güncel yazılar...
Loading...

Acceptance Nedir?

Acceptance, ticaretin finansmanı (trade finance) alanında kullanıldığında, poliçenin kabulü anlamına gelen, İngilizce bir terimdir.

"Poliçe Nedir?" başlıklı yazımda belirtmiş olduğum gibi, poliçeler bir satış işleminde, satıcılar tarafından tarafından düzenlenmekte ve alıcıların kabulüne gönderilmektedirler.

Alıcılar, kendi üzerlerine düzenlenen poliçeleri kabul etmeden, söz konusu poliçe kapsamında her hangi bir borç altına girmiş olmamaktadırlar.

Acceptance yani kabul, alıcının üzerine düzenlenen poliçeyi kabul ettiğini ve poliçe üzerinde yazan tutarı yine poliçede belirtilen vadede ödemeyi taahhüt ettiğini açıklamaktadır.Poliçe Kabulü Dış Ticarette Hangi Ödeme Yöntemleri ile Kullanılmaktadır?

Poliçe kabulü, ithalat ve ihracat işlemlerinde genellikle vadeli ödeme ile kullanımda olan vesaik mukabili işlemler ile akreditiflerde karşımıza çıkmaktadır.

Vadeli Ödemeli Vesaik Mukabili İşlemlerde Poliçe Kabulü: Güncel vesaik mukabili kuralları, URC 522, vesaik mukabili işlemlerinde 3 çeşit ödeme tanımlamıştır. Bunlar:
  • evraklar görüldüğünde ödeme (at sight), 
  • poliçe kabulü ile ödeme (yalnızca ödeme vadeli olduğunda) 
  • tarafların üzerinde anlaşacağı her hangi bir ödeme şeklidir.
Vesaik mukabili ödemelerde, yukarıda tanımlanan 3 ödeme yönteminden çoğunlukla 2 tanesi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar görüldüğünde ödeme ile kullanımda olan vesaik mukabili işlemler ve poliçe kabulü ile ödemeli vesaik mukabili işlemlerdir.

Görüldüğünde ödemeli vesaik mukabili işlemlerde, ithalatçı belgeler karşılığında bankasına ödeme yapmaktadır. Dolayısı ile bu çeşit bir vesaik mukabili ödemede her hangi bir finansal belgenin kullanımına gerek duyulmamaktadır.

Vesaik mukabili ödemelerde eğer ödeme evrak ibrazında değil, fakat daha ileri bir tarihte yapılacak ise, bu durumda, ithalatçının bankası, ithalatçı firmaya evrak ibrazını ancak poliçe kabulüne müteakip olarak yapabilmektedir.

Akreditiflerde Poliçe Kullanımı:

Güncel akreditif kurallarına göre, UCP 600, bir akreditif belgelerin ibrazında ödeme (sight payment), vadeli ödeme (deferred payment), poliçe kabulü (acceptance) veya iştira (negotiation) yöntemlerinden hangisi ile kullanımda olduğunu belirtmelidir.

Vadeli ödeme hariç olmak üzere, akreditiflerde kullanımına izin verilen diğer tüm ödeme seçeneklerinde, poliçe kullanılabilmektedir.
Önemli Not: Vesaik mukabili işlemlerde sadece vadeli ödemelerde poliçe kullanılabilir iken, akreditifli işlemlerde görüldüğünde ödemeli (peşin) olarak açılmış akreditiflerde de poliçe kullanılabilmektedir. 

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.