güncel yazılar...
Loading...

Islak Mendil İhracatı ve İthalatı

Islak mendil, gümrük sınıflandırması açısından sabunların bir alt grubu olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye'deki firmaların, ıslak mendil için ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanmakta oldukları GTİP numarası 3401.11.00.30.00'dir. Yurtdışındaki pek çok ülke ise ıslak mendil için 3401.19.0000 veya 3401.19.9000 kodunu kullanmaktadırlar.


Bugünkü yazımda kullanacağım ıslak mendil dış ticaretine ait istatistikler 340119 Gtip numarasına aittir.
Önemli Not: 340119 numaralı Gtip altında diğer ürünlerin de olduğunu bilerek, aşağıdaki rakamlara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda vardır.


Dünya Genelinde Islak Mendil İhracatı

2014 yılında ülkelerin deklare etmiş oldukları ıslak mendil ihracat tutarı 1,59 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki grafikten de görüleceği üzere, 2014 yılı içerisinde en fazla ıslak mendil ihracatı yapan ülke Çin Halk Cumhuriyeti olmuştur.

Çin, 2014 yılında ihraç etmiş olduğu yaklaşık 300 milyon dolarlık ıslak mendil ile, toplam Dünya genelinde yapılan ıslak mendil ihracatının yaklaşık %18'ini gerçekleştirmiştir.

Çin'den sonraki en büyük ihracatçı ülkeler hemen hemen eşit büyüklükte ıslak mendil ihracatı gerçekleştirmişlerdir.

Örneğin, En fazla ıslak mendil ihraç eden 2. ülke olan ABD, 2014 yılı içerisinde 85 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş iken, 7 sırada bulunan Hollanda 69 milyon dolarlık ihracata imza atmıştır.

Dünya Genelinde Islak Mendil İthalatı

2014 yılı içerisinde ülkelerin bildirmiş oldukları toplam ıslak mendil ithalat miktarı 1,47 milyar dolar civarındadır.

Yukarıdaki grafikten de görülebileceği üzere, 2014 yılı içerisinde en fazla ıslak mendil ithal eden ülke 213 milyon dolarlık ithalat tutarı ile ABD olmuştur.

ABD'yi sırası ile Japonya, Fransa, Guatemala, Rusya Federasyonu, İngiltere, Hollanda, Çin, El Salvador ve Kanada izlemektedir.

En fazla ıslak mendil ithal eden ilk 10 ülke içerisinde, ıslak mendilin birim fiyatına en çok bedeli ödeyen ülkenin Kanada olduğu görülmektedir.

Türkiye'nin Islak Mendil İhracatı

Islak mendil ihracatında Türkiye 2014 yılı itibari ile yapmış olduğu 76 milyon dolarlık ihracat ile 5. sırada yer almaktadır. Türkiye, 2014 yılı içerisinde en çok ıslak mendili sırası ile Rusya Federasyonu, Mısır, Irak, Almanya, Azerbaycan, Romanya, İtalya, Kazakistan ve Türkmenistan'a yapmıştır.Türkiye'nin Islak Mendil İthalatı

Türkiye'nin ıslak mendil ithalatı 2014 yılında yaklaşık 2 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Söz konusu rakam, Türkiye'nin ıslak mendil ithalatının yok denecek kadar az seviyede olduğunu göstermektedir.

Türkiye'nin ıslak mendil üretimi iç piyasanın talebini karşılamaya yeterlidir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.