güncel yazılar...
Loading...

ABD'deki Dış Ticaret ile İlgili Resmi Web Siteleri Nelerdir?

ABD, Dünya genelinde en büyük ekonomiye sahip ülke olmasının yanı sıra, en fazla ithalat yapan ülke ve en çok ihracat yapan 2. ülkedir.

İhracat veya ithalat yapan firmaların hemen hemen hepsinin bir şekilde yolları ABD ile kesişebilmektedir. 

ABD dış ticaret mevzuatı ise, Türkiye'nin dış ticaret mevzuatını uyumlaştırdığı AB mevzuatından pek çok konuda farklılıklar gösterebilmektedir.

ABD ile sağlıklı bir ihracat veya ithalat sürecine girebilmek için ABD'de yer alan kurumların tanınması ve ABD mevzuatına doğrudan bu kurumlardan ulaşılması önem kazanabilmektedir.

ABD'deki Başlıca Resmi Websiteleri

Bugünkü yazımda, ABD'ye ihracat yapan veya ABD'den ürün ithal eden firmaların veya kişilerin oldukça işine yarayacağını düşündüğüm bir konuya değinerek, ABD'deki dış ticaret ile ilgili resmi web sitelerinin başlıcalarını sizlere sunmak istemekteyim.

ABD'deki Dış Ticaret ile İlgili Resmi Web Siteleri Nelerdir? 


ABD'de Dış Ticaret İle İlgili En Önemli Devlet Sitelerinden birisidir.

The International Trade Administration, ITA, ABD'nin Uluslararası Ticaret Yönetim birimi olarak görev ifa etmektedir. ABD'li üreticilerin hem ABD içerisinde hem de ABD dışında etkin biçimde ticari rekabette yer alabilmelerini sağlayacak uygulamaları geliştirip, düzenlemekle yükümlü olan kurumdur.

Temel olarak ABD'li ihracatçılar için faaliyet gösteren kurumun web sitesinde, ABD'nin yapmış olduğu ithalatlarda uygulanacak prosedürlere ilişkin de bilgiler sağlamaktadır.


ABD'li üreticileri ihracata sevk etmek için hizmet veren bir sitedir.

The International Trade Administration'ın, ITA, ABD'deki diğer devlet kurumlarının da desteği ile hazırlamış oldukları bir web sitesidir. Sitenin yayınlanma amacı ABD'li KOBİ'lerin ihracat olanaklarının arttırılmasıdır. İngilizce olarak yayınlanan sitede dış ticaretin değişik alanlarına ait eğitici bilgilere de yer verilmektedir.ABD Federal Hükümeti'ne ait ihale ilanları, diğer devletlere ait ihale ilanları ve iş olanakları, ABD firmaları için pratik vergi ve finansal bilgilerin yer aldığı portalda, ABD iş dünyasına ait pek çok faydalı bilgiye yer verilmektedir. The Office of the U.S. Trade Representative, ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ticaret politikasını yürüten kurumdur. USTR temel görev alanları,
  • ABD'nin yapmış olduğu ikili, bölgesel ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının müzakerelerinde görev almak, 
  • Amerikan ürün ve hizmetlerinin, Dünya çapındaki pazar payının arttırılmasını temin edici politikaların oluşturulmasını sağlamak,
  • ABD'nin imzalayacağı uluslararası emtia anlaşmalarının müzakere edilmesi,
  • ABD ithalat politikalarını etkileyecek durumların müzakere edilmesi,
  • ABD'nin uygulamış olduğu Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GSP) gözetiminin yapılması ve haksız ticari uygulamalar ile ABD'ye ithal edilebilecek ürünlere yapılan itirazların gözden geçirilmesi,
  • ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü ile olan ilişkilerinin yürütülmesidir.

ABD'li ihracatçılara ve ABD'den mal alan ithalatçılara finansman desteği sağlayan kuruluş, ABD'li ihracatçılara sağlamış olduğu ihracat sigortası uygulamaları ile de tanınmaktadır.FDA açılımı U.S. Food and Drug Administration olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir kurumdur. Türkçe'si ise "Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi" olarak ifade edilebilmektedir.

Gıda, ilaç, medikal ürünler, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri, kozmetikler ve buna benzer toplum sağlığı ile ilgili ürünlerin, ABD içerisinde ticari dolaşıma sokulup sokulmayacağına FDA karar vermektedir.

Yine, söz konusu ürünlerin ABD'ye ithalatı, birebir olarak ABD içerisindeki firmalara uygulanan prosedürlerle aynıdır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.