadardır

Rusya, 2014 yılında 497 milyar dolarlık ihracat yapmıştır. Söz konusu ihracat rakamları, Rusya'yı Dünya genelinde en çok ihracat yapan 11. ülke yapmaktadır.

Rusya'nın yapmış olduğu 2014 yılı toplam ihracatının yaklaşık 346 milyar dolarını 27 Gtip numarası altında belirtilen; "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar", 20 milyar dolarını; 72 Gtip numarası altında listelenen "Demir ve çelik", 11 milyar dolarını; 71 Gtip numarası altında listelenen "İnciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller; taklit mücevherci eşyası; metal paralar", 11 milyar dolarını; 99 Gtip numarası altında listelenen "Gümrük tarifesinin diğer alanlarında belirtilmemiş ürünler", 9 milyar dolarını da; 84 Gtip numarası altında bulunan "Makinalar" oluşturmaktadır.


Yukarıdaki tabloda, Rusya'nın 2014 yılı içerisinde en çok ihraç etmiş olduğu 20 ürün grubu gösterilmektedir. Yukarıdaki tabloda gösterilen 20 ürün grubunun, Rusya'nın 2014 yılı toplam ihracatındaki oranı yaklaşık %95 civarındadır.

Tek başına "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahsalları, mumlar" ihracatı, Rusya'nın toplam ihracatının yaklaşık %70'ini karşılamaktadır.

Bu verilerden Rusya'nın ihracatının büyük çoğunlukla petrol ve doğalgaz satışlarına bağlı olduğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

Rusya'nın toplam ihracatını irdeleyip, Rusya'nın başlıca hangi ürünleri ihraç ettiğini anladıktan sonra, dilerseniz hep beraber Rusya'nın hangi ülkelere ihracat yaptığını anlamaya çalışalım.

Aşağıdaki grafikte, Rusya'nın 2014 yılı için en çok ihracat yaptığı 10 ülke yer almaktadır.

Grafik incelendiğinde, Rusya'nın 2014 yılı içerisinde en fazla ihracat yapmış olduğu ülkenin İsviçre olduğu görülmektedir. Rusya'nın İsviçre'ye olan ihracatı yaklaşık 158 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu rakam, toplam Rusya Federasyonu ihracatının yaklaşık %32'sine tekâbül etmektedir.

Trademap verilerine göre, Rusya'nın yapmış olduğu ihracatın yaklaşık 58 milyar dolarlık bölümü, ismi açıklanmak istenilmeyen ülkelere gerçekleştirilmiş olup, bu ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır.

Rusya'nın 2014 yılı içerisinde en çok ihracat yapmış olduğu 3. ülke ise, 37 milyar dolarlık ihracat ile İngiltere olmuştur.

Rusya sırası ile Çin'e 21,7 milyar dolar, Avusturya'ya 17,8 milyar dolar, Beyaz Rusya'ya 16,4 milyar dolar, Virgin Adalarına 15,4 milyar dolar, Kazakistan'a 13,9 milyar dolar, Singapur'a 13,8 milyar dolar ve Hong Kong'a da 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.

Rusya'nın Dış Ticaret Dengesi Nasıldır?

Bir ülkenin yapmış olduğu ihracat, o ülkenin aynı yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu ithalattan fazla ise dış ticaret fazlası oluşmaktadır.

Eğer tam tersi bir durum söz konusu ise, yani bir ülkenin yapmış olduğu ithalat, aynı yıl içerisinde o ülkenin yaptığı ihracatını geçmiş ise dış ticaret açığı oluşmaktadır.


Yukarıdaki grafikte, 2010 ile 2014 yılları arasında, Rusya'nın dış ticaret dengesine ait veriler yer almaktadır.

Yukarıdaki veriler incelendiğinde, Rusya'nın 2010 ile 2014 yılları arasında dış ticaret fazlası veren bir ülke olduğu görülmektedir.

Rusya, sırası ile 2010 yılında 169 milyar dolar, 2011 yılında 210 milyar dolar, 2012 yılında 208 milyar dolar, 2013 yılında 213 milyar dolar ve 2014 yılında ise 211 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir.

Türkiye'nin Rusya'ya İhracatı

TradeMap sitesinde, Rusya ve Türkiye arasındaki ticaret tam olarak yansıtılmadığı için, Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret verilerini, TUİK tarafından yayınlanan istatistikleri inceleyerek açıklamaya çalışacağım.

Yukarıdaki grafikte, Türkiye'nin Rusya'ya 2005 ile 2014 yılları arasında yapmış olduğu ihracat verileri yer almaktadır.

Grafik incelendiğinde, 2005 ile 2008 yılları arasında Türkiye'nin Rusya'ya yapmış olduğu ihracatın düzenli olarak artmış olduğu görülmektedir. 2009 yılında yaşanan düşüşle beraber, Türkiye'nin Rusya'ya yapmış olduğu ihracat tekrar 2006 yılı seviyesine gerilemiştir.

2010 ile 2013 yılları arasında tekrar yükseliş trendine giren Rusya ihracatı, 2014 yılı içerisinde tekrar düşmüş ve 2014 yılında 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin Rusya'dan İthalatı

Yukarıdaki grafikte, Türkiye'nin Rusya'dan 2005 ile 2014 yılları arasında yapmış olduğu ithalat verileri yer almaktadır.

Grafik incelendiğinde, 2005 ile 2008 yılları arasında Türkiye'nin Rusya'dan yapmış olduğu ithalatın düzenli olarak artmış olduğu görülmektedir. Öyle ki 2008 yılında ulaşılan 31,3 milyar dolarlık ithalat rakamı, 2005-2014 yılları arasında Türkiye'nin yapmış olduğu en yüksek ithalat olarak dış ticaret istatistiklerinde yerini almıştır.

2009 yılında yaşanan düşüşle beraber, Türkiye'nin Rusya'dan yapmış olduğu ithalat tekrar 2006 yılı seviyesinin hemen üzerine gerilemiştir.

2009 yılı ile 2012 yılları arasında, Türkiye'nin Rusya'dan yapmış olduğu ithalat az da olsa artış göstermiş ve 2012 yılında 26.6 milyar dolara çıkmıştır.

2013 ve 2014 yıllarında ise Rusya Federasyonun'dan yapmış olduğumuz ithalat yatay seyredip, 25 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir.

Türkiye Rusya'ya Hangi Ürünleri İhraç Edip, Rusya'dan Hangi Ürünleri İthal Etmektedir?

Türkiye'nin ürün bazında Rusya'ya yapmış olduğu ihracat incelendiğinde, en çok ihraç edilen ürün grubunun, 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen 646 milyon dolarlık ihracat ile motorlu kara taşıtları olduğu görülmektedir.

Motorlu kara taşıtlarını 622 milyon dolarlık ihracat rakamı ile meyvalar takip etmektedir.

Türkiye'nin Rusya'ya ihraç etmiş olduğu diğer ürün grupları sırası ile 577 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile makinalar, 384 milyon dolarlık ihracat rakamı ile sebzeler takip etmektedir.

Ürün bazında ithalat verileri incelendiğinde ise, Türkiye'nin 2014 yılında Rusya'dan yapmış olduğu 25,2 milyar dolarlık toplam ithalatının, 16,4 milyar dolarının mineral yakıtlara ait olduğu görülmektedir.

Demir ve çelik, 2,6 milyar dolarlık ithalat hacmi ile, Türkiye'nin Rusya'dan ithal etmiş olduğu ikinci büyük ürün grubunu oluşturmaktadır.  1,4 milyar dolarlık ithalat verisi ile hububatlar ise, Türkiye'nin Rusya'dan ithal etmiş olduğu 3. kalem ürün grubudur.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.