güncel yazılar...
Loading...

Türkiye'nin Fransa'dan İthalatı

Türkiye'nin önemli dış ticaret partner ülkelerinden birisi de Fransa'dır. Türkiye'nin gerek ihracat, gerekse de ithalat olarak bakıldığında en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında Fransa gelmektedir.

Türkiye 2010 yılında Fransa'dan 8.176.351.429 ABD Doları tutarında mal ithal etmiştir. Bu yazımızda Türkiye'nin Fransa'dan ithal ettiği belli başlı ürün gruplarını inceleyeceğiz.

2010 yılında Türkiye'nin Fransa'dan yapmış olduğu ithalatın yaklaşık %82'lik kısmı aşağıda dökümü verilen 12 mal grubu tarafından karşılanmıştır. Özellikle motorlu taşıtlar ve makinalar grubuna ait ürünler Türkiye'nin Fransa'dan başlıca ithalat yapmış olduğu ürün grupları olmuştur.
 

Organik kimyasal müstahsallar    160.873.580,00 USD
Eczacılık ürünleri        490.730.581,00 USD
Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb    241.865.379,00 USD
Muhtelif kimyasal maddeler        181.268.167,00 USD
Plastik ve plastikten mamul eşya    478.950.421,00 USD
Demir ve çelik    630.385.427,00 USD
Demir veya çelikten eşya        161.586.441,00 USD
Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları        1.399.748.931,00 USD
Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları    603.385.463,00 USD
Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer     1.558.833.173,00 USD
Hava taşıtları,uzay araçları,aksam ve parçaları     668.810.279,00 USD
Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi alet.    261.317.620,00 USD

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.