güncel yazılar...
Loading...

İhracat Akreditif Danışmanlık

İhracat yaparken kullanılabilecek çeşitli ödeme yöntemleri bulunmaktadır.

Söz konusu ödeme yöntemleri peşin ödeme, mal mukabili ödeme, vesaik mukabili ödeme ve akreditifli ödemelerdir.

Peşin ödeme, mal mukabili ödeme ve vesaik mukabili ödeme nispeten operasyonel anlamda kolay ödeme yöntemleridir. 

Akreditifli ödemeler ise dış ticarette kullanılan diğer ödeme yöntemleri ile kıyaslanamayacak kadar zordur. Pek çok akreditif ancak tecrübeli bir akreditif uzmanı tarafından başarı ile sonuçlandırılabilecek şekilde açılmaktadır.


Türkiye'deki ihracat firmalarının çoğunluğu ise bünyesinde akreditif uzmanı barındıracak kadar mali güce ve işlem hacmine sahip değildir.

Bu şartlar altında, ihracatçı firmaların yapacakları akreditifli ihracat işlemlerinde, şirket dışından bir akreditif uzmanı ile çalışmaları daha mantıklı olabilmektedir.

Bu yazımızda ihracat yaparken kullanılacak akreditifli ödemelerde temin edilecek ihracat akreditif danışmanlık hizmeti üzerinde duracağız.

İhracat Akreditif Danışmanlık Nedir? 

İhracat akreditifleri denildiğinde, Türkiye'deki ihracatçılar lehine yurtdışındaki bir banka tarafından açılmış olan akreditifler, akla gelmelidir.

Akreditif işleminin başından, ödemenin amir bankadan tahsil edilinceye kadar geçen süreçte, ihracatçı firmalara akreditif uzmanları tarafından verilen danışmanlık hizmetine ise "İhracat Akreditif Danışmanlık Hizmeti" denilmektedir.

İhracat Akreditif Danışmanlık Hizmeti Neden Önemlidir?

Lehine yurtdışından bir akreditif açılan Türkiye'deki ihracatçı firma, bu akreditife güvenerek işleme başlamakta ve yükleme sonrasında evrakları amir bankaya ibraz ederek parasını tahsil etmeyi beklemektedir.

Ne var ki; amir bankalar, kendilerine ulaşan akreditif ibrazlarını vesaik üzerinden, akreditif kurallarına ve söz konusu akreditifin şartlarına göre incelemekte ve yalnızca bu vesaiklerin rezervsiz olarak ibraz edildiğinden emin olduklarında ödeme yapmaktadırlar.

Amir bankalar eğer evraklarda rezerv tespit ederlerse; yine akreditif kurallarına göre ihracatçı firmalara rezerv bildirimi gönderip ödemeyi akreditif amirinden alacakları ödeme onayına kadar bekletmektedirler.

Amir bankalar red ettikleri ibraz için akreditif amirinin onayı olmaksızın ödeme yapamamaktadırlar.

Akreditif amirinin onayına kalan bir akreditif işleminin ise çoğu zaman bir vesaik mukabili ödemeden veya mal mukabili ödemeden pek de farkı kalmamaktadır.


Dolayısı ile ihracat akreditiflerinde önemli olan, rezervsiz biçimde evrak ibrazı yaparak, ödemenin amir bankadan akreditif güvencesi ile tahsil edilmesidir.

ihracat akreditif danışmanlık önemli olan nedir

Ayrıca son yıllarda yaşanan gelişmeler ile alıcı ve satıcılar internet ortamından tanışmakta ve birbirlerini görmeden mal alıp satmaya başlamaktadırlar.

Alıcıları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan, yalnızca akreditife güvenerek yükleme yapan ihracatçı firmalar görülmektedir. Bu ise ihracat akreditif işlemlerinde riski arttırmaktadır.

Tüm yukarıda sayılan nedenlerden ötürü ihracat işlemlerinde akreditif ile çalışılacak ise akreditif metninin bir akreditif uzmanına inceletilip olası problemli noktalar giderildikten sonra işleme başlamanın en doğru yol olacağı açıktır.

Türkiye’nin akreditif üzerine uzmanlaşmış ilk websitesi olan www.akreditif.biz.tr | akreditif bilgi merkezi CDCS uzmanı kadrosu ve akreditif konusundaki uzmanlığı ile Türkiye’deki firmaların her zaman yanında olmaktadır.

Akreditif Danışmanlık Hizmetleri

Dünya genelinde korumacılık artmakta, politik, ticari ve finansal riskler buna paralel olarak yükselmektedir.

İhracat ve ithalat işlemlerinizde akreditif başta olmak üzere güvenli ödeme ödeme yöntemlerini etkin kullanarak pazar payınızı arttırabilirsiniz.

Detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Akreditif, vesaik mukabili ve diğer ödeme yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve danışmanlık bilgileri sitemizdedir.