güncel yazılar...
Loading...

Yükleme Notası Nedir?

Yükleme notası veya konşimento talimatı, İngilizce "Shipping Instructions" olarak tanımlanan, dış ticaretin uluslararası taşımacılık alanında kullanılan belgedir.

Yükleme notası, malı yükleyen firma (shipper) tarafından düzenlenmektedir.

Yükleme notasının temel kullanım amacı, yükleme ile ilgili detayları nakliyeciye bildirmektir. Nakliyeciler, yükleme notasından elde etmiş oldukları veriler ile taşıma belgelerini, örneğin konşimento, havayolu taşıma belgesi, karayolu taşıma belgesi gibi, düzenlemektedirler.

Denizyolu taşımalarında taşıyıcı acentaları yükleme notasının nakliyeci firmaya zamanında ulaştırılmasına büyük önem vermektedirler. Bu yüzden, ihracatçı firmalar özellikle denizyolu taşımalarında yükleme notasını zamanında düzenleyip, nakliyecilere ulaştırmak zorundadırlar.


Bugünkü yazımda, hemen hemen her ihracat işleminde kullanılan bir belge olan yükleme notası üzerinde duracağım. Yükleme notasının detaylarını açıkladıktan sonra, örnek uygulama yapıp yazımı sonlandırmayı planlamaktayım.

Yükleme Notası Kim Tarafından Düzenlenir? Kullanım Amacı Nedir?

Yükleme notası, malı yükleyen ve taşıyıcıya teslim eden firma yani yükleyici (shipper) tarafından düzenlenmektedir.

Yükleme notasının kullanım amacı ise, nakliyeci firmanın taşıma belgesi düzenlemesi için gerekli bilgilerin nakliyeciye iletilmesidir.

Örneğin, denizyolu ile yapılan konteyner taşımalarında, nakliyeciler konteyner numaralarını ve mühür numaralarını çoğu zaman bilmemektedirler. Bunun yanı sıra kap adedi, malın tanımı, brüt ağırlık gibi bilgilerin de konşimento hazırlanması için nakliyeciye iletilmesi gerekmektedir. Tüm bu bilgilerin toplu biçimde, nakliyeciye iletildiği formlara yükleme notası denilmektedir.

Yükleme Notasının Faydaları Nelerdir?

Gerekli özen gösterilerek, zamanında hazırlanmış bir yükleme notası:
 • Taşıma belgesi basım sürecini hızlandırmakta, dokümantasyon aşamasında yaşanabilecek olumsuzlukları minimum seviyeye indirmektedir,
 • Nakliyecilerin hızlı bir şekilde taşıma belgesi taslağını (konşimento taslağı) hazırlamalarına yardımcı olmaktadır,
 • Pek çok ülkenin nakliyecilerden talep etmiş olduğu manifesto (manifest) bildirimi sürecini desteklemektedir.
Yükleme Notasında Neler Yer Almalıdır?

Denizyolu ile yapılan taşımalarda kullanılacak bir yükleme notasında aşağıdaki başlıkların yer alması beklenmektedir:
 • Shipper/Exporter (Yükleyici Firma): Yüklemeyi yapıp, malları taşıyıcıya taşıma amacıyla teslim eden firmadır. Genellikle ihracatçı firmadır.
 • Consignee (Alıcı Firma): Malların nakliyeci tarafından teslim edileceği firma ismi bu bölüme yazılmalıdır.
 • Notify Party (İhbar Adresi): Geminin varış limanına geldiği, hangi firmaya bildirilecek ise notify party kısmına söz konusu firmanın ünvanı, adresi ve iletişim detayları yazılmalıdır. Genellikle alıcının nakliyecisi veya gümrükçüsü olmaktadır. Akreditifli ödemelerde, eğer konşimento amir bankanın emrine düzenlenmiş ise notify genellikle alıcı firma olmaktadır. Consignee ve notify aynı firma olacak ise bu durumda notify kısmına "Same of Consignee" yazılmaktadır.
 • Booking Number (Konteyner Rezervasyon Numarası): Nakliyeci firmadan, yükleme yapılacak gemiye konteyner rezervasyonu yaparken alınan, booking numarasının, yükleme notasına yazılması taşımanın tüm tarafları için sağlıklı sonuçlar verecektir.
 • Vessel/Voyage (Gemi Adı/Sefer Numarası): Yükleme yapılacak geminin adının ve sefer numarasının, yükleme notasına yazılması gerekmektedir.
 • Place of receipt (Teslimat Adresi): Opsiyonel bir bölümdür. Eğer ürünler nakliyeciye, bir liman içerisindeki konteyner terminalinde değil de, limandan uzaktaki üreticinin fabrikasında veya deposunda teslim edilecek ise, bu bölüm doldurulabilmektedir.
 • Port of Loading (Yükleme Limanı): Malların hangi limandan yükleneceği, yükleme notasında gösterilmelidir.
 • Port of Discharge (Boşaltma Limanı): Malların hangi limana kadar taşınacağı, yükleme notasında belirtilmelidir.
 • Place of Delivery (Nihai Varış Yeri): Eğer mallar boşaltma limanındaki bir konteyner terminalinde değil de, daha iç kesimdeki bir noktada alıcıya teslim edilecek ise, bu durumda teslimat adresi bu bölüme yazılabilir. Genellikle multimodal konşimentolarda kullanılmaktadır.
 • Container Numbers (Konteyner Numaraları): Yükleme yapılan her bir konteynere ait numara yükleme notasında söz konusu konteynere ait mühür numarası ile birlikte belirtilmelidir.
 • No of Packages (Kap Adedi): Yüklemenin toplam kaç kaptan oluştuğu bu bölüme yazılmalıdır. Örneğin 10 Cases, 8 Pallets, 1200 Boxes gibi..
 • Description of Packages & Goods (Mal Tanımı): Yüklemesi yapılan ürünlerin genel bir tanımının yükleme notasına yazılması gerekmektedir.
 • Gross Weight (Brüt Ağırlık): Ürünlerin ambalaj ağırlığı dahil toplam ağırlığıdır. Yükleme notasına toplam ağırlık yazılırken titiz davranmakta fayda vardır, çünkü yanlış yazılan brüt ağırlıklar neticesinde konteyner gemilerinin sefer güvenliği ciddi tehlike altına girmektedir.
 • Measurements (Ölçüler): Bazı durumlarda, yükleme notasına ihracatçılar kapların en-boy-yükseklik ölçülerini yazmakta ve nakliyeciler bu değerleri kullanarak yükün toplam kapladığı hacmi hesaplayarak, konşimentoya yazmaktadırlar. Eğer ihracatçı malın kapladığı toplam hacmi biliyor veya hesaplayabiliyor ise, bu durumda doğrudan yükün toplam hacmini yükleme notasına yazabilecektir.
 • Terms of Payment (Navlun Ödeme Seçeneği): Taşıma bedelinin alıcı tarafından mı yoksa satıcı tarafından mı ödeneceğini göstermektedir. "Freight Collect" ibaresi navlunun alıcı tarafından ödeneceğini gösterir iken, "Freight Prepaid" ibaresi ise navlunun satıcı tarafından ödeneceğini göstermektedir.
 • Additional Information (İlave Bilgiler): Özellikle akreditifli ödemelerde konşimentoya yazılması istenilen ek bilgilerdir. Örneğin, akreditif numarası, amir bankanın ismi ve akreditif açılış tarihi, taşıyıcının boşaltma limanındaki acentasının iletişim bilgileri gibi bilgiler sıklıkla konşimentoya yazılabilen ek bilgilerdir.

Yükleme Notası Örneği:

Aşağıda, dış ticaret işlemlerinde kullanılan asıllarına uygun olarak hazırlanmış, bir yükleme notası örneği yer almaktadır. Aşağıdaki örnekte geçen firma bilgileri, ticari teammüller gereği tarafımdan hayali olarak yazılmıştır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.