güncel yazılar...
Loading...

Dış Ticaret İstatistikleri Bulabileceğiniz 5 Web Sitesi


Dış ticaret ile ilgili olarak çalışan profesyoneller, değişik amaçlarla ihracat ve ithalat işlemleri ile ilgili olarak düzenlenmiş istatistiklere ulaşma ihtiyacı hissedebilmektedirler.

Örneğin, uluslararası pazarlama alanında çalışan bir pazarlama uzmanı, hazırlayacağı satış sözleşmesinde kullanacağı dolar kurunu daha doğru tahmin etmek amacıyla, dolar kurunun 5 yıllık geçmişini gösteren bir web sitesine ihtiyaç duyabilmektedir.

Yine, aynı istatistik verilerine şirketin karlılık oranları üzerinde çalışan bir finans-muhasebe yöneticisinin de gereksinimi olabilmektedir.

Bugünkü yazımda, dış ticaret ile ilgili olarak önemli istatistik veriler sağlayan 5 web sitesini sizlere tanıtmayı amaçlıyorum.


1-Tuik Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye sınırları içerisinde yaratılan hemen hemen tüm temel istatistiki veriler, TUIK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından oluşturulmaktadır.

Dış ticaret alanında da TUIK'in hazırlamış olduğu;

  • Dış Ticaret Endeksleri, 
  • Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Dış Ticaret Endeksleri, 
  • Aylara Göre Dış Ticaret, Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Dış Ticaret İstatistikleri, 
  • Ülke Gruplarına Göre Yıllık İhracat, 
  • Ülke Gruplarına Göre Yıllık İthalat, 
  • Ülkelere Göre Yıllık İhracat (En Çok İhracat Yapılan 20 ülke), 
  • Ülkelere Göre Yıllık İthalat (En çok İthalat Yapılan 20 Ülke), 
  • Yıllara Göre Dış Ticaret gibi veriler hemen hemen her kullanıcının ihtiyaç duyacağı, en temel dış ticaret istatistiklerinden başlıcalarıdır.  


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kendi sisteminden derlemiş olduğu verileri ve TUİK ile ortaklaşa hazırlamış olduğu aylık bazda Türkiye'nin ihracat ve ithalat göstergelerini, bir haber bülteni şeklinde, kurumun resmi web sitesi üzerinden yayınlamaktadır.Merkez Bankası, temel olarak iki çeşit döviz kuruna ait istatistiki verileri web sitesi üzerinden yayınlamaktadır. 

Bunlardan ilk gruba giren dövizler konvertible dövizler olup, bu çeşit dövizler için TCMB tarafından yayınlanan veriler gösterge niteliğindedir. 

İkinci grup döviz cinsleri ise konvertible olmayan ve Merkez Bankasın'ca alım veya satıma tabii tutulmayan dövizler olup, bu çeşit dövizler için yayınlanan veriler yalnızca bilgi amaçlı olarak kullanılmaktadır.Türkiye İhracatçılar Meclisi, TIM, Türkiye'de ve Dünya genelinde yaşanan önemli ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği, Aylık Ekonomi ve Dış Ticaret Bülteni'ni yayınlamaktadır.

TİM Ekonomi Danışmanları ve TİM Strateji Ofisi tarafından hazırlanan bültende dış ticaret verilerinin yanı sıra Türkiye ve dünya ekonomisindeki önemli gelişmeler de detaylı bir şekilde analiz edilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde ulusal boyutta ekonomik ve sosyal alanda verilerin derlenmesinden sorumlu olan kurum/kuruluşlarca üretilmekte ve yayınlanmakta olan istatistikleri esas alarak “Yönetici Özetleri” ve “Bilgi Notları” hazırlayarak kullanıcılara sunmaktadır.

Bu çerçevede, dış ticaret istatistiklerinden derlenen yönetici notları da TOBB'un web sitesinde aylık olarak yayınlanmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.