güncel yazılar...
Loading...

bazı ihracatçı birlikleri kapandı

20 temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile beraber, Güneydoğu Anadolu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ile  Karadeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği kapatılmıştır. Konu ile ilgili tebliğler aşağıdadır.


20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28000
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
GÜNEYDOĞU ANADOLU SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN KAPATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT 2011/11)
MADDE 1 – (1) Gaziantep’te kurulu Güneydoğu Anadolu Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği kapatılmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.20 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28000
TEBLİĞ
Ekonomi Bakanlığından:
KARADENİZ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
KAPATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(İHRACAT: 2011/12)
MADDE 1 – (1) Giresun’da kurulu Karadeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği kapatılmıştır.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Ekonomi Bakanı tarafından yürütülür.