güncel yazılar...
Loading...

Şubat 2016 İhracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 1.Mart.2016 tarihinde Şubat.2016'ya ait ihracat istatistiklerini, kurumsal twitter adresi olan (@turkihracat) üzerinden açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin aylık bazda yapmış olduğu ihracat, 14 aylık düşüş trendine son vermiş ve geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %3,1'lik artışla 10 milyar 790 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Resim: Young Businessman Showing Bar Graph | Free vector by Vector Open Stock
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıklamış olduğu ihracat rakamları üzerinden, Şubat 2016 ihracatımızın detaylı incelemesini aşağıda bulabilirsiniz.

Türkiye'nin Şubat 2016 İhracatının Detaylı Analizi

Şubat 2016 İhracatı ile Şubat 2015 İhracatının Karşılaştırılması:

Aşağıdaki grafikte, Şubat 2016 ihracatının Şubat 2015 ihracatı ile karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Her iki yıla ait rakam da TİM'in yayınlamış olduğu verilerden alınmış sonuçları yansıtmaktadır.
Türkiye'nin 2015 yılının Şubat ayında yapmış olduğu ihracat 10 milyar 461 milyon dolar ilken, bu rakam 2016 yılının Şubat ayında 10 milyar 790 milyon dolarak yükselmiştir.

Önemli Not: Yukarıdaki veriler yalnızca TİM istatistiklerini kapsamaktadır. TUİK rakamlarına göre ise Türkiye'nin 2015 yılı Şubat ayı ihracatı 12 milyar 232 milyon dolardır.

Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 Ülke Bazında Şubat 2016 İhracatı ile Şubat 2015 İhracatının Karşılaştırılması:

Aşağıdaki tabloda, Şubat 2016 döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 10 ülkeye yer verilmiştir.

Ayrıca tabloda, söz konusu ülkelere 2015 yılının Şubat ayında yapılan ihracat tutarı ile Şubat 2016'da yapılan ihracat miktarının karşılaştırmasına da yer verilmiştir.


Tablo incelendiğinde, Türkiye'nin Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, İran, Hollanda ve Mısır'a yapmış olduğu ihracatını arttırmış olduğu görülmektedir. Tablodaki ülkeler içerisinde en yüksek ihracat artışı %46 ile Mısır ve %25 ile Hollanda'ya yapılan ihracatta gerçekleşmiştir.

Buna karşılık olarak ise İngiltere, ABD ve Irak'a yapılan ihracatta ise düşüş yaşanmıştır.

Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 Sektör Bazında Şubat 2016 İhracatı ile Şubat 2015 İhracatının Karşılaştırılması:

Aşağıdaki tabloda, Şubat 2016 ve Şubat 2015 dönemlerinde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 10 sektöre yer verilmiştir.

Tablodan, söz konusu sektörlerin 2015 yılının Şubat ayında gerçekleştirdikleri ihracat tutarı ile Şubat 2015 ile Şubat 2016 dönemi ihracatları arasındaki değişim de yer almaktadır.


Tablodaki veriler incelendiğinde, otomotiv, hazır giyim, tekstil, hububat, demir, makine ve mobilya sektörlerinde Türkiye'nin ihracat artışı yaşadığı görülmektedir.

Buna karşılık ise, kimyevi maddeler, elektrik ve çelik sektörlerinde ise ihracat geçen senenin Şubat ayına göre düşüş kaydetmiştir.

Türkiye'nin En Fazla İhracat Yaptığı 10 İl Bazında Şubat 2016 İhracatı ile Şubat 2015 İhracatının Karşılaştırılması:

Aşağıdaki tabloda, Şubat 2016 döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 10 ile yer verilmiştir.

Ayrıca tabloda, söz konusu illerin 2015 yılının Şubat ayında yaptıkları ihracat tutarı ile Şubat 2015 ile Şubat 2016 ihracatları arasındaki değişim de yer almaktadır.


Tablo incelendiğinde, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Gaziantep, Manisa, Sakarya ve Hatay'ın ihracatının Şubat 2016 döneminde artış kaydettiği görülmektedir.

Aynı dönemde Kocaeli ve Denizli'nin ihracatı ise azalmıştır.

Sonuç: 

Yalnızca TİM verileri incelendiğinde, Türkiye'nin 2016 yılı Şubat ayı ihracatının, geçen yılın Şubat ayına göre %3,1 artış kaydettiği görülmektedir.

Yaşanan bu artış, 14 aydır gerileme kaydeden ihracatın düşüş trendine dur demesine yol açmıştır. Mart 2016 verilerinin yayınlanması ile Türkiye'nin 2016 ihracatının yönü de belli olmaya başlayacaktır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.