güncel yazılar...
Loading...

Actual Total Loss (Fiili Tam Ziya) Nedir?

Total loss, İngilizce olarak kullanılan bir sigortacılık terimi olup, söz konusu terimin Türkçe karşılığı "Tam Ziya"'dır.

Tam ziya, sigorta ettirilen eşyanın tamamen yok olması veya sigortalı eşyanın görmüş olduğu hasarın tamirinin mümkün olmaması veya söz konusu sigorta kapsamındaki eşyanın tamir masraflarının eşya değerinden daha fazla olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır.


Tam ziya iki gruba ayrılmaktadır:

  • Fiili Tam Ziya (Actual Total Loss): Fiili tam ziya, sigortalı eşyanın bir daha ele geçmeyecek şekilde yok olması ve sigortalı eşyanın ekonomik işlevini tamamen kaybetmesi şeklinde meydana gelen durumu açıklar. 
  • Hükmi Tam Ziya (Constructive Total Loss): Ürünler, özellikle deniz taşımalarında, tamamen yok olmasalar dahi, ürünleri kurtarma masrafları ile ürünleri tamir etme masrafları toplamının, ürünlerin ekonomik değerini aştığı durumlarda, ürünlerin tam ziyaya uğradığı hükmüne varılabilmektedir. Bu şekilde verilen tam ziya kararlarına, hükmi tam ziya denilmektedir.
Tam ziya, dış ticaret işlemlerinde, ihracatçı veya ithalatçı firmalar tarafından yaptırılan nakliyat sigortaları kapsamında karşımıza çıkan bir terimdir.

Tam ziya kavramı, uluslararası taşımalarda kullanılan nakliye sigortalarının kuralları olan, Enstitü Yük Klozları'nın 13. maddesinde açıklanmaktadır.

Enstitü Yük Klozları
Madde 13.Hükmi Tam Ziya KlozuSigorta edilen şey,gerçek tam ziyanın kaçınılmaz olmasından dolayı ya da kurtarma, yenileme ve poliçede gösterilen varma yerine gönderme masraflarının,sigorta edilen şeyin varma anındaki değerini aşması nedeniyle makul olarak terk edilmedikçe, hükmi tam ziya için tazminat talep edilmez.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.