güncel yazılar...
Loading...

Charter Party Konşimento ile Konşimento Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bundan daha önceki yazılarımda charter party konşimento ile konşimento kavramlarını incelemiş, her iki taşıma belgesinin de temel özelliklerini açıklamaya çalışmıştım.

Dileyen arkadaşlar yukarıdaki linklerden, uluslararası taşımacılıkta kullanılan söz konusu dış ticaret belgelerinin detaylarına ulaşabilirler.

Bugünkü yazımda ise, charter party konşimento ile konşimento arasındaki farklılıklar üzerinde durmak istiyorum.


Charter Party Konşimento ile Konşimento Arasındaki Farklar Nelerdir?

Charter party konşimentolar ile konşimentolar arasındaki temel farklılıklar şu şekilde sıralanabilir:
  • Charter party konşimentolar büyük ebatlı, dökme yüklemelerde kullanılan bir taşıma belgesi türüdür. Örneğin, 3000mtonluk dökme ham ayçiçekyağı ithalatında kullanılacak olan konşimento çeşidi charter party konşimentodur. Konşimentolar ise daha ziyade konteynerler ile yapılan yüklemelerde kullanılan taşıma belgeleridir.
  • Genellikle, charter party konşimentolar gemi sahibi (shipowner) veya gemiyi kiralayan firma (charterer) veya kaptan (master) veya bunların acentaları tarafından imzalanabilmektedir. Konşimentolar ise taşıyıcı (carrier), taşıyıcı acentası (agent of the carrier) veya kaptan (master) tarafından imzalanabilmektedir.
  • Charter party kontratlar ile yapılan taşımalarda, gemi sahipleri (shipowners), gemi kiralayan firmalar (charterer) tarafından kendilerine kiralama bedelinin ödenmediğini gerekçe göstererek, taşıma bedelinin doğrudan kendilerine ödenmesini talep edebilmektedirler. Bu gibi durumlarda, gemi sahiplerinin mal üzerinde tasarrufta bulunma hakkı dahi doğabildiği için, charter party konşimentolara özellikle akreditifli ödemelerde bankalar mesafeli yaklaşmaktadırlar.
  • Charter party konşimentolar, genellikle BIMCO'nun hazırlamış olduğu matbu formlara basılmaktadır. Konşimentolar ise, genellikle taşıyıcıların kendi kurallarının yazılı olduğu matbu formlara basılmaktadır. 

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.