güncel yazılar...
Loading...

Sabun İhracatı ve İthalatı

Sabun, insanların binlerce yıldır kullanmakta olduğu, en temel temizlik malzemelerinden birisidir. İlk yazılı sabun formülüne ait kayıtlar M.Ö. 2200 civarına ait olup, eski Babil'de yazılmış olan kil tabletlerde yer almaktadır.

Zeytinyağından yapılmış ilk sabunlar ise Arabistan yarımadasında kullanılmıştır. 8 yy'dan itibaren Avrupa'da da özellikle hayvansal yağlardan elde edilmiş sabunlar kullanılmaya başlanmıştır.

Kişisel hijyenin insan sağlığı üzerindeki rolünün daha iyi anlaşılmaya başlanması ile beraber, sabun tüketimi artmış ve 18yy'ın sonlarından itibaren özellikle Avrupa'da sanayi tipi sabun üretimine geçilmiştir.


Bugünkü yazımda, Dünya genelinde sabun ihracatı ve ithalatını inceledikten sonra, Türkiye'nin sabun ihracatı ve ithalatı ile ilgili bilgilere yer vermeyi planlamaktayım.


Dünya Sabun İhracatı ve İthalatı:

Sabunların, 4 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 3401 olarak kullanılmaktadır. Söz konusu GTİP numarasında sabunların yanı sıra sabun olarak kullanılan yüzey aktif organik maddeler de yer almaktadır.

Yazımın bundan sonraki bölümünde sabun tanımını 3401 GTİP numarası için kullanacağımı lütfen not ediniz.

2014 yılında, Dünya genelinde 5,062,211 ton sabun ve sabun olarak kullanılan yüzey aktif organik maddeler ihracatı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihracatın parasal karşılığı ise 10,01 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Dünya Çapında En Fazla Sabun İhraç Eden Ülkeler Hangileridir?

2014 yılı itibari ile Dünya genelinde en çok sabun ihraç eden ülke Almanya olmuştur. 1,1 milyar dolarlık sabun ihracatı ile Almanya, yaklaşık olarak Dünya genelinde tüm ülkelerin yapmış olduğu sabun ihracatının %10'unu tek başına yapmaktadır.

Sabun ihracatında Almanya'yı sırası ile ABD, Endonezya, İngiltere, Malezya, Çin, Türkiye, İtalya, Kanada ve Polonya izlemektedir.
2014 yılında en çok sabun ihraç eden 10 ülke
Dünya Çapında En Fazla Sabun İthal Eden Ülkeler Hangileridir?

Dünya genelinde lider sabun ithalatçısı ülke ABD'dir. 2014 yılı içerisinde ABD sabun ithalatı 776 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD'yi sırası ile Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, Rusya Federasyonu, Japonya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya takip etmektedir.

2014 yılında en çok sabun ithal eden 10 ülke
Türkiye'nin Sabun İhracatı ve İthalatı:

2014 yılı içerisinde yapmış olduğu 496 milyon dolarlık ihracat ile, Türkiye Dünya genelinde en çok sabun ihraç eden 7. ülke olmuştur.

Türkiye'nin Sabun İhracatı

2014 yılında, Türkiye'nin en önemli sabun ihracat pazarları, sırası ile 74 milyon dolarlık ihracat ile Irak ve 55 milyon dolarlık ihracat ile Rusya Federasyonu olarak gerçekleşmiştir. Bu iki ülkeye yapılan sabun ihracatı, Türkiye toplam sabun ihracatının %25'ine tekabül etmektedir.

Türkiye'nin Sabun İhracatı Yaptığı Ülkeler
Önemli Not: 2014 itibari ile Irak'ın sabun pazarının yaklaşık %75'ine Türkiye'deki firmalar hakim olmuşlardır.
Türkiye'nin Sabun İthalatı

2014 yılında, Türkiye 85 milyon dolarlık sabun ithalatı ile en fazla sabun ithal eden 33. ülke olmuştur. Türkiye en fazla sabun ithalatını Malezya'dan (26 milyon dolar) gerçekleştirirken, sırası ile Almanya, İspanya, Endonezya ve İsrail Türkiye'nin sabun tedarik etmiş olduğu diğer ülkelerdir.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.