güncel yazılar...
Loading...

Act of God Nedir?

Uluslararası satış sözleşmelerinde, ihracatçı veya ithalatçı firmalardan birisinin sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmesini imkansız hale getiren veya olağan üstü derecede zorlaştıran, tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylara "Mücbir Sebep", "Force Majeure" denilmektedir.


Mücbir sebepler temel olarak iki kısım altında incelenebilmektedir.

  • Toplumsal Olaylar Neticesinde Ortaya Çıkan Mücbir Sebep Halleri: İnsan davranışları neticesinde oluşan, siyası veya ekonomik olarak mevcut düzenin bozulmasına yol açan olaylardır. Savaş, genel grev, iç karışıklıklar, isyan ve ayaklanmalar, finansal ve ekonomik krizler, öngörülmeyecek biçimde ortaya çıkan aşırı enflasyon veya devalüasyonlar bu çeşit mücbir sebep hallerine örnek olarak verilebilmektedir.
  • Doğa Olayları Neticesinde Ortaya Çıkan Mücbir Sebep Halleri: İnsan davranışları neticesinde değil, fakat geniş etkili doğa olayları sonucunda ekonomik düzenin sekteye uğramasına yol açan durumlardır. Sel felaketi, yanardağ faaliyetleri, deprem, tsunami bu çeşit mücbir sebep hallerine örnek olarak verilebilmektedir.
Doğa olayları neticesinde ortaya çıkan mücbir sebep halleri, İngilizce'de "Act of God" olarak açıklanmaktadır. 

Pek çok kaynakta, "Force Majeure" yani mücbir sebep kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılsa da, gerçekte "Act of God" sadece doğa olayları neticesinde ortaya çıkan mücbir sebep halleri olup, mücbir sebep kavramının içerisindeki bir alt kümeyi oluşturmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.