güncel yazılar...
Loading...

Ad Valorem Duty (Ad Valorem Gümrük Vergisi) Nedir?

Ad valorem, Latince bir terim olup, "değere dayalı" anlamına gelmektedir. Ad valorem gümrük vergisi ise, ithal edilen malların değerine göre yüzdesel olarak alınan gümrük vergisini ifade etmektedir.

Gümrük Vergileri Kaç Çeşittir?

Temel olarak gümrük vergileri 3'e ayrılmaktadır:
  • Özel Gümrük Vergileri: Birim veya ağırlık gibi malların fiziki birimleri üzerinden alınan gümrük vergilerdir. Örneğin, Kanada puro ithalatında 1000 adet için yaklaşık 11USD gümrük vergisi almaktadır. Bu vergilendirmede, pahalı purodan da ucuz purodan da aynı miktarda gümrük vergisi alınmaktadır.
  • Ad Valorem Gümrük Vergileri: Ürünlerin değerinin belirli bir yüzde oranı şeklinde alınan gümrük vergileridir. Bu vergilendirme yöntemi ile, pahalı ürünlerin ithalatı ucuz ürünlerin ithalatından birim miktar başına daha çok etkilenmektedir.
  • Karma Gümrük Vergileri: Özel gümrük vergileri ile ad valorem gümrük vergilerinin aynı anda uygulanması ile elde edilen gümrük vergisi çeşididir.

Mevcut uygulamada, hem Türkiye'de hem de Dünya genelinde, en sık kullanılan gümrük vergisi çeşidi ad valorem vergilerdir.

Ad Valorem Vergi Uygulaması Örneği:

Mısır'dan kalp enginar ithalatı yapıp, iç piyasadaki zincir restoranlara satmak isteyen, İzmir'de bulunan bir gıda firması, 2600USD/ Ton fiyat üzerinden 1x40ft konteyner içerisinde 12 ton satın almıştır.

Mısır'ın Alexandria Limanı ile İzmir'in Aliağa limanı arasındaki denizyolu navlunu 40ft konteyner için 1020USD olup, nakliye sigortası bedeli 50USD'dir.

0709.91.00.00.00 Gtip numaralı enginarın 2015 yılı için gümrük vergisi oranı %19.5'dir. TCMB döviz satış kuru ise 2,9000'dir.

Örnek Olay Çözümü:

FOB Fatura Bedeli: 2600 USD/ton x 12 ton = 31.200 USD
Navlun: 1020 USD
Sigorta: 50 USD

CIF Fatura Bedeli: 31200 + 1020 + 50 =32270 USD

Gümrük Vergisi Hesaplaması
  • Gümrük Vergisi Matrahı: 32270 USD x 2,9000 = 93.583 TL
  • Gümrük Vergisi Miktarı: 93,583 x %19,5 = 18.053,68 TL
Katma Değer Vergisi Hesaplanması:
KDV Matrahı: Gümrük Vergisi Matrahı + Gümrük Vergisi + Yurtiçi Giderler
  • KDV Matrahı: 93.583 (Gümrük Vergisi Matrahı) + 18.053,68 (Gümrük Vergisi) + 1000 (Yurtiçi Giderler) = 112.636,68 TL
  • Ödenecek KDV Miktarı: 112.636,68 TL x %8 KDV Oranı = 9010,93 TL

İthalat Aşamasında Gümrüğe Ödenecek Toplam Vergi Oranı:
  • Gümrük Vergisi + KDV + Damga Vergisi = 18.053,68 TL + 9010,93 TL + 60,50 TL = 27.125,11 TL

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.